Prepodavame.bg

Четивна грамотност Стратегии

Правене на репортаж

Stack of notebooks

След като прочетат текста внимателно, учениците създават репортаж със свои думи, като перифразират текста, обобщавайки го. Нужно е да бъде зададен обемът на репортажа и времето, за което да прочетат текста и съответно да напишат репортажа.

Резултат: Създават текст, който е обобщение на друг, по-голям текст със свои думи.

Примерна инструкция
Представете си, че сте журналисти, които подготвят репортаж по описаната случка. Имате 12 минути да прочетете текста и да напишете репортаж за Централната информационна емисия по телевизията на случилото се в него с не повече от 5 изречения.

Предимства на стратегията

  • Учениците си обогатяват речта, като използват синоними;
  • Учениците се учат да обобщават информация;
  • Учениците се запознават с особеностите на медийния жанр.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • може да има непознати думи в текста и това да ги затрудни;
  • може да не познават особеностите на репортажа;
  • предвидете време и да обясните как се пише заглавие на медиен текст.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар