Prepodavame.bg

Разделяне на структурата на текста на герои, последователни действия, места (топоси), завръзка и развръзка и др. в карта на историята

Структурата на текста

Учениците внимателно прочитат текста. След това в рамките на 12 минути по групи го разделят на отделни характеристики – герои, последователни действия, места, композиция, и на базата на това разделяне правят оценка на текста в рамките на няколко изречения.

Резултат: На базата на разбиране на целия текст ученикът трябва да направи оценка.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. Всяка група има 12 минути, за да направи характеристика на героите, действията, местата или композицията на текста, на базата на която съставяте оценка за текста в рамките на 3-4 изречения.

Предимства на стратегията

 • Учениците работят по групи;
 • Би било добро домашно;
 • Правят оценка на текст;
 • Работят с различни видове текстове.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • трябва да обмислим как най-подходящо да се раздели класът;
 • трябва да обмислим по каква характеристика ще работят отделните групи;
 • нужно е да се зададе точен обем колко очакваме от учениците да напишат и за колко време;
 • нужно е да зададем точни инструкции за това каква оценка очакваме, можем да дадем пример.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Person writing in a notebook

Маркиране/отбелязване на стойностите

Учениците извличат най-високата, средната и най-ниската стойност по различни критерии от таблица/диаграма. Могат да си разделят лист на три колони – според различните критерии, и

Как да накараме учениците да четат

Как да мотивираме учениците да четат

Факторите, които оказват влияние върху резултатите на учениците, са много и различни. При това върху голяма част от тях – професионалния и образователния статут на

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини