fbpx
Четивна грамотност

Разделяне на структурата на текста на герои, последователни действия, места (топоси), завръзка и развръзка и др. в карта на историята

Структурата на текста

Учениците внимателно прочитат текста. След това в рамките на 12 минути по групи го разделят на отделни характеристики – герои, последователни действия, места, композиция, и на базата на това разделяне правят оценка на текста в рамките на няколко изречения.

Резултат: На базата на разбиране на целия текст ученикът трябва да направи оценка.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. Всяка група има 12 минути, за да направи характеристика на героите, действията, местата или композицията на текста, на базата на която съставяте оценка за текста в рамките на 3-4 изречения.

Предимства на стратегията

  • Учениците работят по групи;
  • Би било добро домашно;
  • Правят оценка на текст;
  • Работят с различни видове текстове.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • трябва да обмислим как най-подходящо да се раздели класът;
  • трябва да обмислим по каква характеристика ще работят отделните групи;
  • нужно е да се зададе точен обем колко очакваме от учениците да напишат и за колко време;
  • нужно е да зададем точни инструкции за това каква оценка очакваме, можем да дадем пример.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас Google Docs – лесна и бърза работа с форматиране на документи PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Ефективно управление на времето с Google Calendar Извлича информация от непрекъснат текст История Как да използвате Гугъл класна стая като учител Как да използваш Gmail за бърза и ефективна работа Как да използваш Google Drive за да управляваш файлове и колаборация Как да използваш Google Slides за да правиш професионални презентации Как да направим безплатен училищен сайт с Google Sites Как да създаваш анкети бързо и удобно с Google Forms Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип СЕУ 1 Клас СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.