Prepodavame.bg

Четивна грамотност Стратегии

Разделяне на структурата на текста на герои, последователни действия, места (топоси), завръзка и развръзка и др. в карта на историята

Структурата на текста

Учениците внимателно прочитат текста. След това в рамките на 12 минути по групи го разделят на отделни характеристики – герои, последователни действия, места, композиция, и на базата на това разделяне правят оценка на текста в рамките на няколко изречения.

Резултат: На базата на разбиране на целия текст ученикът трябва да направи оценка.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. Всяка група има 12 минути, за да направи характеристика на героите, действията, местата или композицията на текста, на базата на която съставяте оценка за текста в рамките на 3-4 изречения.

Предимства на стратегията

  • Учениците работят по групи;
  • Би било добро домашно;
  • Правят оценка на текст;
  • Работят с различни видове текстове.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • трябва да обмислим как най-подходящо да се раздели класът;
  • трябва да обмислим по каква характеристика ще работят отделните групи;
  • нужно е да се зададе точен обем колко очакваме от учениците да напишат и за колко време;
  • нужно е да зададем точни инструкции за това каква оценка очакваме, можем да дадем пример.

За автора

Петко Иванов

Петко е икономист по образование, но преподаването и технологиите винаги са били неговата страст. Пише собствен блог http://petkoivanov.com и подпомага технологично учители и организации за да са по-добри в това, което правят.

Добави коментар

Кликни за да добавиш коментар