Разделяне на структурата на текста на герои, последователни действия, места (топоси), завръзка и развръзка и др. в карта на историята

Структурата на текста

Учениците внимателно прочитат текста. След това в рамките на 12 минути по групи го разделят на отделни характеристики – герои, последователни действия, места, композиция, и на базата на това разделяне правят оценка на текста в рамките на няколко изречения.

Резултат: На базата на разбиране на целия текст ученикът трябва да направи оценка.

Примерна инструкция

Прочетете внимателно текста. Всяка група има 12 минути, за да направи характеристика на героите, действията, местата или композицията на текста, на базата на която съставяте оценка за текста в рамките на 3-4 изречения.

Предимства на стратегията

  • Учениците работят по групи;
  • Би било добро домашно;
  • Правят оценка на текст;
  • Работят с различни видове текстове.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • трябва да обмислим как най-подходящо да се раздели класът;
  • трябва да обмислим по каква характеристика ще работят отделните групи;
  • нужно е да се зададе точен обем колко очакваме от учениците да напишат и за колко време;
  • нужно е да зададем точни инструкции за това каква оценка очакваме, можем да дадем пример.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Бърза среща (Speed dating)
Комуникативни умения

Бърза среща (Speed dating)

Бързи срещи е популярно събитие за запознанства, което лесно може да се пренесе в класната стая. Идеята е, че участниците се разделят на две големи

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали