Извънкласни дейности – защо са важна част от училищния живот

Или с какво извънкласните дейности са полезни за учениците

Работила съм с ученици, които са споделяли, че извънкласните дейности според тях са допълнителни часове в училище, прекарани в скука. Имала съм и колеги – учители, които са твърдели, че извънкласните дейности са загуба на време и сили, и че далеч не са толкова важни, колкото урочните цели и академичните знания. Чувала съм и за липсата на часове по музика или изобразително изкуство в учебната програма на децата. В часовете за творчество учениците са правили упражнения по писане или са решавали математически задачи. Тези дейности са били по-важни за учителите и родителите. 

Всъщност извънкласните дейности са изключително значима част от училищния живот и от ежедневието на децата като цяло. В следващите редове ще разберете защо това е така. 

Уроците на живота – учене чрез преживяване

Знаем, че един учебен час не е достатъчен, за да представим нови знания, да си припомним стари, да отговорим на въпроси от ученици и често се получава така, че сме ги запознали с теорията, но на практика те нямат никакъв опит, свързан с преподадената тема. Липсва ученето чрез преживяване, което да изясни детайлите на теоретичното знание, да обогати и задълбочи разбирането на учениците и най-важното – да им даде увереност в житейски план, че могат да се справят във всякакви ситуации.

Дали това ще бъде курс по роботика, където учениците ще се научат да програмират или кулинарен курс, на който ще придобият знания как да приготвят храната си, ползите от такъв тип дейности са много и разнообразни. Особено във време, в което и на родителите, и на бабите и дядовците, се налага да работят по цял ден и често въпреки желанието си, нямат възможността да предложат на децата дейности, които да направят ежедневието им пълноценно.

Надграждане на академичното знание

Извънкласните дейности могат да ни помогнат да събудим интереса на учениците си и да ги мотивираме да търсят допълнителни знания по различни учебни теми. 

Ако виждате, че децата се затрудняват да разберат химичните реакции между различни вещества, добра идея би било да направите истинска научна лаборатория с необходимите пособия за химични експерименти, а децата да са облечени в бели престилки и да носят табелка “научен сътрудник”. 

Ако учениците имат затруднения по история, организирайте екскурзии на важни исторически дати. Например на датата, на която е роден националният герой Васил Левски, посетете родния му град Карлово и разкажете на учениците за неговите дела, разходете се из улиците, вижте къщата-музей на Левски, усетете атмосферата. Предварително може да изберете ученици, които да бъдат туристически гидове. Нека подготвят информация за местата, които ще посетите и по време на посещението да разкажат на групата любопитни факти. 

Всяка специфична тема, по която учениците не желаят да учат, трудно запомнят факти или изобщо не искат да коментират, може да бъде представена чрез извънкласна дейност, която да ги развълнува и да направи умовете им възприемчиви за знания. 

Взаимодействие учител – ученик

Децата по-лесно възприемат информация и се доверяват на някого, който се вълнува от живота и интересите им и прекарва качествено време с тях. Те ще ви уважават и ще се учат от вас, когато не само им преподавате в учебните часове и проверявате домашните им, но и когато заедно участвате в интересни дейности извън онези 45 минути. 

Тогава учениците осъзнават, че на първо място за вас е важно присъствието на всеки един от тях и времето, което може да прекарате заедно. Разбират, че вас ви е грижа и се стараете да направите учебния процес по-лесен или да разнообразите скучното ежедневие. Децата наистина оценяват това. Винаги е по-весело, докато сте в “Кухнята на звездните готвачи”, някой да ви накара да приготвите ястие за 20 минути само със здравословни продукти, а след това да създадете книга с вашите рецепти, която да подарите на своите родители. Познатата алтернатива е  да седите на чина си, някой да ви показва картинки на плодове и зеленчуци и да се чува само неговият глас, а вашето мнение никога да не бъде поискано.

Докато сте в “окото на бурята”, може и да не ви се струва така, но ви уверявам, че учениците ще ви бъдат искрено благодарни за усилията, в дългосрочен план ще бъдат щастливи и подготвени за различни житейски ситуации и никога, ама никога няма да ви забравят!

Позитивно отношение към училището

В представите на децата училището често се свързва с място, на което се чувстват натоварени, отегчени, объркани, неразбрани и неуспешни. Затова и голям проблем представлява адаптацията в детските градини или в първи клас. Децата искат да се прибират вкъщи, плачат, гледат с очакване часовника, нерядко получават стомашни неразположения или главоболие и всичко това само защото се чувстват неудобно и неприятно на това място.

Извънкласните дейности могат да представят училището в напълно различна светлина. Учениците ще го посещават с желание, защото ще знаят, че там имат хубави преживявания и получават нови знания с лекота. Ще знаят, че там има възрастни, които се радват да прекарат времето си с тях и извън строго регламентираните учебни часове. 

Социална среда

Извънкласните дейности често представляват групови занимания, които развиват качества като сътрудничество, емпатия, толерантност и др. В училище децата имат малко време, за да се опознаят и сприятелят. Това време обикновено е през междучасията, които са наистина кратки. Затова понякога се случва часовете да бъдат нарушавани от продължаващ тих разговор или летящи бележки между учениците, които преди малко са разбрали, че харесват една и съща музика и колко много имат да си споделят за нея. Епидемичната обстановка създаде още по-голяма дистанция между децата и сега те имат нужда повече от всякога от групови активности. Общите преживявания и интереси изграждат силни приятелства!

Пълноценно време извън училище

За съжаление, много родители са заети със служебни задачи през голяма част от времето. Това силно ограничава ангажираността на децата извън училище. Случва се така, че децата имат свободно време, което не знаят как да оползотворят за свое добро, а понякога дори запълват с особено вредни за здравето и психиката си дейности. Има много деца, които прекарват часове наред затворени вкъщи пред екрани, което повлиява отрицателно на техните социални умения. Вследствие на това децата се чувстват все по-самотни, изолирани от истинския живот, неуверени в нови ситуации и показват силен спад в мотивацията си за развитие. 

Извънкласните дейности предлагат разнообразни занимания на учениците, които ги карат да се чувстват значими.

Последни думи…

Скъпи учители и родители, все пак не запълвайте до безкрай графика на децата с какви ли не дейности. Целта е  да откриете това, което представлява интерес за тях и да им позволите да отделят повече време за него или да направите вълнуващ мост между академичните и практичните знания, за да могат учениците по-лесно да усвояват учебния материал. Нека извънкласните дейности не натоварват допълнително учениците.

Не забравяйте, че най-важното е да виждате децата щастливи!

Още полезни статии:

Elevator pitch
Комуникативни умения

Elevator pitch

Elevator pitch е кратка реч, имаща целта да убеди дадена публика в уникалността на организация, продукт, идея, човек. Тази стратегия се прилага в бизнеса и

6 души за 5 минути измислят 3 идеи
Креативност

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Тази стратегия е един от най-лесните начини за кратко време учениците да измислят идеи в екип. Класът се разделя на групи по шестима души, имат

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали