Как създаването на научен клуб “Сай Хай” вдъхновява учениците да се занимават с наука

Цел на всеки учител е да подготви учениците за пазара на труда, да ги превърне в отговорни към обществото и природата личности, притежаващи ключови умения като критично мислене и работа в екип. Природните науки, които вървят ръка за ръка с изследователския подход, са област, която благоприятства постигането на тези цели. Понякога обаче учебните часове не са достатъчни и учителите започват да търсят други възможности. Една такава възможност е създаването на научен клуб в училище с подкрепата на Фондация “Сай Хай”.

SCI-HIGH (САЙ-ХАЙ) е методология за провеждане на научен клуб и ежегоден научен фестивал в училище, разработена специално, за да допринесе за усвояването на научния подход и да допълни разбирането на материала по природни науки, математика, информатика и технологии в гимназиален етап.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Научен клуб “Сай Хай”

Подходяща е за: ученици на възраст между 12 и 19 години

Продължителност: през цялата учебна година

Цели: Повишаване на научната грамотност на учениците и уменията им да проучват, да правят причинно-следствени връзки, да планират и осъществяват експеримент и изследване.

Информация за учителя: Ренета Богданова е съосновател и управител на Фондация “Сай Хай”. Има бакалавърска степен „Учител по биология и химия“ от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Управление на човешки ресурси“. В продължение на две години е преподавател по химия в 15 СОУ „Адам Мицкевич“ в София. Три години работи като координатор на над 60 участника в “Заедно в час” в 9 региона в страната.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

В училище се създава и осъществява научен клуб веднъж седмично по предварително разработена програма. Учениците работят в отбори от 2-4 човека, като проучват важен за тях и общността проблем, подкрепени от ментори. Подготвят се за научен фестивал и го осъществяват.

SCI-HIGH клубът се провежда като извънкласна дейност в училище, в която всеки ученик би могъл да се включи. Един пълен цикъл на клуба се завърта в рамките на една учебна година и завършва със SCI-HIGH фестивал на науката в училището. Методологията се основава на проблемно-базиран подход, интерактивни часове и практически занимания.

Как създаването на научен клуб “Сай Хай” вдъхновява учениците да се занимават с наука

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Създаването и осъществяването на научен клуб “Сай Хай” в училище преминава през няколко етапа.

 • Учител от училището се обучава за работа по програмата на Сай Хай за водене на научен клуб.
 • Учителят, който ще води научния клуб, го презентира пред класовете и по този начин набира ученици, желаещи да се включат.
 • Първият час в клуба преминава под формата на игри за опознаване, разговори за правила и ценности, както и лесни експерименти, за да се “запалят” учениците по идеята.
 • Избор на теми и формиране на отбори от 2-4 ученика – всеки отбор си избира общественозначима тема, по която да прави изследвания.
 • Среща веднъж седмично за дейностите по клуба.
 • Работа с ментор веднъж в месеца. Менторът е човек, който може да предостави специализирана информация по проблема.
 • Изследване, проучване, проектиране на изследване, експеримент, предлагане на решение. На учителя се предоставят планове на часове, интерактивни задачи, ресурси за споделяне с учениците, помощни ресурси.
 • Подготовка за фестивал.
 • Осъществяване на фестивал в училище.

Как създаването на научен клуб “Сай Хай” вдъхновява учениците да се занимават с наука

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Ренета Богданова споделя: “Създаването на научния клуб води до позитивна нагласа към природните науки, за която имаме инструмент за измерване. У учениците се развиват умения и знания за научния подход. Самите деца стават по-уверени и самостоятелни. Сами идват и търсят клуба.”

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

 • За осъществяването на научен клуб “Сай Хай” е важно учителят и учениците да имат изследователска нагласа.
 • Учителят трябва да влезе в ролите на модератор и мотиватор и да надъхва учениците.
 • Ръководителят на клуба използва инструментите, които са му предоставени, но ги адаптира в хода на работата към темпото на учениците.
 • Учителят участва в общите срещи заедно с останалите колеги, които ръководят научни клубове в техните училища.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали