Моят индивидуален правописен речник – добра практика от Жени Гоцова

Ако преподавате в начален етап и правописът и правописните правила тормозят вас и вашите деца, то практиката, която г-жа Жени Гоцова, начален учител в Първо ОУ “Кирил и Методий” гр. Монтана, ни сподели, е точно за вас! 

Моят индивидуален правописен речник - добра практика от Жени ГоцоваПродължавайте да четете, за да разберете:

  • Какво представлява индивидуалният правописен речник?
  • Как да го създадете с вашите ученици?
  • Как да го използвате, за да развиете самостоятелност и умение за саморефлексия на децата?
  • Как индивидуалният правописен речник ще ви помогне да проследявате напредъка на ученици?

А сега нека разберем малко повече за тази практика.

Визитка на практиката

Име: Моят индивидуален правописен речник
Споделена от: Жени Асенова Гоцова, старши начален учител в Първо ОУ “Св. Кирил и Методий”, гр. Монтана
Предмет: БЕЛ (може да се адаптира за часовете по математика, човекът и обществото и човекът и природата)
Клас: От 1. клас до 4. клас
Време на провеждане: Регулярно в часовете по БЕЛ
Цели: Подобряване на правописа на децата, саморефлексия, самостоятелност; (само)проследяване на напредъка
Необходими материали: Тетрадка и цветни химикали. Може да се направи и табло с джобчета за съхранение на речниците (вж. снимки)

Практиката в 3 лесни стъпки

Реализирането на практиката “Моят индивидуален речник” е изключително лесно и няма да отнеме много време от часа ви.

Стъпка 1: Създаване на речниците

Всяко дете трябва да разполага с празна тетрадка или тефтер, които да превърне в правописен речник. В него учениците вписват всички сгрешени думи, както и изучаваните правописни правила. Децата сами могат да решат дали да подредят речника по азбучен ред или да въвеждат сгрешените думи хронологично. Важно е да не забравят да отделят място, на което да записват всички изучавани правописни правила.

Учениците украсяват своите речници, като така им придават индивидуалност, а и свързват речника с положителни емоции. И както знаем, положителните емоции ни помагат да учим по-лесно.

Стъпка 2: Попълване на индивидуалните правописни речници

След като децата създадат своите речници, е време да ги напълнят със съдържание. Периодично след всяка диктовка, съчинение или упражнение, учениците записват сгрешените думи в своите речници. По същия начин включват в речниците си и изучаваните правописни правила. Г-жа Гоцова препоръчва децата да записват всяко ново правило с цветни химикали, като отделят време да го украсят допълнително – това им помага да го запомнят по-добре.

Стъпка 3: Рефлексия

Една от най-силните страни на индивидуалните правописни речници е това, че те дават възможност на учениците да рефлектират върху вписаното в тях. Рефлексията се случва индивидуално или групово, като помага децата да развият самоконтрол и самооценка

“Много от децата се радват, когато отворят речниците, за да запишем ново правило и търсят да видят какви сгрешени думи имат. Те веднага отбелязват, ако нямат. Не пропускат и да споделят радостта си ако видят, че вече не грешат дадена дума. Това за мен е много важно, защото  показва, че учениците ми имат изградено умение за саморефлексия.”

Когато децата не са сигурни в правописа на някоя дума, вместо да питат веднага учителя, те отварят своите речници, намират и прилагат съответното правило. Това ги прави самостоятелни и самоефективни.

Моят индивидуален правописен речник - добра практика от Жени ГоцоваСтъпка 4: Проследяване на напредъка

Както се вижда от примера в предишната стъпка, индивидуалните правописни речници могат да се използват от учениците, за да самопроследяват напредъка си. Знаем, че това е много важно, защото прави децата отговорни за собственото си учене.

Но освен за децата, речниците са от помощ и за учителя, който също лесно би могъл да проследи броя и честотата на сгрешените думи.

“Поне веднъж месечно преглеждам индивидуалните речници, за да видя дали са записали всички нови правила и как са ги украсили. Правя похвали, ако не допускат вече същите грешки.”

Г-жа Гоцова вижда и още едно приложение на индивидуалните правописни речници като инструмент за проследяване на напредъка на учениците:

“Следващата учебна година чрез речниците колегата от прогимназията по БЕЛ ще може да види как се е развивал даден ученик през последните две учебни години и да си направи равносметка върху какво ще работи той в 5. клас, какви дефицити не е преодолял ученикът.”

Харесва ви тази споделена добра практика? На сайта prepodavame.bg може да намерите още десетки работещи практики.

 

А ако имате успешен подход, който може да помогне и на други колеги, не се колебайте да се свържете с нас и да ни разкажете за него!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали