Стига с тази граматика! Превърнете часовете по английски език в автентично преживяване!

Превърнете часовете по английски език в автентично преживяване!

Знаете ли каква е най-честата причина учениците да смятат часовете по чужд език за скучни? Наблягат прекалено много на упражнения за повтаряне и затвърждаване на изразни средства, думи и граматически особености. В учебниците упражненията са еднообразни за всеки урок – спрегнете глагола в скобите, попълнете липсващата дума, отговорете на тези три въпроса след текста, попълнете таблицата с граматическото правило, поправете изреченията… Да, тези задачи работят за научаване на правилата на езика, но имат минимална практическа приложимост. Не са свързани с истинския свят извън учебника и класната стая. Не са автентични. Затова светът е пълен с хора, които могат да рецитират изречения като “Котката е под масата.” или да попитат “Къде е библиотеката?” на няколко различни езика, но не могат да извършват ежедневни задачи на съответния език.

Автентична и смислена задача е тази, която включва: 

  • Приложимост в ежедневието на учениците;
  • Съвместна работа или някакъв вид сътрудничество между учениците;
  • Повече от един верен отговор или повече от един начин за постигане на целта;
  • Междупредметни връзки – включване на знания от различни дисциплини;
  • Краен продукт;
  • Публика (читатели, слушатели, заинтересовани страни) извън класната стая.

Ползите от автентичните задачи са много. Учениците създават различни продукти според личните си виждания, разбирания, знания и предпочитания. Автентичните задачи изискват и развиват умения на 21-ви век, най-вече критично мислене и креативност. Учениците носят отговорността за собственото си учене, упражняват своята автономност и самоинициативност, измислят и създават нови неща и се адаптират към променящите се условия. Най-важното обаче е, че им е по-интересно и затова и научават повече. 

Ето пет примера за автентични задачи:

1. Водене на блог или влог

Учениците запечатват мислите, идеите и въпросите, които ги вълнуват и ги излагат на показ пред широката аудитория на интернета. Темите могат да са разнообразни – да обсъждат текущи събития от България и света, да реагират върху разглеждани в часовете теми, да доразвиват идеи от текстове или видеа гледани в час. Поддържането на блог или влог (“видео блог”) ще развие множество езикови компетенции и учениците, както и умението им да пишат за конкретна публика и.

2. Училищен (или дори регионален) вестник

Може да започнете с по-малкия брат на вестника – училищния бюлетин. Гарантирам, че учениците ще са ентусиазирани да пишат за случващото се в училище. Случки, бисери, идеи, покани… дайте им свобода и само помагайте със стила и правилния изказ. Училищният вестник не е нужно да е дълъг – дори един лист А3 (стандартен вестник) може да изглежда хубаво и да е изключително информативен. Ако пък изберат да пишат за случващото се в квартала/региона, то това може да е началото на неподозирано смислено сътрудничество с местен вестник и професионалистите, работещи в него.

3. Ученически презентации

Говоренето пред публика и изнасянето на презентация са ключови умения, които учениците трябва да развият в училище. Направете презентациите по-вълнуващи, като промените формáта – забранете стандартните PowerPoint презентациите и насърчете учениците да използват Prezi, Flipgrid, Padlet или дори Google Sites. Променете публиката. Обикновено само класът е слушател и всеки ученик се изрежда да презентира. Вместо това поканете външни хора – други класове, учители, родители, а за напреднали – експерти и професионалисти. Организирайте презентирането по различни начини – експериментирайте с презентации тип “Печа куча” или създайте шоу по подобие на Dragon’s Den и Shark Tank

4. Учениците като учители

Предизвикайте учениците да станат учители за един час. Те ще трябва да създадат или подберат нужните материали, да измислят активностите и да планират времето. Така при планирането и подготовката на урока, учениците ще натрупат по-устойчиви знания, а допълнителното предимство на тази дейност е, че ще осъзнаят колко трудна е всъщност работата на учителя!

Друга идея за автентична задача е създаването на тест или изпитване. Набавете на учениците стандартите, които тестът им трябва да измерва, и забележете с колко голям ентусиазъм ще се надпреварват да измислят най-трудното контролно.

5. Състезания и предизвикателства

The New York Times имат календар със състезания за ученици. Някои са само за учениците в САЩ, но вие лесно можете да организирате подобен конкурс във вашето училище. Все повече от предизвикателствата обаче са отворени за целия свят. Такъв е текущият (към октомври 2021 г.) конкурс за това “Какво е да си тийнейджър в 21 век?”. Към всяко състезание има материали както за учителите, така и за учениците.

NPR пък всяка година имат предизвикателен конкурс за ученически подкаст. Създаването на качествен подкаст е изключително трудно начинание, но както с всичко друго – трудността е правопропорционална на възможността за учене и самоусъвършенстване. Материалите, които NPR предоставят за ученици и учители, са невероятни и ви гарантирам че и вие, и учениците ще научите много. Не на последно място, има множество регионални и национални състезания и конкурси, в които може да се включи цял клас или само отделни ученици. 

Не забравяйте, че целта ви е да направите ученето приложимо, задълбочено и забавно. Автентичните задачи са гъвкави и предоставят възможност за нагаждане спрямо спецификите на класа, населенето място и вашите силни страни и предпочитания. Учениците могат да работят по тях самостоятелно, в група, като част от проектно-базирано обучение или паралелно с основния материал през цялата година. Автентичните преживявания в класната стая развиват критично мислене, високоефективно взаимодействие между отделни ученици, нагласа за учене през целия живот и подготвят учениците за истинските предизвикателства на света утре.

 

 

Статията е адаптирана от Edutopia.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали