fbpx
Добри практики

Как в село Венец използват ЦОУД, за да подготвят учениците си за живота

ЦОУД

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Теодора Ангелова от СУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Венец, област Шумен. 

Често произведенията от българското народно творчество затрудняват учениците заради архаичния си език. Г-жа Теодора Ангелова е намерила начин да помогне на своите петокласници да разберат в дълбочина изучаваните приказки и песни, като едновременно с това развива любов към българското народно творчество и надгражда умението им да работят в екип. 

Как се постига това? Разберете в следващите редове!

СУ “Н. Й. Вапцаров”  в с. Венец е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на СУ “Н. Й. Вапцаров”, село Венец насочи своите усилия към развиване на умение за работа в екип.

Училищният театър и работата в екип

Описаната от г-жа Ангелова дейност обслужва 3 основни цели:

 • Възпитателни – да развие любов към народното творчество у учениците;
 • Педагогически – да се изучат в дълбочина текстовете, като се вникне в съдържанието и смисъла на прочетеното (четивна грамотност);
 • Включване на компетентностния модел в учебния процес – дейността развива едно от уменията на 21 век – умението за работа в екип.

Всичко това се случва по време на ЦОУД, а знанията и уменията на учениците не само се затвърждават, но и се надграждат и обогатяват.

Г-жа Ангелова запознава учениците си с изучаваната народна приказка или песен. След това помага на децата да разпределят ролите помежду си. И тук, подобно на други сходни практики, учениците могат да избират между актьорски или организационни роли (режисьор, хронометрист, дизайнер на облекла и грим, сценограф и др.). Всички трябва да работят в синхрон, за да осъществят общата задача – представяне на пиесата на училищното тържество.

Учителят може да подходи по няколко начина при разпределението на ролите:

Вариант 1: Учителят разпределя ролите 

В такъв случай може да даде определени роли на учениците, които биха се справили най-добре с тях, за да развие талантите им. Например дизайнерите да бъдат учениците с добри умения в сферата на изобразителното изкуство.

Възможно е също да даде даде роли на ученици, които имат липса на определени умения и нагласи, за да ги развият.  Например учителят може да даде организационна роля (режисьор) на ученик, който е по-ниско мотивиран и не винаги проявява отговорно отношение към учебния процес. Така учителят директно ще работи с детето за развиването на чувство за отговорност.

Вариант 2: Учениците разпределят ролите помежду си, а учителят фасилитира процеса

При такъв подход се акцентира върху самостоятелността на учениците. Те трябва да преговарят помежду си, за да разпределят ролите по най-добрия начин. Този подход е подходящ в класове, с които вече е работено за развиване на умение за работа в екип и е постигнат напредък, тъй като в противен случай могат да възникнат конфликти между децата.

Примерна инструкция: 

В следващите 3 седмици ще отделяме по 1 час на ден по време на ЦОУД за подготовка на училищен театър на тема (приказка/песен по избор). Първата ви задача е да сформирате различни екипи: 

 • Актьорски екип;
 • Дизайнерски екип; 
 • Сценографски екип; 
 • Лидерски екип – хронометрист, режисьор, организационен лидер (следи за напредъка във всяка група). 

След това всеки екип трябва да състави план за действие. Нужно е да определите какви са задачите на екипа за всеки един от следващите 15 дни.  И накрая трябва да пристъпите към изпълнението на плана за действие. 

Какви са предимствата на тази стратегия

Подготовката на училищен театър, докато учениците работят заедно в екип, не само затвърждава изучаваните литературни произведения, но и подготвя децата за реалността извън училище. Учениците се научават да:

 • Си поставят цели;
 • Планират в средносрочен план;
 • Организират работата си около определена цел за деня/часа;
 • Разпределят задачите помежду си;
 • Синхронизират работата на няколко екипа;
 • Представят/ презентират/ говорят пред публика.

Освен това практиката помага на децата:

 • Да работят върху своите таланти и силни страни;
 • Да се справят с разнообразни предизвикателства на общата работа и при организирането на извънкласен проект;
 • Да подобрят своята самооценка и да придобият самочувствие;
 • Да бъдат самостоятелни.

Не на последно място учениците повишават нивото си на четене и разбиране. Практиката повишава мотивацията им и ги прави по-ангажирани в учебния процес.

Със сигурност всички тези умения и нагласи ще допринесат за успешната им реализация извън училище. 

За какво да внимаваме?

Г-жа Ангелова напомня, че е нужно учителят да фасилитира процеса през цялото време – да наблюдава как тече работата във всеки един екип и да подпомага учениците, когато срещнат затруднения.

“Моментите, за които учителят трябва да внимава, са следните: учениците може да откажат да играят с определен свой съученик, да не харесат ролята си или няколко деца да искат да изпълнят една и съща роля. Важно е да се дадат роли на всички ученици!”

Предизвикайте себе си!

Организирането на училищен театър е дейност, която може да се използва не само в ЦОУД, но и в часовете по български език и литература и чужд език. Описаната практика може да се адаптира към всяка възраст, като за по-големите ученици се изберат по-сложни текстове.

Затова ние от prepodavame.bg ви предизвикваме да опитате тази практика във вашата класна стая. Споделете ни какво се е случило!

Научете още конкретни практики за развиване на умение за работа в екип:

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по английски език?

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.