Как в село Венец използват ЦОУД, за да подготвят учениците си за живота

ЦОУД

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Теодора Ангелова от СУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Венец, област Шумен. 

Често произведенията от българското народно творчество затрудняват учениците заради архаичния си език. Г-жа Теодора Ангелова е намерила начин да помогне на своите петокласници да разберат в дълбочина изучаваните приказки и песни, като едновременно с това развива любов към българското народно творчество и надгражда умението им да работят в екип. 

Как се постига това? Разберете в следващите редове!

СУ “Н. Й. Вапцаров”  в с. Венец е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на СУ “Н. Й. Вапцаров”, село Венец насочи своите усилия към развиване на умение за работа в екип.

Училищният театър и работата в екип

Описаната от г-жа Ангелова дейност обслужва 3 основни цели:

 • Възпитателни – да развие любов към народното творчество у учениците;
 • Педагогически – да се изучат в дълбочина текстовете, като се вникне в съдържанието и смисъла на прочетеното (четивна грамотност);
 • Включване на компетентностния модел в учебния процес – дейността развива едно от уменията на 21 век – умението за работа в екип.

Всичко това се случва по време на ЦОУД, а знанията и уменията на учениците не само се затвърждават, но и се надграждат и обогатяват.

Г-жа Ангелова запознава учениците си с изучаваната народна приказка или песен. След това помага на децата да разпределят ролите помежду си. И тук, подобно на други сходни практики, учениците могат да избират между актьорски или организационни роли (режисьор, хронометрист, дизайнер на облекла и грим, сценограф и др.). Всички трябва да работят в синхрон, за да осъществят общата задача – представяне на пиесата на училищното тържество.

Учителят може да подходи по няколко начина при разпределението на ролите:

Вариант 1: Учителят разпределя ролите 

В такъв случай може да даде определени роли на учениците, които биха се справили най-добре с тях, за да развие талантите им. Например дизайнерите да бъдат учениците с добри умения в сферата на изобразителното изкуство.

Възможно е също да даде даде роли на ученици, които имат липса на определени умения и нагласи, за да ги развият.  Например учителят може да даде организационна роля (режисьор) на ученик, който е по-ниско мотивиран и не винаги проявява отговорно отношение към учебния процес. Така учителят директно ще работи с детето за развиването на чувство за отговорност.

Вариант 2: Учениците разпределят ролите помежду си, а учителят фасилитира процеса

При такъв подход се акцентира върху самостоятелността на учениците. Те трябва да преговарят помежду си, за да разпределят ролите по най-добрия начин. Този подход е подходящ в класове, с които вече е работено за развиване на умение за работа в екип и е постигнат напредък, тъй като в противен случай могат да възникнат конфликти между децата.

Примерна инструкция: 

В следващите 3 седмици ще отделяме по 1 час на ден по време на ЦОУД за подготовка на училищен театър на тема (приказка/песен по избор). Първата ви задача е да сформирате различни екипи: 

 • Актьорски екип;
 • Дизайнерски екип; 
 • Сценографски екип; 
 • Лидерски екип – хронометрист, режисьор, организационен лидер (следи за напредъка във всяка група). 

След това всеки екип трябва да състави план за действие. Нужно е да определите какви са задачите на екипа за всеки един от следващите 15 дни.  И накрая трябва да пристъпите към изпълнението на плана за действие. 

Какви са предимствата на тази стратегия

Подготовката на училищен театър, докато учениците работят заедно в екип, не само затвърждава изучаваните литературни произведения, но и подготвя децата за реалността извън училище. Учениците се научават да:

 • Си поставят цели;
 • Планират в средносрочен план;
 • Организират работата си около определена цел за деня/часа;
 • Разпределят задачите помежду си;
 • Синхронизират работата на няколко екипа;
 • Представят/ презентират/ говорят пред публика.

Освен това практиката помага на децата:

 • Да работят върху своите таланти и силни страни;
 • Да се справят с разнообразни предизвикателства на общата работа и при организирането на извънкласен проект;
 • Да подобрят своята самооценка и да придобият самочувствие;
 • Да бъдат самостоятелни.

Не на последно място учениците повишават нивото си на четене и разбиране. Практиката повишава мотивацията им и ги прави по-ангажирани в учебния процес.

Със сигурност всички тези умения и нагласи ще допринесат за успешната им реализация извън училище. 

За какво да внимаваме?

Г-жа Ангелова напомня, че е нужно учителят да фасилитира процеса през цялото време – да наблюдава как тече работата във всеки един екип и да подпомага учениците, когато срещнат затруднения.

“Моментите, за които учителят трябва да внимава, са следните: учениците може да откажат да играят с определен свой съученик, да не харесат ролята си или няколко деца да искат да изпълнят една и съща роля. Важно е да се дадат роли на всички ученици!”

Предизвикайте себе си!

Организирането на училищен театър е дейност, която може да се използва не само в ЦОУД, но и в часовете по български език и литература и чужд език. Описаната практика може да се адаптира към всяка възраст, като за по-големите ученици се изберат по-сложни текстове.

Затова ние от prepodavame.bg ви предизвикваме да опитате тази практика във вашата класна стая. Споделете ни какво се е случило!

Научете още конкретни практики за развиване на умение за работа в екип:

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по английски език?

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

Дигитално-литературен театър в село Ярлово или как училището се превръща в място, което прави децата щастливи

В последните три години се наложи образователната система да функционира в условията на епидемиологична обстановка, което доведе до редица предизвикателства. Видя се, че по време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали