Prepodavame.bg

Как протече Съединението в една класна стая в село Гьоврен?

Съединението на България

Може ли учениците да научават важни исторически дати и събития, докато развиват умение за работа в екип и се забавляват? Разбира се! Вижте как!

Тази статия беше създадена в сътрудничество с г-жа Ася Имамска от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, област Смолян.

Разбирането на исторически събития и запаметяването на множество важни дати не винаги е лесно за учениците. В същото време често при “разказвателните” предмети децата губят концентрация.

Г-жа Ася Имамска от ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен, област Смолян, е намерила начин не само да преодолее всички тези трудности, но и да превърне историята в любим предмет на своите ученици.

ОУ “Пейо Крачолов Яворов” в с. Гьоврен е част от училищата, одобрени за участие в проекта FIERST по програма Еразъм +, в сътрудничество със “Заедно в час”. През учебната 2019-2020 година работата на учителите от 18-те училища, участващи в проекта, беше фокусирана върху уменията на 21 век. Екипът на ОУ “Пейо Крачолов Яворов”, село Гьоврен насочи своите усилия към развиване на умение за работа в екип.

Сценично изкуство в час по история

Г-жа Имамска е намерила ефективен начин да работи в 3 различни посоки със своите ученици. В рамките на един урок тя развива:

 • Знания за исторически дати и събития;
 • Умения на 21 век (умение за работа в екип);
 • Интереса и мотивацията на учениците.

Как прави това? Като насърчава учениците сами да подготвят историческа възстановка на събитие. В случая историческото събитие е Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Учениците не само трябва да помислят как по-точно да пресъздадат събитието, но е и нужно да го направят, като работят в екип. За тази цел те трябва да разпределят конкретни роли помежду си. Например:

 • Лидер;
 • Модератор;
 • Хронометрист;
 • Ученици в главните роли;
 • Хронолог;
 • Дизайнер и др.

Учениците трябва да разпределят отговорностите помежду си и да внимават да изпълнят задачата в срок.

Примерна инструкция: 

Задачата ви е да пресъздадете Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Припомнете си какви са събитията, довели до Съединението. Разгледайте предоставените документи. Преговорете още веднъж важните дати около това събитие. 

След това разпределете задачите във вашия екип. Помислете кой ще ръководи работата на екипа, кой ще следи дали спазвате зададеното време? Кои ще са учениците, които ще влязат в главните роли? Кой ще изработи костюмите/грима на актьорите? 

Разполагате с 20 минути. 

Какви са предимствата на тази практика?

Тази практика развива интереса на учениците към предмета. Децата стават по-мотивирани, по-активни и по-любопитни. С помощта на сценичното изкуство те задълбочават знанията си за различните исторически събития. Освен умението за работа в екип, по естествен начин те развиват комуникационните и презентационните си умения, креативността си, дори и емоционалната си интелигентност.

“Чрез тази дейност учениците се научават да извличат информация от документи. Разбират и използват основните понятия, работят с фактология – дати, години, личности. Чрез пресъздаването на историческо събитие предметното знание се персонализира и се усвоява по-трайно, тъй като учениците се забавляват. Освен това те развиват чувство за отговорност и личен принос към работата на целия екип. Научават се как да управляват времето си и как да разпределят задачите помежду си. Не на последно място – учениците влизат в роля и виждат себе си в нова светлина.”

За какво да внимаваме?

Г-жа Имамска обръща внимание на няколко аспекта:

 • Задачата отнема повече време – можем да използваме дейността по време на преговор, като различните екипи пресъздават различни събития;
 • Учениците могат да се объркат или скарат при разпределение на ролите – особено в началото на усвояването на умението за работа в екип е нужно учителят да модерира груповата работа;
 • Майчин език – възможно е децата, чиито майчин език не е български, да имат нужда от допълнителни разяснения от учителя или от съученик.

Предизвикайте себе си!

Пресъздаването на историческо събитие може да се използва като ефективен начин за интегриране на предметното знание с развиване на уменията на 21 век и по-специално – умението за работа в екип. Практиката е подходяща за деца и младежи от 7 до 18 години. Тя може да се адаптира за часовете по литература и чужди езици.

Затова, ние от prepodavame.bg ви предизвикаваме да изпробвате тази практика за развиване на умението за работа в екип във вашата класна стая. Вярваме, че може да я адаптирате спрямо възрастта на вашите ученици и предмета, който преподавате. Споделете ни как сте я приложили!

Научете още конкретни практики за развиване на умение за работа в екип:

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по английски език?

Как в село Гьоврен развиват умение за работа в екип в час по литература?

 

Повече за проекта FIERST

From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3. В консорциума, воден от „Заедно в час“, участват общо 7 партньора от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция.

Целта на FIERST е да популяризира добри практики за приобщаващо образование чрез развиване на умения на 21-ви век у учениците и създаване на професионални учебни общности (ПУО) в училищата. В България партньори по проекта са “Заедно в час”, Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

“Бягащ” тест

Често учителите и родителите се притесняват за адаптацията на децата при прехода от домашната обстановка към детската градина или от предучилищната група към първи клас.

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Вземане на решение при зададен контекст
Критично и аналитично мислене

Вземане на решение при зададен контекст

Тази стратегия надгражда достигнатото ниво на критическо мислене, като фокусира учениците в посока да вземат решение, давайки тежест на определени аргументи според зададения контекст. Например,

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.