“Светът на билките и още нещо” – добра практика от Велики Преслав

Какво е общото между учебните предмети биология и здравно образование, предприемачество и философия? Предизвикателно, нали? Вероятно вече се замисляте по въпроса, а в тази статия се надяваме да намерите още интердисциплинарно вдъхновение. Ще проследим как трите учебни дисциплини се съчетават в проекта “Светът на билките и още нещо” в Професионална техническа гимназия “Симеон Велики”, Велики Преслав. 

Използване на различни източници на информация, провеждане на интервюта с баби, дядовци и предприемачи, изработване на изследователски дневници и презентиране пред публика са част дейностите, в които се впускат преподавателите и осмокласниците в рамките на изследователското приключение.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Интердисциплинарен урок “Светът на билките и още нещо”

Цели:

 • да ангажира учениците;
 • да повиши мотивацията за учене;
 • да развие различни умения на 21. век: четивна грамотност, комуникативни умения, презентационни умения, работа в екип, научна грамотност.

Прилага се: в рамките на 4-5 учебни седмици

Подходяща е за: Съвместно преподаване между различни предмети в прогимназиален и гимназиален етап

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА

“Светът на билките и още нещо” е проект с междупредметен характер, който се развива в рамките на един месец. Докато работят, учениците добиват нови академични знания, умения за работа в екип, комуникация, организация и развиват ценни в живота нагласи – за постоянно учене, справяне в предизвикателна среда и увереност в собствения потенциал. 

Учебните предмети, които интердисциплинарното предизвикателство обединява, са три: биология и здравно образование, философия и предприемачество. Проектът обхваща няколко ключови момента: поставяне на задачите, формиране на екипи, самостоятелна работа на екипите, провеждане на заключително събитие и оценяване.

Поставяне на задачите

Биология и здравно образование

По биология и здравно образование учениците имат две задачи. Първата е да открият коя е най-специфичната билка, разпространена във Велики Преслав, а втората –  как се използва тази билка в народната медицина, какви са нейните приложения и полезни свойства.

За да получат необходимите им знания, учителката по биология Цветелина Кърова-Дечева предизвиква децата да интервюират своите баби и дядовци, родители и други близки, да ползват различни книги или учебници, както и интернет.

Предприемачество 

Преподавателката по предприемачество и философия Галина Стефанова поставя друго задание за учениците, но отново на тема билкарство. Осмокласните трябва да открият кой човек-предприемач се занимава с билкарство в Преславския регион. Този предприемач е предварително “набелязан” от учителката, но тя не дава много подсказки на осмокласниците. Оставя им пространство сами да достигнат до отговора, за да може да потърсяр информация и за други успешни преславски бизнесмени. 

Снимка 1. "Балкански билки" е местната фирма, която учениците проучват
Снимка 1. “Балкански билки” е местната фирма, която учениците проучват

Философия

Задачата по философия е насочена към изследване: децата търсят отговор на въпроса как темпераментът на един човек влияе на избора му на професия. Ползват различни въпросници, един от които са изследванията на германския психолог Харис Айзенк. Обсъждат какъв според тях е успешният предприемачът – интроверт или екстроверт, меланхолик или сандвиник.

Краен продукт 

След като учениците изпълнят задачите по всеки от трите предмета, те трябва да изготвят два общи продукта – изследователски дневник и презентация. В изследователският дневник осмокласниците записват цялата информация, която считат за важна, като проявяват творчество и креативност – да залепят хербарии, изрезки от вестници, рисунки или картинки и др. Презентацията цели да развие умението за синтез на информация – учениците трябва да отсеят най-важното от дневника, за да го представят по време на часа пред съучениците си.

Формиране на екипи

Следващият етап от проекта изисква работа в екип. Групирането на учениците в екипи се случва на случаен принцип. За г-жа Стефанова и г-жа Дечева е важно младежите да умеят да работят с всеки от класа, не само с приятелите си, поради което се спират на стратегията “първи, втори, трети, четвърти”(учителят брои от 1 до 4, докато посочва поред всяко дете в класа – всички деца с цифрата “едно” са един отбор, тези с “две” са друг и т.н.

Снимка 2. Учениците работят в едни и същи екипи по всеки от предметите, ангажирани с проекта
Снимка 2. Учениците работят в едни и същи екипи по всеки от предметите, ангажирани с проекта

Следва припомняне на правилата за работа в екип. Важно е всеки член на отбора да полага усилия и да е ангажиран с работата по проекта. Учениците си разпределят две специфични роли, които да подкрепят процеса: 

 • Протоколчик – ученик, който обобщава информацията, събрана от всички в отбора. Той я подрежда и организира.
 • Пазител на времето – ученик, който следи дали екипа се движи правилно във времето и дали се спазват крайните срокове. 

Самостоятелна работа на екипите

Снимка 3. Учениците работят основно извън часовете с подкрепата на учителите си във всеки момент
Снимка 3. Учениците работят основно извън часовете с подкрепата на учителите си във всеки момент

Проектът съчетава множество дейности – интервюиране, изследване на различни учебни ресурси – дигитални и хартиени, систематизиране на информация, изготвяне на крайния продукт – изследователски дневник и презентация. Това налага децата да работят както в клас, така и извън учебните часове. 

По време на часовете по биология и здравно образование, предприемачество и философия учителите преподават съответното учебно съдържание и насочват вниманието на учениците към проекта, задавайки им въпроси. След часовете всеки отбор има възможност да избере къде да работи – в училище или извън него. Учениците работят самостоятелно, но получават периодична обратна връзка от учителите си. “Ако по време на работата им се появи въпрос, трудност или притеснение, ние с колежката по биология сме неотлъчно до тях – помагаме, оставаме в междучасията, докато не се реши проблемът”,  разказва г-жа Стефанова: 

Заключително събитие

След като всеки отбор е изготвил своите продукти – изследователски дневник и презентация, двете преподавателки организират специален час в STEM кабинета на училището. Гости на интердисциплинарния урок са други учители в гимназията и “главният герой” на изследването по предприемачество – г-н Кънев, собственик на местната фирма “Балкански билки”. В кабинета са подредени всички изследователски дневници, за да могат гостите да ги разгледат и да зададат на младите изследователи своите въпроси.

 

 

 

Снимка 4. Изследователският дневник на един от отборите
Снимка 4. Изследователският дневник на един от отборите

Ход на открития урок: 

 • Откриване: г-жа Стефанова и г-жа Дечева запознават аудиторията с проекта;
 • Презентации: учениците от всеки отбор представят продуктите си и разказват за работния процес – какво им е помогнало или попречило, каква билка са открили и какво им е харесало в този проект като цяло. Публиката също може да задава въпроси;
 • Игри – чрез различни игрови платформи осмокласниците демонстрират своите знания по трите предмета;  
 • Интервю с предприемач – учениците задават своите въпроси на г-н Кънев. “Това много им хареса, тъй като се чувстваха като репортери”, споделя г-жа Стефанова. Те се интересуват защо местният бизнесмен е избрахте да остане във Велики Преслав, какво му помага в работата, какви са трудностите пред “Балкански билки”;
 • Време за подаръци – всеки ученик получава подарък от фирмата-гост и това се явява заключителния етап на събитието.

Оценяване 

“След края на всяка презентация, останалите ученици вдигаха цифри от 2 до 6. Те бяха предварително подготвени от едно момиче от класа, което рисува много добре. За нас беше важно те също да изразят мнение и да оценят своите съученици”, разказва г-жа Стефанова.

Оценката, която децата получават за участието си в проекта, е двукомпонентна – една част се формира въз основа на обратната връзка от учениците в класа и самооценяването на всеки отбор, а друга – от двете учителки. Целта е учениците не просто да видят нанесена цифра в дневника, а да открият своите силни страни и зони за подобрение. Тъй като проектът е междупредметен, оценка се вписва по трите предмета – биология, предприемачество и философия. 

 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Изследователският проект “Светът на билките и още нещо” оказва силно положително влияние върху мотивацията за учене и ангажираността на учениците. По думите на Галина Стефанова, младежите са вдъхновени и непрекъснато питат за нови проекти.

 

Ето още четири причини, поради които да провокирате учениците с подобен проект:

 1. Проектът ангажира децата в работа, която е нова и нетипична за образователната система
 2. Изследователската работа е такава, която те харесват и по този начин ги караме да правят нещо доброволно
 3. Проектът дава много знания, умения и нагласи, които ще бъдат ценни на децата
 4. Този тип дейности затвърждава нагласата, че училището дава не само академични знания, но и “умения за живота”.
Снимка 5. Отбор ученици презентира пред своите учители, съученици и гости на интердисциплинарния урок
Снимка 5. Отбор ученици презентира пред своите учители, съученици и гости на интердисциплинарния урок

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Въпреки добрата подготовка, насоките и желанието, при един проект винаги може нещо да се обърка. Затова е добре да следим внимателно работата на екипите.

Срамът и притеснението могат да откажат учениците от работата в екип или от представянето пред аудитория. Бъдете подготвени, ако младежите изразят някое от следните притеснения:

 • “Няма да се справя с откриването на информация”;
 • “Няма да ми е интересно”;
 • “Не познавам добре хората в моя екип”;
 • “Не мога да говоря пред публика”;

Каквато и да е ситуацията, ролята на учителя е ключова. Ние сме хората, които трябва да бъдем “…плътно зад тях, да ги мотивираме и насърчим, да им покажем стъпка по стъпка, че могат да се справят с всяка задача”, споделя г-жа Стефанова.

Галина Стефанова и Цветелина Дечева с осмокласниците
Галина Стефанова и Цветелина Дечева с осмокласниците

 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус”, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Автор на статията

“Светът на билките и още нещо” - добра практика от Велики ПреславНина Ружина завършва География в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и следва Международен алтернативен туризъм в НБУ. До голямата ѝ среща с учителската професия, за която мечтае от дете, работи в сферата на културата и туризма. Част е от възпитаниците на “Заедно в час”, випуск 2016, като в тази роля преподава 2 години в ПГ “Георги Сава Раковски”, гр. Костенец; след това става част от екипа на Заедно в час и подкрепя новите учители по програма “Нов път в преподаването”, сетне отново се връща към мечтата си и до момента е учител в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. В prepodavame.bg твори по темите за гражданско образование и права на децата.

 

Още полезни статии:

Кариерно ориентиране и личностно развитие

Как да подобрите комуникационните си умения

Лидерството е сложно изкуство, което често изисква овладяване на различни умения. Едно от най-важните такива е ефективната комуникация. Училищните директори с добри комуникационни умения са

Длъжностна характеристика
Работа в екип

Длъжностна характеристика

При реализиране на по-дълъг проект е подходящо да се приложи стратегията „Длъжностна характеристика“. Тя включва подробно разписани длъжности на участниците в екипа, които те трябва

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали