Подкрепете създаване на предприемаческа програма за ученици

Помогнете ни да подкрепим над 200 учители и повече от 4000 ученици да развият своите предприемачески умения.
Предприемачество за ученици

Проблемът

Предприемачеството присъства като една от осемте ключови компетентности, заложени в учебните програми в България. Проучвания показват, че нейното присъствие в страната все още не е достатъчно, така че да се стига до устойчиво развиване. Предприемачеството включва в себе си редица умения и нагласи, които да позволят на всеки ученик в страната да бъде креативен в намирането на решения и способен да ги приложи. За да се постигне това е необходима консистентна работа от страна на учителите. 

Как можем да променим това?

Развиването на предприемачески умения в учениците се случва ефективно тогава, когато те работят за развиване на своите социално-емоционални компетентности през цялото си обучение. Това се докaзва от програмата YouthStart, тествана в 4 държави в Европейския съюз с над 30 000 ученика, която вече се предлага стандартно за всички ученици в Австрия (Залцбург) и десетки хиляди ученици минават през нея ежегодно. Резултатите от проучването им показват устойчиво изграждане на ключови социално-емоционални компетентности, които правят учениците смели и подготвени за осъществяване на своя идея в реална среда. Вярваме, че програмата, която обхваща ученици от 1 до 12 клас може да доведе до същите резултати и за нашите ученици. Излизането от рамките на “теоретичното представяне” какво означава да бъдеш предприемач и влизането в реални ситуации на взаимодействие, учене с другите, грешене и надграждане, със сигурност може да доведе до много по-голям резултат за учениците. Нашата амбиция е да оборудваме следващите поколения български ученици с ключовите умения, необходими за успешни предприемачи. За да постигнем тази реалност за българските учениците планираме:

 • Адаптация на успешна програма: Ще адаптираме и внедрим програмата за предприемачество, доказала своя успех в Европа, като начало на едно иновативно образователно пътуване в България, започвайки от начален етап на образование.
 • Ресурси за учителите: Създаваме специализиран раздел на сайта prepodavame.bg, където преподавателите ще имат достъп до висококачествени учебни материали, съобразени с последните тенденции в образованието.
 • Професионално развитие: Разработваме серия от синхронни обучения, уебинари и онлайн курсове, насочени към повишаване на компетентността и увереността на учителите в предприемаческото обучение.
 • Създаване на общност: Инициираме формирането на активна общност от учители, ангажирани с предприемаческото образование, за да насърчим обмена на идеи и най-добри практики.
 • Оценка и разширяване: От януари до юни 2025 г. ще проведем пилотно внедряване в избрани училища, последвано от анализ на резултатите и събиране на обратна връзка, което ще ни позволи да оценим и оптимизираме ефективността на програмата.

Всички материали създадени през проекта ще бъдат достъпни напълно безплатно. 

Целта ни е всички учители в България да имат възможност да използват качествени ресурси и подкрепа, за да развиват ключови умения на своите ученици.

Подкрепете проекта

Учениците в България имат нужда да бъдат подкрепени да развиват своята инициативност и интерес към предпримачеството. Благодарение на вашата щедра подкрепа можем да го постигнем за хиляди ученици. 

19%

Фондация „Заедно в час”

Адрес: бул. Цариградско шосе 23, София

Банка: УниКредит Булбанк

IBAN: BG14 UNCR 7000 1520 5400 99

SWIFT (BIC): UNCRBGSF

Моля добавете своя имейл адрес и текст “предприемачество” в полето „още пояснения“/ „additional details“ в банковия превод. Така ще можем да Ви потвърдим, че дарението е прието успешно и да Ви информираме за дейността на Заедно в час.

За повече информация може да се свържете се с нашия екип „Развитие и фондонабиране“ на p.proykov@zaednovchas.bg

Ниво 1

Подкрепете ни, за да достигнем 1000 ученици
23 000 лв Необходими средства
 • Материали за ученици
 • Материали и подкрепа за учители
 • Оценяване на ефективността на проекта
 • Промотиране сред институции и училища

Ниво 2

Подкрепете ни, за да достигнем 2200 ученици
33 000 лв Необходими средства
 • Допълнителни материали за ученици
 • Уебинари за учители
 • Материали и подкрепа за учители
 • Оценяване на ефективността на проекта
 • Промотиране сред институции и училища
 • Допълнителна промоция с реклами в медии

Ниво 3

Подкрепете ни, за да достигнем 4000 ученици
53 000 лв Необходими средства
 • Пълен обхват на материалите за ученици и учители
 • Обучения за учители
 • Видео курс за предпримачество
 • Уебинари за учители
 • Материали за ученици
 • Материали и подкрепа за учители
 • Устойчивост и развитие на общност от учители
 • Оценяване на ефективността на проекта
 • Промотиране сред институции и училища
 • Допълнителна промоция с реклами в медии
 • Надграждане на партньорството и развиване на нови съвместни проекти

Кои сме ние

Преподаваме лого

Екипът на prepodavame.bg

Роля в проекта: създаване и адаптиране на курсове и обучения, работа с учители, училища и институции, разпространение, фондонабиране.

Предприемачество за ученици

Иван Попов

Ръководител на проекта

Предприемачество за ученици

Петър Пройков

Фондонабиране

Предприемачество за ученици

Тиана Дончева, Софийския ученически съвет

Промотиране сред ученици, оценка на ефективността

Предприемачество за ученици

Цани Събев

Роля в проекта: фондонабиране, връзки с обществеността

Предприемачество за ученици

Ева Ямбор, YouthStart Austria

Консултант

Партньори

The best way to predict the future is to create it.