Как третокласниците от ОУ “Ангел Кънчев” издават първата си книга

Подходяща за

Необходими материали:
 • мултимедия, голям екран;
 • звуци от природата (напр. птича песен), диктофон.
Време за активността: цяла учебна година

Цели по предметно знание

 • съчиняване текст - по преживяна случка, по словесна опора;
 • редактиране на собствен текст;
 • осмисляне на връзката между епизода и цялостния текст на произведението;
 • работа с различни източници на информация - текстове от детски списания, статии от енциклопедии, достъпна информация от интернет;
 • изразяване на емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и фолклорни произведения.

Цели по умения

 • развиване на устната и писмена реч;
 • развиване на творческите способности;
 • повишаване на мотивацията и организационните умения;
 • развиване на умения за изразяване на мнение;
 • развиване на умения за работа в екип;
 • развиване на умението за активно слушане.

Третокласниците от ОУ “Ангел Кънчев” – Русе проявават любопитство към света на литературата още от първи клас, когато забелязват книгите, които чете тяхната класна, г-жа Снежана Бенева. По това време тя активно проучва родното си село – Пиргово – и често оставя върху бюрото си материалите, по които работи. Виждайки интереса на децата, учителката решава да ги вдъхнови сами да измислят истории, използвайки въображението си.

“Започнахме още от първи клас. В края на учебната година създадохме първата глава от нашата книга. Добавих картинки към текста и я разпечатах на принтера вкъщи. Закрепих страничките с телбод и подарих копия от малката книжка на всички ученици за завършването на първи клас. Виждайки какво са сътворили заедно, мотивацията им се повиши. Искаха да продължим започнатото. Взех решение във втори клас да довършим книгата, но този път да изглежда като останалите детски книжки в книжарниците.”, споделя г-жа Бенева.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА? 

Проект “Приказки от класната стая” е поредица от уроци в рамките на часовете за развитие на устната и писмена реч. В тези часове учениците стават съавтори в приказна история, сътворена изцяло с помощта на тяхното въображение. “Децата имат много идеи, които искат да реализираме и всъщност това е най-мотивиращият момент.”, споделя г-жа Бенева. 

В следващите редове тя обобщава конкретните стъпки, които е следвала, за да реализира добрата практика в своята класна стая.

Как третокласниците от ОУ “Ангел Кънчев” издават първата си книга

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Предварителна подготовка

Първият момент е изборът на голямата тема на историята/приказката. Книгата на третокласниците на г-жа Бенева разказва за пътешествие до Северния полюс. Подборът на най-подходящите герои също е много важен. “Главните ни герои са мече, зайче и таралежче, които са изправени пред предизвикателства, но заедно успяват да се справят.”, разказва учителката. 

Създаване на епизодите

Започва същинската част на проекта. Г-жа Бенева използва часовете за развитие на речта, за да работи с учениците по измислянето на историята: “Във всеки час използвахме мултимедията, за да им демонстрирам животни и места, които включихме в книгата. Показах им кит, различни превозни средства, с които пътуват нашите герои, използваме картата на света, слушаме звуци от природата. Дискусията по време на часа я записвам на диктофон и след това създаденият текст се набира в Word”.

По време на часовете учителката насочва дискусията, така че учениците да достигат до общи решения и заедно да измислят новите предизвикателства пред героите. “Някои от ситуациите са напълно измислени, но част от репликите са на самите автори, които са се породили по време на дискусията. Същото е и с имената на героите. Бялото мече Макси носи името на братчето на нашия Миша.”, обяснява г-жа Бенева.

Редактиране

Часът след всеки епизод е посветен на редакция – учениците четат текста, който са създали, внасят корекции, допълват и дават предложения за продължението на приказната история.

Представяне на книгата

Най-вълнуващата част от проекта е издаването на книгата и нейното представяне пред родители, учители и местната общност. Децата правят представяне на книгата в своето училище и в НЧ “Кирил и Методий – 1922” – с. Пиргово. 

Проектът получава медийно отразяване и третокласниците с гордост разказват за постигнатото. Те даряват творбата си на училищната библиотека, на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” – София, на Регионалната библиотека “Любен Каравелов” – гр.  Русе, на Библиотека “Ангел Кънчев” в гр. Русе, както и на НЧ “Кирил и Методий – 1922” – с. Пиргово!

Как третокласниците от ОУ “Ангел Кънчев” издават първата си книга

Разбира се, всички родители също желаят да си закупят книгата на издателската цена.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Добрата практика съчетава в себе си множество междупредметни връзки в различни области на знанието – език, география, изобразително изкуство, технологии. Ефективността ѝ се доказва с нейната устойчивостта вече трета година. Проектът непрекъснато се адаптира и разивава потенциала си. Приложим е във всяка класна стая и е много подходящ за насърчаване на въображението и за развиване на умения за работа в екип и ефективна комуникация. 

“Съчиняването на истории помага на учениците в изразяването им. Смятам, че по този начин те ще бъдат и много по-подготвени за предстоящото НВО в четвърти клас.”, споделя г-жа Бенева. От гледна точка на академичните цели, третокласниците показват значителен напредък: “Съчиненията, които учениците започнаха да пишат, станаха по-дълги, граматически по-верни и изключително интересни за четене. Четенето с разбиране също се подобри. В края на четвърти клас им предстои изпит, за който този проект е своеобразна подготовка. Научават нови и интересни факти за континенти, животи, растения, превозни средства”.

Публичното представяне на книгата “Приказки от класната стая” и интересът на медиите към нея прави учениците по-уверени в себе си и ги мотивира да довършат поредицата си. “Наистина бяха много притеснени в началото, но ясно заявиха, че на следващите интервюта ще бъдат по-смели.”, разказва г-жа Бенева.

Как третокласниците от ОУ “Ангел Кънчев” издават първата си книга

Но може би най-важното, което трябва да отбележим като резултат от добрата практика, е нарастващото желание, с което децата идват на училище и очакват всеки следващ час български език. Третокласниците очакват втори тираж на книжката си и работят по нейното продължение. “Приказки от класната стая” е първата от предстояща поредица. “В момента работим върху втората част на книгата, която е свързана с Африка”, обяснява г-жа Бенева. Поздравяваме ги и им пожелаваме успех!

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

За автора на практиката

Снежана Владкова-Бенева
Начален учител в ОУ “Ангел Кънчев” - гр. Русе
Начален учител съм от 2001 г. - в група за целодневно обучение и по английски език. През 2009 г. започнах работа като учител в ДГ "Чучулига" - гр. Русе. В ОУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе работя от 16.09.2020 г. На следващата година ми бе поверено класното ръководство на 1 “Б” клас - учениците, с които написахме "Приказки от класната стая". Днес те са трети клас и продължаваме нашия проект с книга 2 - "Пътешествие до Африка". В края на 2022г. от печат излезе и моята първа книга "Пиргово - пътуване през времето". Тя е краеведско проучване на моето родно село.

Още полезни статии:

Girl in library reading a book
Четивна грамотност

Свързване на въпросите с нещо лично

Учениците четат първо въпросите и ги свързват с нещо лично, което са преживели или на което са били свидетели, като си водят бележки и тълкуват

Ролята на учителя
Четивна грамотност

Защо четенето за удоволствие е важно за учениците

Всички си спомняме списъците със задължителна литература, които ежегодно получавахме за четене през лятото – първоначално от класните си ръководители, по-късно от учителите по български

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали