СЕУ теми по литература

Учениците избират тема от изучаваните произведения, която да обсъждат в часовете по литература. Темите са свързани най-вече с тяхното ежедневие и проблемите на юношеската възраст.

Самоосъзнатост: учениците обогатяват и обвързват собствения си опит с този на герои от изучавани произведения
Самоуправление: анализират и усвояват нови стратегии за справяне с проблеми от ежедневието им. 

15 – 20 мин. обща дискусия

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Подготовка

Обсъдете предварително с учениците теми, които биха били интересни за тях. Помолете ги да напишат на лист избрана от тях тема, като им дадете пример, който да е обвързан с някое от изучаваните произведения, например: “изразяване на силни емоции и чувства при трудни събития.” Съберете предложенията на учениците и ги запазете.

Дискусия

Изберете тема и пристъпете към работа. Обсъдете с учениците темата и ги попитайте следните въпроси:

  • Сблъсквали ли сте се с (избрания проблем) във вашето ежедневие?
  • По какъв начин сте се справяли с (избрания проблем)?
  • Откривате ли този проблем в това произведение? Ако да, то къде го откривате?
  • По какъв начин героят/героите се сблъскват с проблема в тяхното ежедневие?
  • Как се справят с предизвикателствата? Какви емоции изпитват?
  • Смятате ли, че героят се справя с тези предизвикателства по здравословен/продуктивен начин? 

 

Възможно е учениците да напишат писмен отговор на въпросите, ако се притесняват да споделят отговора си пред всички.

Учениците могат да проведат разговор с член на семейството по избраната тема, използвайки опорните въпроси.

Още полезни статии:

Грешките, които допускаме
Кариерно ориентиране и личностно развитие

Грешките, които допускаме

Страшни ли са грешките? Може би не всички сме били възпитани да гледаме на грешките като нещо позитивно. А те са. Ако искаме да растем

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали