Prepodavame.bg

СЕУ теми по литература

Учениците избират тема от изучаваните произведения, която да обсъждат в часовете по литература. Темите са свързани най-вече с тяхното ежедневие и проблемите на юношеската възраст.

Самоосъзнатост: учениците обогатяват и обвързват собствения си опит с този на герои от изучавани произведения
Самоуправление: анализират и усвояват нови стратегии за справяне с проблеми от ежедневието им. 

15 – 20 мин. обща дискусия

Без допълнителни материали

Стъпки за изпълнение на дейността

Подготовка

Обсъдете предварително с учениците теми, които биха били интересни за тях. Помолете ги да напишат на лист избрана от тях тема, като им дадете пример, който да е обвързан с някое от изучаваните произведения, например: “изразяване на силни емоции и чувства при трудни събития.” Съберете предложенията на учениците и ги запазете.

Дискусия

Изберете тема и пристъпете към работа. Обсъдете с учениците темата и ги попитайте следните въпроси:

  • Сблъсквали ли сте се с (избрания проблем) във вашето ежедневие?
  • По какъв начин сте се справяли с (избрания проблем)?
  • Откривате ли този проблем в това произведение? Ако да, то къде го откривате?
  • По какъв начин героят/героите се сблъскват с проблема в тяхното ежедневие?
  • Как се справят с предизвикателствата? Какви емоции изпитват?
  • Смятате ли, че героят се справя с тези предизвикателства по здравословен/продуктивен начин? 

 

Възможно е учениците да напишат писмен отговор на въпросите, ако се притесняват да споделят отговора си пред всички.

Учениците могат да проведат разговор с член на семейството по избраната тема, използвайки опорните въпроси.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Исторически казус

Учениците анализират исторически проблем или исторически конфликт от изучавания материал и предлагат алтернативни решения. Вземане на отговорни решения: Учениците интерпретират проблем по различен начин и генерират

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.