Намери различни представяния на едно и също нещо

Намери различни представяния на едно и също нещо

Важна концепция в математическата грамотност е, че за да можем да работим с количества, е необходимо да работим с едни и същи мерни единици, а при измерване е важно да можем да си представим какво стои зад количеството, с което боравим. В естествения език невинаги сме много прецизни, когато боравим с различни мерни единици и количества, и е възможно да не си даваме сметка, че учениците заучават ново наименование, без да правят връзка с това какво седи зад него. Например често има объркване при децата как така половин час е 30 мин, а половинка сирене е 500 г. Затова е важно непрекъснато да провокираме децата да представят едно и също количество по различни начини, за да сме сигурни, че го разбират.

Примерни въпроси
В час по история: Намерете поне два различни начина за числово представяне на хилядолетие (1000 години, 10 века).

Пример
Колко години са изминали от събитие, случило се през 20 г. пр.Хр. и друго – през 10 г. сл.Хр. (отг.: 29 години, защото в историята няма нулева година.) Може да дадем задача на учениците да визуализират историческата ос на времето и да обяснят каква е разликата с математическата.

Предимства на стратегията

  • Не отнема време;
  • Тя е отличен начин за проверка на разбирането.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е важно да обясняваме какво стои зад определена мерна единица и да не караме децата да наизустяват. Например, вместо да обясняваме вековете с „когато имаме 1845 г., прибавяме 1 към 18 и това е 19. век“, да отделим време да обясним каква е причината това да е така (липса на нулева година/век).

Още полезни статии:

Комуникативни умения

Всичко важно за една успешна презентация

Презентацията е една от възможностите децата и младежите да демонстрират разбиране/усвояване на дадена тема и да се изявят пред публика. Но целта е ученикът не

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали