Игра с въпроси за края на учебната година

Последните дни в училище са много емоционални и всеки учител иска да ги направи интересни и ангажиращи за учениците си. Играта с въпроси, която ще ви споделим, е възможност да опознаете по-добре децата, с които работите и едновременно с това – да направите нещо различно в края на годината.

Какво представлява? Въпросите, които може да изтеглите в удобен за разпечатване вид в края на статията, са построени по модела “Какво предпочиташ – А или Б?”. Те предлагат на децата избор между две възможности, нито една от които не е невъзможен отговор. Всяко дете може да избере различен отговор и да построи своя аргументация, която е уникална и предполага креативност, а често – и чувство за хумор.

Как да използвате материала за сваляне?

Вариант 1: Принтирайте листовете на по-дебела хартия и изрежете въпросите. Дайте възможност на всяко дете да изтегли въпрос, на който да отговори. Някои въпроси могат да породят по-широка дискусия. Дайте възможност на учениците да видят различните гледни точки.

Вариант 2: Принтирайте листовете и ги залепете на стена/на дъската. Нека всяко дете избере два въпроса, на които иска да отговори.

Вариант 3: Принтирайте листовете в повече от един екземпляр. Нарежете ги и подберете 3-4 въпроса, които смятате, че ще са по-интересни за вашите ученици. Нека децата изтеглят въпрос, а след това да се групират по двойки/тройки с еднакви въпроси. Дайте им време да помислят и да проведат дискусия в група. Всяка група има за задача да изведе 1 аргумент в подкрепа на единия вариант и 1 аргумент в подкрепа на другия вариант. Така децата ще се научат, че умението да се аргументираме е важно също толкова, колкото и какво е мнението ни.

МАТЕРИАЛ ЗА СВАЛЯНЕ

Може да споделите кой вариант сте избрали, като влезете във фейсбук групата на prepodavame.bg.

Още полезни статии:

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали