Prepodavame.bg

Игра с въпроси за края на учебната година

Последните дни в училище са много емоционални и всеки учител иска да ги направи интересни и ангажиращи за учениците си. Играта с въпроси, която ще ви споделим, е възможност да опознаете по-добре децата, с които работите и едновременно с това – да направите нещо различно в края на годината.

Какво представлява? Въпросите, които може да изтеглите в удобен за разпечатване вид в края на статията, са построени по модела “Какво предпочиташ – А или Б?”. Те предлагат на децата избор между две възможности, нито една от които не е невъзможен отговор. Всяко дете може да избере различен отговор и да построи своя аргументация, която е уникална и предполага креативност, а често – и чувство за хумор.

Как да използвате материала за сваляне?

Вариант 1: Принтирайте листовете на по-дебела хартия и изрежете въпросите. Дайте възможност на всяко дете да изтегли въпрос, на който да отговори. Някои въпроси могат да породят по-широка дискусия. Дайте възможност на учениците да видят различните гледни точки.

Вариант 2: Принтирайте листовете и ги залепете на стена/на дъската. Нека всяко дете избере два въпроса, на които иска да отговори.

Вариант 3: Принтирайте листовете в повече от един екземпляр. Нарежете ги и подберете 3-4 въпроса, които смятате, че ще са по-интересни за вашите ученици. Нека децата изтеглят въпрос, а след това да се групират по двойки/тройки с еднакви въпроси. Дайте им време да помислят и да проведат дискусия в група. Всяка група има за задача да изведе 1 аргумент в подкрепа на единия вариант и 1 аргумент в подкрепа на другия вариант. Така децата ще се научат, че умението да се аргументираме е важно също толкова, колкото и какво е мнението ни.

МАТЕРИАЛ ЗА СВАЛЯНЕ

Може да споделите кой вариант сте избрали, като влезете във фейсбук групата на prepodavame.bg.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Симулация на институции
Гражданска активност

Симулация на институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците преживяват, обработват данни, анализират елементи от законодателния процес на национално или наднационално ниво. 13-18

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.