6 идеи за ангажиращо начало на всеки час

angajirashto prepodavane

Понякога притиснати от учебния план и времето, с което разполагаме, бързаме веднага да въвлечем учениците в съдържанието на новия урок. Често се получава така, че голям процент от децата все още не са си подготвили учебните материали и тепърва ровят в раниците си, подострят моливи или довършват разговор от междучасието. Ако не овладеем тази ситуация навреме, рискуваме да се създаде хаос, напрежение и още по-голямо забавяне на предвидените дейности в класната стая. 

В следващите редове ще откриете няколко кратки дейности за ангажиращо начало на часа, които са предназначени да изградят връзка между вас и учениците ви, да активират предишни знания и да бъдат достатъчно ангажиращи, за да привлекат децата към съдържанието на новия урок.

1. Примамка и промяна

Тази техника включва кратко обсъждане на често срещани грешни твърдения, свързани с темата, която ще се разглежда в новия урок. Раздайте на учениците си предварително подготвен тест с различни твърдения. Ако например темата в новия урок е за океаните, то тезите може да бъдат следните: “Всички океани имат еднаква соленост”, “Водните обитатели не могат да оцелеят в аноксична кал” и др. Нека децата отбележат кои според тях са верни и кои грешни. Идеята е всички твърдения да изглеждат правдоподобно, но всичките да са неверни. След това съобщете, че точно в този час учениците ще разберат защо са грешни и каква е всъщност истината. По този начин ще ангажирате вниманието към темата на урока още от самото начало.

2. Информационни кукички

Информационните кукички представят информация, която цели да предизвика интереса на учениците към предстоящия урок. Те могат да бъдат под формата на кратки видеоклипове, откъс от любопитен подкаст, новинарски заглавия или снимки и други изображения. Дори един страхотен анекдот може да свърши работа. За да се уверите, че информационните кукички, които сте избрали са подходящи за часа, си отговорете на следните въпроси:

  • Какви концепции или умения ще подчертае “куката”?
  • Какво е наистина уникално, ново или полезно в информационната кукичка?
  • Дали информационната кукичка няма да отвлече вниманието на учениците повече, отколкото да го привлече към темата?

3. Продуктивен провал   

Започнете часа с малко нареална и дори шантава ситуация за разрешаване от учениците. По-големите ученици ще бъдат много развълнувани от една такава нетрадиционна дейност за началото на часа. Ако пак се върнем на темата за океаните, може да предложите на учениците да си представят, че училището се намира на метри от океана. В такъв случай, за какво трябва да внимават всички учители и деца? Как могат да се предпазят от цунами например? Дали могат да правят беседи за гости, на които да разказват любопитни факти за водните костенурки или други обитатели на океана?

Обяснете на учениците си от самото начало, че не е задължително плановете и идеите им да бъдат напълно възможни за реализация. Най-важното е да развихрят въображението си и да се потопят по забавен начин в темата.

4. Думи за сортиране

Представете ключови термини и понятия от предстоящия урок заедно с кратки дефиниции и помолете учениците да сортират думите по начини, които имат смисъл за тях. С партньор или в малки групи ги накарайте да обсъдят обосновките си за сортиране. След това започнете дискусия за това как термините и понятията са свързани помежду си, а още по-добре би било ако успеете да ги свържете с интересите и предишните знания на учениците.

По този начин децата имат възможност да правят свободни асоциации, както и да структурират сами основната информация от урока, което впоследствие им помага по-бързо да я разберат и да я запомнят за по-дълго време.

5. Бърз преглед

Помолете учениците да се разделят по двойки, за да обсъдят какво са научили по време на предния час и след това да представят информацията пред класа. В началото тази дейност може да се случва бавно, но когато я практикувате редовно учениците ще успяват за 2 минути да си споделят какво са учили, а след това в рамките на още 2 минути да го представят и пред класа. Всеки час тази дейност може да се извършва от различна двойка ученици, която да изберете на момента, на случаен принцип, защото няма да има възможност всички двойки да се изявят за толкова кратко време. 

Това е бърз и ефективен начин да накарате учениците да бъдат активни и ви помага да разберете какво всъщност е останало в съзнанието на ученика от предишния урок.

6. Просто бъбрене или модерна чат стая

Не е задължително “загрявката” в началото на часа да е някаква сериозна дейност с ясни цели. Може преди да започне часа и учениците да са влезли в класната стая, да напишете на дъската закачливо изречение, което да предизвика положителна реакция и силен интерес. Напишете нещо като “Сряда? Еха! На половината път!”, “Тест следващата седмица? Вероятно!” или просто покажете слайд със снимка на кучето си и споделете кратка история. Може също така да добавите въпрос, който няма нищо общо с темата на урока, например: “Кои са петте най-бързи сухоземни животни?”. 

Тези изречения ще отворят съзнанието на учениците, ще ги накарат да се замислят и отпуснат в същото време, а почти сигурно и ще привлекат вниманието им към вас. 

Не забравяйте, че най-важното е да привлечете вниманието на учениците, защото след това е много по-лесно да го задържите.

За да може учениците да обръщат внимание на това, което говорите и да са активни в учебните часове, още по-важно е да изградите от самото начало отношения на доверие между вас. Не се страхувайте и вие да споделяте кое от учебния материал ви е било скучно, трудно за разбиране или как сте успели да концентрирате вниманието си в часовете по любимите ви предмети в училище. По този начин децата ще се почувстват разбрани и с готовност ще дават всичко от себе си, за да разберат и запомнят нещата, които им преподавате. 

 

Източник: How to Engage Students the Moment They Enter the Classroom, Sarah Gonser, edutopia.org

 

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали