fbpx

Автор - Преслава Байчева

Viber и Prepodavame.bg в помощ на учители, родители и ученици за по-ефективна комуникация и обучение в дигитална среда

Viber и Prepodavame.bg в помощ на учители, родители и ученици за по-ефективна комуникация и обучение в дигитална среда

Общуването и обучението в дигитална среда след 2020 г. стана част от българското образование. Ефективното му провеждане зависи изключително много от учителите...

Проектно-базирано обучение Инструменти за учители

Защо не бива да подценяваме асинхронното обучение?

Обучението в електронна среда от разстояние е важна част от училищния живот вече две години. То се реализира по различни начини и с различен успех, който се...

Инструменти за учители Дигитални инструменти Проектно-базирано обучение

Идеи за осъществяване на асинхронно обучение

Асинхронната форма на обучение от разстояние в електронна среда е подценявана и рядко използвана в българското училище. А този вид взаимодействие има своите...

Новини Емоционална интелигентност

Специалист “Образователни ресурси за социално-емоционално обучение”

Позицията е на граждански договор с възможност за съвместяване с други работни ангажименти Специалистът “Образователни материали за социално-емоционално...

Дигитални инструменти Инструменти за учители

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Всеки учител притежава набор от специфични, понякога определяни като свръхестествени умения, позволяващи му да управлява класната стая като например невероятен...

Права на човека Гражданска активност

Какво печели ранното детско развитие от фокуса върху правата на децата?

Ранното детско развитие е ключов период от живота на всеки човек. Във все по-дигитализиращото се общество инвестицията в най-ценния капитал – човешкият, винаги...