От вдъхновение към действия – как prepodavame.bg помага в планирането на учебния час

Различни изследвания сочат, че учителите прекарват между 5 и 15 часа/седмично в планиране на своите уроци. Опитните преподаватели със сигурност могат да планират учебен час…

Инвестиция в по-светло бъдеще за учениците: Как училищата могат да използват фондовете за възстановяване от COVID, за да увеличат ангажираността на учениците в STEAM обучението

Последните няколко години бяха изпълнени с предизвикателства за учителите и учениците, докато се ориентират в нов начин на учене. Учителите имаха особено големи трудности, тъй…

Стартира изграждане на STEM кабинети във всички училища в страната

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за…

Viber и Prepodavame.bg в помощ на учители, родители и ученици за по-ефективна комуникация и обучение в дигитална среда

Общуването и обучението в дигитална среда след 2020 г. стана част от българското образование. Ефективното му провеждане зависи изключително много от учителите – техните нагласи…

Специалист “Образователни ресурси за социално-емоционално обучение”

Позицията е на граждански договор с възможност за съвместяване с други работни ангажименти Специалистът “Образователни материали за социално-емоционално учене” ще работи съвместно с екип експерти…