fbpx

Автор - Преслава Байчева

Права на човека Гражданска активност

Какво печели ранното детско развитие от фокуса върху правата на децата?

Ранното детско развитие е ключов период от живота на всеки човек. Във все по-дигитализиращото се общество инвестицията в най-ценния капитал – човешкият, винаги...

Права на човека Класната стая

Как училището като институция може да подкрепя правата на детето?

Когато говорим за образование, едни от най-често използваните термини, с които си служим са “училище” и “училищна общност”. Това е така, защото формалното...