Запознайте се с…Виолета Георгиева

Виолета създава статии, посветени на работата с деца със СОП и стратегии за приобщаващо образование в училище.

Образование и професионален опит

Виолета е завършила магистратура по “Славянски филологии” във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“  и магистратура по “Специална педагогика” в СУ „Св. Климент Охридски“. Работи като ресурсен учител в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование– обл. Монтана.  Национален обучител по темата за въвеждане на функционална оценка чрез ICF-SY на индивидуалните потребности на децата и учениците. 

Има богат опит за работа с родители на деца със специални образователни потребности. Основател е и ръководител на Клуб „Специални родители“ – група за взаимопомощ между родители на деца с увреждания  – работещ модел на взаимодействие, партньорство и сътрудничество между родители, които да си помагат и взаимно да се подкрепят в нелеката борба със специфичните потребности на децата си.                                   
Г-жа Георгиева е автор на проекта и главен редактор на първото в страната Регионално електронно списание за приобщаващо образование /РЕСПО/.

Удостоена с награда „Константин Величков“ за висок принос в българското образование с постижения в приобщаването и обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и с грамота “Неофит Рилски”  за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Бързи въпроси и отговори

Кои са любимите ти теми за писане?
Квалификация в областта на специалната педагогика и приобщаващото образование
Ефективно приобщаване на деца със специални образователни потребности

Кой беше любимият ти предмет в училище и защо?
Литература – чрез творчество тя ме запознаваше с отминали епохи и разкриваше пред мен нови светове.

С коя историческа фигура би искала да вечеряш?
Бих върнала времето назад, за да вечерям с Хелън Келър, с която да обсъдим нейни твърдения, актуални и в наши дни:
„Най-добрите и красиви неща на света не могат да бъдат видени, нито докоснати… те се усещат в сърцето.“
„Най-високият резултат на образованието е толерантността.“

Кои три неща би взела на самотен остров?
Талисман, икона, фотоапарат

Коя е представата ти за перфектен ден?
Перфектният ден е изпълнен с добри новини за нахлуваща епидемия от доброта, открито лекарство срещу рак, обнадеждаваща статистика, че стресът е на изчезване и др.

 

Познавате Виолета от…

Как да приобщим в класа дете със специални образователни потребности (СОП)?

Партньорство и взаимодействие с родителите на ученици със специални образователни потребности

Как да избегнем няколко често срещани затруднения при работа с ученици със специални образователни потребности (СОП)?

“Специално” лято или мисия “Оцеляване” сред хорските нагласи към различието

Допълваща и алтернативна комуникация или как технологиите променят съдби?

Идентифициране на специални образователни потребности

4 насоки за комуникация с родители, които отричат специалните образователни потребностите на детето си

Как изглежда подкрепящата образователна среда?

Родителски срещи и предизвикателствата на приобщаващото образование

Стъпки за реализиране на допълнителна подкрепа при деца със специални образователни потребности (СОП)

Екипи за подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП – важна роля и споделена отговорност

5 принципа за ефективно екипно взаимодействие в екипите за подкрепа за личностно развитие

Как да включим децата със СОП в коледни инициативи на училището?

 

Още полезни статии:

Boy in front of white board
Четивна грамотност

Перифразиране на думи на автора със свои думи

Учениците прочитат внимателно текста. След това имат 6-7 минути да открият местата, където авторът показва отношението си към него, и да перифразират неговите думи, като

Новини

Запознайте се с….Веселина Качакова

Веселина Качакова е автор, който създава статии, свързани с гражданско образование в prepodavame.bg. Тя е завършила социология и работи като гл. асистент в Института по

Новини

Запознайте се с…Марина Шиновска

Марина е автор, който създава статии, свързани с географията, в prepodavame.bg   Образование и професионален опит Любопитството и желанието за нови знания ме карат да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали