Допълваща и алтернативна комуникация или как технологиите променят съдби?

Всеки ден се срещаме с тях и ги подминаваме… Невъзможността им да говорят приемаме като бариера и даваме път на мълчанието, което изпълва тяхното ежедневие. Децата с комплексни комуникативни потребности искат и имат какво да ни кажат, но ние не ги разбираме.

Погрешно е да мислим, че ако детето не говори, то не разбира нищо. В много случаи причината за нарушения в комуникацията може да бъде само физическо увреждане, зад което скрит остава запазен интелект, до който не можем да достигнем. Заради невъзможността да общуват с околните тези деца остават изолирани в семействата си и се превръщат в затворници на собствените си тела. А биха искали да се изкажат.

За щастие, в съвременния технологичен свят има начин да нарушим мълчанието помежду си. Технологиите в своя съвременен облик и богат ресурс от възможности позволяват на хора с двигателни затруднения да използват компютър, да пишат, да рисуват, да общуват с всички.

С помощта на технологиите приобщаващото образование може да помогне на много деца, които имат затруднения в общуването. Тези помагащи технологии обобщаваме под името допълваща и алтернативна комуникация (ДАК).

ДАК е съвкупност от нискотехнологични и високотехнологични средства, които подобряват и увеличават комуникативните умения на хората, които се затрудняват да използват устен и писмен език. Допълва или замества говора и писмената реч.

Използването на жестове, символи, картинни изображения, различни помощни устройства, специализирани софтуери, приложения за символна комуникация, помощни устройства и др. позволява на невербалното дете да бъде разбрано. Дава му възможност да изразява желания, потребности, болка, страх или да споделя емоциите си. По този начин детето комуникира ефективно, без да бъде непрекъснато зависимо от свой близък, който да превежда на околните. Чрез ДАК невербалните деца постигат значително по-високи нива на автономност и редуцират необходимостта си от асистиране при реализиране на общуване.

За кого е предназначена допълващата и алтернативна комуникация?

ДАК е подходяща за всички хора с комплексни комуникативни нужди – деца, юноши и възрастни с леки или тежки комуникативни затруднения (в говора или в разбирането). Подходяща е и за техните семейства, приятели, учители, рехабилитатори, за цялото им обкръжение. 

Ако във вашето семейство или обкръжение има невербално дете, имайте предвид, че колкото по-рано се ориентирате към различна от словесната комуникация, толкова повече нарастват шансовете на детето да се научи да общува, да живее и да се реализира пълноценно. Не е нужно да се губи ценно време. Неправилно е да го чакате да проговори без  да се опитвате да му помогнете със средствата на допълващата и алтернативна комуникация.  Комуникацията между хората никога не е само и единствено вербална, а когато изобщо не съществува вариант за вербална комуникация, има различни алтернативни варианти.

Нискотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация

Нискотехнологични средства – не изискват използването на технологии, софтуери, батерии, електроника. Не са сложни за работа. За използването им е достатъчна само инструкция.

Примери: Табла за комуникация, визуални графици, комуникационен албум

 • Табла за комуникация 

Можем да изработим сами и да предоставим за ползване вкъщи и в училище, но има и готови комуникационни табла.

 • PECS – система за общуване чрез картинки

 Едно от основните средства, които често се използват в практиката, са ламинираните картинки, чрез които детето общува и изразява себе си. Тази добра практика е позната под името PECS или система за комуникация чрез картинки. Разработена е за хора от аутистичния спектър, но успешно се прилага и при лица с други комуникативни нарушения и затруднения. Основната идея, която се следва е, че детето се учи да общува чрез използването на стимулиращи и подкрепящи стратегии, които водят към независима комуникация.

 •  Визуални графици

Визуалните графици или разписания са поредица от символни картинки или снимки, подредени върху картон в последователността на предстоящите дейности. С тяхна помощ можете да разгледате графика за деня с детето, като обръщате внимание на всяка предстояща дейност. Визуалните разписания  осигуряват структурираност, задават рамка, определят начало и край на дейностите, показват какво ще се случи, ориентират детето за това какво предстои и правят преминаването на времето разбираемо за него.

Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация

Високотехнологичните средства за комуникация са помощни средства със сложни устройства, специализирани за приспособяване към определена функция. Това са таблети и лаптопи със специализиран софтуер и вградени технологии за достъп като устройство за контрол с поглед. Основно преимущество е вградената синтезирана реч, която дава глас на лицето, което я използва. Това го мотивира, а е и доста вълнуващо за  всички около него. Технологиите дават глас на невербалното дете. Компютърът говори вместо него и осигурява шанс за ефективна комуникация и пълноценно участие в различни житейски ситуации и социални роли. Високотехнологичните средства за ДАК имат и някои недостатъци: по-висока цена, по-сложна поддръжка, използването им е свързано с необходимост от зареждане, батерии и т.н. Към тях се включват:

 • адаптирана клавиатура;
 • джойстик;
 • гласови бутони;
 • гласови устройства;
 • таблети, компютърни или мобилни устройства;
 • специализирани софтуери;
 • мобилни приложения;
 • устройство за контрол с поглед.

Communicator 5 – софтуер, който съдържа различни занимания, които позволяват комуникация чрез символи. Избраните от детето думи и фрази на картинки, снимки или символи се произнасят от компютъра чрез синтезирана реч. Може да се използва не само за комуникация, но и за обучение, игри и др., което го прави изключително полезен за деца със специални образователни потребности.

Устройство за контрол с поглед – осигурява възможност на деца и възрастни с тежки двигателни увреждания да използват лаптоп, настолен компютър или таблет, като го управляват чрез очите си с помощта на устройство за проследяване на погледа. 

Cboard  е безплатно уеб приложение за деца и възрастни с говорни и езикови увреждания, подпомагащо комуникацията със символи и синтезирана реч, адаптирано за България от УНИЦЕФ. Чрез него детето маркира със символ какво иска да каже, а приложението го изговаря. Символната апликация работи на съвременни браузъри и се предлага на голямо разнообразие от платформи, включително настолни компютри, таблети и мобилни телефони. Cboard може да се редактира в зависимост от нуждите на всеки потребител. Може да се изтрие, добави или пренареди съдържание чрез секцията с настройки на приложението. Офлайн поддръжката е налична в Google Chrome (десктоп и android). С повече от 3400 символа от Mulberry Symbol Set може да се създават персонализирани комуникационни табла за различни ситуации в живота. Cboard има поддръжка за 33 езика, която варира между операционните системи.

Подобно на Communicator 5 и Cboard може да се използва от невербални хора със съхранен интелект с цел ефективна комуникация. Тези програми са подходящи за деца с детска церебрална парализа, множество увреждания, аутисти, хора с мозъчни и двигателни увреждания, вследствие на заболяване или претърпян инцидент. С помощта на тези приложения липсващият говор е заменен със синтетична реч, която обкръжението на детето може да чуе. Така невербалните деца могат да споделят какво искат, как се чувстват, да общуват с околните и не на последно място – да участват активно в учебния процес по време на час, както и през останалото време в училище. ДАК осигурява комуникация, обучение, образование, подобрява като цяло качеството на живот, променя съдби.

Така се променя съдбата и на германката Катрин Лемлер.  Макар че общува само с очите си, тя е учен в областта на образованието с магистърска степен – изследовател в Университета в Кьолн и лектор по допълваща и алтернативна комуникация.

Допълваща и алтернативна комуникация в България

Тези устройства и приложения се предлагат в България, а ефективността им доказват успехите на техните потребители. Лидер в областта на ДАК у нас е фондация АСИСТ – помагащи технологии. ИНТЕРАКТА ЕООД предлага съвременни технологии за подобряване на комуникацията и обучението на деца и възрастни със затруднения в говора, фината моторика, комуникацията, на деца със специални образователни потребности.

УНИЦЕФ България работи целеустремено за въвеждането на ДАК у нас. Кампанията “Глас за всяко дете” има за цел поетапно въвеждане на допълваща и алтернативна комуникация в детските градини и в училищата в България, за да могат всички деца да учат и общуват. 

Пример за успешно внедряване на ДАК в нашата образователна система е Ани от Търговище. Тя е първото дете, влязло в българско училище със специализиран софтуер за контрол с поглед. Благодарение на него участва в клас, може да пише домашните си, да общува и играе.   

Възможността да бъдеш чут и разбран чрез средствата на допълващата и алтернативната комуникация е една от глобалните иновации на нашето съвремие. Тя отваря врати пред децата с комплексни комуникативни потребности, които години наред са били затворени пред тях. Прокарва мост между мълчанието и заобикалящия ги свят. Премахва решетките на личностния затвор, в който попада дете, което поради спецификата на здравословното си състояние не може да общува по традиционен начин. 

У нас от години все повече се обръща внимание на децата със специални образователни потребности. Образователната система премина през няколко етапа на внедряване на идеята, че всяко дете може да учи – от интегриране на децата със СОП в общообразователните училища през включването им в образователния процес до новата философия и съвременни политики за приобщаващо образование. Процесът е дълъг и сложен, но вече все по-често можем да посочим училища и детски градини, които имат осигурена достъпна архитектурна среда. Все по-смело следваме идеята, че децата с интелектуални затруднения могат да учат сред своите връстници. Успешно в българските училища се обучават деца със сензорни нарушения. Образователната система подсигурява съответните специалисти – учители на деца с нарушено зрение и рехабилитатори на слуха и говора, които да оказват подкрепа.  

Време е да отправим поглед към онази група деца, които поради физически увреждания не могат да общуват с нас – децата с комплексни комуникативни нарушения. При тях скрит зад физическите дефицити остава съхранен интелект, който не бива да бъде подминаван и пропиляван, защото комуникацията е основно човешко право. Те искат да говорят. Искат да бъдат чути и има какво да ни кажат. Когато традиционната комуникация липсва, на помощ идва допълваща и алтернативна такава. Единствено чрез нея можем да нарушим мълчанието помежду си и да подадем ръка.

 

ИЗТОЧНИЦИ:

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали