Арт терапия за деца със СОП

Специалните деца – така ги наричаме в 21. век. Съвременните общества са ориентирани към приобщаване и максимално ефективно включване на различните хора със специални нужди в общата за всички ни житейска реалност. Училището играе съществена роля в този процес. Вече на много места по света, включително и в България, учениците със специални образователни потребности посещават общообразователни училища с цел да се интегрират сред връстниците си. Безспорно това е много важно за бъдещото им вписване в обществото, но е факт, че за учителите често е трудно да намерят правилните подход и методи за ефективно включване на специалните деца в учебния процес.

В тази статия г-жа Мира Цветанова предлага достъпен начин за мотивиране, ангажиране, развиване на индивидуалните умения и повишаване на самооценката на учениците със СОП чрез занимания с приложно изкуство.

В Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров” – гр. Варна се обучават 940 младежи. Училището е едно от предпочитаните в града – разполага с много добра материална база, нивото на преподаване е високо, работи се по множество проекти, учениците редовно участват в състезания и печелят награди. От 2019/2020 учебна година гимназията е иновативна и се фокусира върху интердисциплинарно обучение, използване на метода „Обърната класна стая”, STEAM и STEM обучение.

Г-жа Цветанова работи в екип с педагогическия съветник и двама външни специалисти – ресурсни учители. Заедно те се грижат за развитието и обучението на 20 специални младежи – със СОП (сред които има невербални деца от аутистичния спектър), в риск (живеещи извън биологичното си семейство) или с хронични заболявания. „Целта ми е да помогна на тези ученици да бъдат приобщени към дейността на гимназията и да не се чувстват различни от останалите. Искам да им дам възможност да се изявяват, да се справят със задачите си и да усещат, че са полезни”, споделя г-жа Цветанова.

Визитка на практиката:

Име: Арт терапия за деца със СОП

За кого е подходяща: ученици със СОП, хронични заболявания или в риск; от гимназиален етап, но е приложима и за други възрасти

Прилага се: целогодишно

Необходими материали: материали за приложно изкуство, в зависимост от избраните изделия и техники на изработка, дигитално устройство с интернет по време на заниманията

Информация за учителя: Г-жа Мира Цветанова е психолог в Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров” – гр. Варна от 7 години. Изборът ѝ на професия е резултат от дългогодишния ѝ интерес в областта, а средното ѝ образование с профил „Изкуствознание” определя влечението ѝ към творческите дейности. Г-жа Цветанова вярва в ученето през целия живот и постоянно търси начини да се развива. Нейното мото „красотата ще спаси света” я подтиква да вдъхновява специалните деца да се занимават с изкуство, за да продължат нататък в живота по-можещи и по-уверени.

Цели:

  • стимулиране на когнитивните умения, развитие на фината моторика и речта, балансиране на емоциите и пр. в зависимост от индивидуалните нужди на детето;
  • повишаване на самооценката и мотивацията за работа с психолога и педагогическите специалисти;
  • развитие на уменията на учениците за общуване и работа в екип;
  • осигуряване на пространство за творчески израз и възможност за публична изява на децата;
  • приобщаване на специалните ученици към дейността на училището.

Описание на практиката

Г-жа Цветанова прилага практиката от 2 години насам. В хода на работата със специалните деца тя решава, че иска да разшири обхвата на заниманията си и да развива и други умения, освен общообразователните. Спира се на приложното изкуство като арт терапевтичен метод с потенциал да подобрява фината моторика и речта през работата с ръце, да стимулира въображението и символното мислене, да насърчава креативността и проявата на инициатива.

Стъпка 1 – Подготвителна работа

Първоначално г-жа Цветанова избира приложна техника (квилинг, декупаж и т.н.) и вид изделия, които учениците ще изработват и украсяват. Старае се да се съобрази с възможностите на децата и с интересите им. Обикновено се спира на различни предмети за момчетата (конструктори, пъзели и др.) и за момичетата (гоблени, бижута и др.).

Арт терапия за деца със СОП Арт терапия за деца със СОП

Следващата стъпка от подготовката е намирането на видео материали в интернет, които нагледно демонстрират как се изработва и украсява избраното изделие. За всяко дете г-жа Цветанова избира различно произведение, така че да му създаде усещането, че сътворява нещо уникално.

Важен момент от подготвителния етап е да се прецени какви видове материали и в какво количество са необходими за творческата дейност и да се организира закупуването им от страна на училището.

Стъпка 2 – Създаване на красиви изделия

Г-жа Цветанова провежда заниманията по приложно изкуство по предварително определен график. Те са един път седмично в часа на психолога с трайност 40 мин. Работата най-често е индивидуална, но понякога едно изделие се сътворява от екип от двама ученици. Целта е да се насърчи общуването между по-интровертните деца или тези с речеви затруднения.

Специалният ученик и психологът гледат предварително подготвеното видео заедно, след което младежът изработва изделието, следвайки визуалните инструкции. При нужда г-жа Цветанова оказва съдействие в някои дейности, но стремежът ѝ е да остави ученикът да се справя максимално самостоятелно.

Когато красивият предмет е готов, той получава свое име и бива заснет на снимка с доволния си творец. След всеки час родителите получават снимката за спомен. Изделията се съхраняват при г-жа Цветанова, докато не настъпи моментът на тяхното специално показване.

Стъпка 3 – Публично споделяне на изработените красоти

Веднъж или два пъти годишно изработените от младежите изделия стават част от изложба в рамките на училищния базар. Това обикновено се случва покрай големи празници като Коледа и Великден. Предварително г-жа Цветанова подготвя Power Point презентации, в които включва снимките на творците и творенията им. Всяко дете и родител получават презентация с официална покана да посетят изложбата.

Ученическите произведения на изкуството се продават срещу символични суми, приходите от които се даряват на деца в неравностойно положение. Когато учебният им график позволява, някои от специалните деца помагат в организацията и провеждането на базара. Последната изложба „Мъх и смола”, в рамките на която младежите изработват пана и декоративни дръвчета от скандинавски мъх и бижута от смола, получава медиен отзвук в БНР Варна.

Арт терапия за деца със СОП

Защо да опитате тази практика?

За голяма част от специалните ученици заниманията с приложно изкуство в часа на психолога са единственият начин да се изявят творчески и да комуникират с околните. Гимназистите имат много малко часове по изобразително изкуство в учебната програма – предметът не се изучава след 8. клас.

Младежите осезаемо повишават мотивацията си за работа по време на креативните занятия. Задачите са нестандартни и съответстват на техните възможности, т.е. те са наясно, че могат да се справят с тях. Това ги прави заинтригувани, ентусиазирани и решени да изработят произведението си докрай.

Чрез творческата работа специалните ученици разширяват познанията си и учат различни приложни техники, което би могло съществено да подпомогне бъдещата им реализация като възрастни. Практиката влияе много положително и на самооценката на младежите. Изработените от тях изделия се показват публично и биват оценени и закупени от техните учители и родители. Участието в благотворителния базар ги приобщава към активния живот на училището и от деца в неравностойно положение, те се превръщат в млади хора, които с труда си подпомагат свои съученици в нужда.

Арт терапия за деца със СОП

Родителите също изразяват позитивното си отношение към инициативата. Г-жа Цветанова споделя: „Доволни са, защото се занимавам с децата им на достъпно ниво. Наложи ми се известно време да отсъствам и сега предлагам за компенсация да взимаме по 2 учебни часа, вместо по 1. Всички искат и учениците нямат търпение за новите творчески предизвикателства.”

За какво да внимавате при реализацията на тази практика?

Г-жа Цветанова отправя следните съвети към колегите, които искат да приложат практиката:

  • отделете достатъчно време за предварителната подготовка и се уверете, че избраните приложни техники и видео инструкции съответстват на възможностите и интересите на всяко от децата;
  • създайте усещането за гордост от свършената работа, като след всяко занимание споделяте снимки на красивите изделия с родителите;
  • ангажирайте училищната общност с творческата дейност на специалните ученици, потърсете начини да покажете публично творбите им в рамките на различни инициативи.

Стремежът към красота и хармония е базов за всички хора. Приложното изкуство има могъщ потенциал за положително влияние върху специалните деца. Чрез него те изразяват емоциите си и споделят светоусещанията си по мълчалив начин. То им помага да построят мостове между тях и околния свят и да надмогнат чувството, че не се вписват, защото са различни. 

Ако практиката ви интригува, можете да се запознаете по-задълбочено с ползите от приложението на арт терапията или да се вдъхновите с още идеи за приобщаване на специалните деца.

Практиката „Арт терапия за деца със СОП” e селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три направления: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали