Ученици се превръщат в учители – практика за повишаване на ангажираността

Вероятно съществуват хиляди стратегии за повишаване на ангажираността в учебните часове. Но една от най-ефективните от тях е смяната на роли в класната стая. Младият учител в гр. Николаево, обл. Стара Загора, Валери Балев, е избрал именно нея, за да повиши ангажираността на учениците от трети клас в часовете по три учебни предмета – човекът и природата, човекът и обществото и английски език.

Визитка на практиката:

Име на практиката: “Обърната класна стая”

За кого е подходяща: за ученици от начален етап;

Какво развива: умение за учене, презентационни умения, отговорност;

Продължителност: регулярно, всяка седмица на ротационен принцип;

Необходими материали: време за предварителна подготовка и срещи между учител и ученик.

Стъпки за реализиране на практиката

Стъпка 1: Изготвяне на график за уроците

Учителят определя в коя седмица кой ученик ще заеме ролята на учител. Идеята е учениците да се редуват и да “преподават” уроци по три различни предмета от програмата за трети клас, като те сами избират по кой предмет да се подготвят.

Стъпка 2: Предварителна подготовка за уроците

Ученици се превръщат в учители - практика за повишаване на ангажираносттаОУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр.Николаево участва в програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час” . 

Училища за пример” е единствената квалификационна програма за педагогически специалисти в България, която обучава училищата едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, като поставят ученика в центъра. Програмата е двугодишна и безплатна за училищните екипи на всички общински и държавни училища в България.
 
Заявете интерес към програма “Училища за пример на сайта на “Заедно в час” и ще получите първи информация за отваряне на кандидатстването за новия випуск, как да подготвите успешна кандидатура и допълнителна информация за всички възможности и ангажименти, които включва програмата.

 

За да е пълноценен един урок, той има определени елементи, които го изграждат, напр. представяне на нов материал, упражнения и т.н. Всеки ученик, който ще влезе в роля на преподавател, предварително подготвя своя урок самостоятелно. Среща се с учителя, за да обсъдят хода на урока.

Стъпка 3: Репетиции

Репетицията на урока е важна част от практиката. Тя помага на учениците да развият своите презентационни умения и да получат обратна връзка и съвет от преподавателя си за начина на говорене и за невербалния език, който използват. Това инвестирано време за лични консултации е един от най-ценните елементи от практиката. 

Стъпка 4: Изнасяне на урок 

Ученикът провежда планирания урок пред съучениците си. Те проявяват емпатия, тъй като или са били в ролята на учител, или знаят, че и техният ред ще дойде. Това повишава ангажираността в часовете. 

Стъпка 5: Рефлексия

В края на часа учителят и учениците коментират какво се е получило добре, какво не е станало, както са планирали и си споделят впечатления от урока. Ученикът може да номинира следващ съученик, който да изнесе урок. 

Защо да приложа тази практика в класната стая?

  • Понякога на учениците им е необходимо да “влязат в обувките” на учителя, за да разберат неговото поведение. Тази практика осигурява ценен ресурс за подобряване на връзките между учители и ученици – те започват да сближават позициите си.
  • Учениците получават много допълнително време, за да развият индивидуалните си възможности – цикълът от срещи преди и след даден урок осигурява безценно време за целенасочено развитие на индивидуалните възможности на всеки ученик. Нито една рецензия не може да помогне на ученик да разбере силните си страни и да набележи стъпки за подобряване на пропуските, както една лична консултация.

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Определяне на основните идеи

В тази стратегия учениците работят самостоятелно и определят основни идеи (оригинално 3-5, но зависи от фокуса и задачата) от текст/филм/урок. След определеното време се събират

Мисловна карта
Креативност

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за визуално изобразяване на идеи с помощта на схема, в която цялата информация е обединена от една ключова дума или

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали