Ученик за пример – система за повишаване на мотивацията за учене

Мотивацията е тази движеща сила, която кара учениците да напредват и да търсят начини да се усъвършенстват. Понякога в класната стая обаче забелязваме, че учениците нямат интерес към поставената им задача, отказват се, когато стане малко по-трудно, или не вярват достатъчно в собствените си способности. Тогава учителите, въоръжени със своята креативност, започват да търсят нови идеи, с които да мотивират своите възпитаници. 

Така се ражда и системата “Ученик за пример”, която успешно се прилага във Второ средно училище “Професор Никола Маринов” в гр. Търговище. 

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Ученик за пример

Подходяща е за: ученици в прогимназиален етап, но може да бъде адаптирана и за останалите етапи 

Продължителност: през цялата учебна година във всички учебни часове на шестокласниците

Цели: 

 • повишаване на мотивацията за учене;
 • редовно писане на домашните работи;
 • включване на учениците в извънкласни дейности;
 • подобряване на микроклимата в класните стаи;
 • повишаване на самооценката на учениците и желанието им да се включват в олимпиади и състезания.

Информация за учителя: Галина Петрова е старши учител във Второ средно училище “Професор Никола Маринов” в град Търговище. Завършила е Българска филология и руски език. Има дългогодишен опит като преподавател в гимназиален етап. От 2017 година насам преподава Български език и литература на ученици от 5. до 7. клас. В момента е класен ръководител на 6. клас, откъдето тръгва и идеята за “Ученик за пример”.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Чрез системата “Ученик за пример” всеки ученик получава два вида бонус точки (ежедневни и допълнителни – еднократни). В края на всяка седмица учениците, получили максимален брой точки в присъствените си дни, получават значка “Ученик за пример”. Ако двама или повече ученици са с равен брой точки, значки получават всички от тях. Целта, към която се стремят децата, е включване в екскурзия с образователна цел през априлската ваканция.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

За да бъде приложена системата “Ученик за пример”, се преминава през няколко стъпки.

Първо се избират критериите за бонус точките. Всеки учител може да включи тези неща, които са ключови за неговата класна стая. В случая бонус точките могат да бъдат ежедневни и допълнителни.

Ежедневни бонус точки

 • Написани домашни работи за деня във всички часове – 5 т.
 • Без закъснения за часовете – 5 т.
 • Без вербални обиди към други ученици – 5 т.
 • Без физически нападки (бутане, ритане, удари) – 5 т.
 • НЕ нарушава дисциплината в часовете – 5 т.

Допълнителни бонус точки

 • Участие в проекти – 5 т.
 • Участие в мероприятия на класа – 5 т.
 • Участие в олимпиади, състезания, конкурси, концерти – 5 т.

Забележка: Всеки класен ръководител може да добави свои критерии за допълнителните бонус точки, тъй като паралелките са различни: музикална, хореографска, изобразително изкуство и математическа.

Второ, учителят заедно с учениците изработват дизайна на значката. 

Трето, избира се отговорник, който да следи за показателите през всички часове за съответния ден и да докладва на класния ръководител. 

Четвърто, класният ръководител записва точките в екселска таблица, достъпна за всички, и ежеседмично представя резултатите и връчва значките в часа на класа.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Г-жа Галина Петрова споделя: Рязко намаляха учениците без домашна работа. С желание все повече ученици участват в мероприятия на класа. Драстично намаляха проявите на физически и вербални нападки между децата. Наблюдавам голямо желание за участие в олимпиади, дори по няколко предмета”.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Когато прилагаме тази практика в своите класни стаи, е важно да внимаваме за няколко неща.

 • Учителите много добре трябва да подбират целите си и това, към което се стремят, както и наградата за учениците.
 • Критериите за бонус точките е важно да бъдат съгласувани с учениците.
 • Винаги и всичко по системата “Ученик за пример” задължително да се обсъжда с учениците.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

 

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали