Демократична класна стая: правила, светофар и лидерски роли

Ако направим анкета учителите за най-често срещаните неприемливи поведения в клас, вероятно ще получим доста сходни отговори. Учениците закъсняват или отсъстват без причина, отиват за…

С иновация към мотивация в ОбУ “Христо Ботев” – гр. Стамболийски

ОбУ “Христо Ботев” в гр. Стамболийски е иновативно училище от шест години, а иновацията, на която екипът залага, е промяна на образователната среда. Василка Кънева…

Как да подреждаме информация за континентите в час по география – работни листове за релеф и полезни изкопаеми

В началото на учебната година или след входните нива може да направите малък експеримент. Попитайте учениците си за кои 3 неща им е харесало да…