С иновация към мотивация в ОбУ “Христо Ботев” – гр. Стамболийски

ОбУ “Христо Ботев” в гр. Стамболийски е иновативно училище от шест години, а иновацията, на която екипът залага, е промяна на образователната среда.

Василка Кънева и Илияна Кътева са силен тандем в училището. Г-жа Кътева е начален учител, а г-жа Кънева – учител по музика и учител ГЦОУД. Заедно са създали мечтаната класна стая с пространство за игра, място за отдих и кът за четене. Разбира се, вярват, че освен обстановката в мечтаната класна стая, за един успешен съвременният урок са важни и иновативните техники на преподаване.

Учителки от ОбУ "Христо Ботев" гр. Стамболийски

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Рецепти за иновации

Цели: Повишаване на мотивация за учене и присъствието в училище, привличане на родителите в образователния процес

Подходяща е за: Ученици в начален етап

Необходими материали: Различни канцеларски материали, картонени чаши, чинии, клечки, щипки

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА 

“Рецепти за иновации” е практика, която включва промяна в образователната среда, използването на различни подходи на преподаване, както и въвличане на родителите в учебния процес по нестандартен и интерактивен начин. Целта е училището да се превърне в интересно място, където не само да се учи, но и да се твори. 

С иновация към мотивация в ОбУ "Христо Ботев" - гр. Стамболийски

КАК ДА ПРИЛОЖИМ

Класната стая е разделена на няколко зони: зона за игра, зона за отдих и зона за четене. Освен на чиновете си, в определени моменти от учениците могат да работят на друго място – например да се преместят килима.

Учениците на Илияна Кътева и Василка Кънева учат чрез правене и действие, чрез опит и преживяване. Те използват конкретни материали, които развиват усещането за количество и трупат практически опит. Използването на различни методи и средства за учене и интерактивното обучение дават възможност за развитие на индивидуалните способности на учениците и уменията им за работа в екип.

В часовете на двете учителки не винаги се ползват учебните помагала, но учениците имат възможност да се упражняват на работни листове. Новите знания се предлагат под формата на игра. Често се случва децата сами да изработват материалите си в Заниманията по интереси, което още повече ги мотивира да работят.

Важна е и груповата работа, която се прилага в няколко разновидности. Понякога учениците се разделят в смесени екипи, които включват по-силни и по-слаби в дадената предметна област. В други случаи класът се разделят в две групи според нивото на предметното знание, като задачите са диференцирани. По-силните ученици ще работят по едни предизвикателства, а по-слабите – по други. По този начин се отговаря на индивидуалните нужди на всяко дете, за да може то да развие напълно своя потенциал.

В ОбУ “Христо Ботев” – гр. Стамболийски е създадена и т.нар. “Стая на идеите”. В нея учителите канят родителите и заедно с учениците творят, обсъждат възникналите проблемни ситуации или просто се забавляват. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Чрез иновациите учениците прекарват урока в неформални условия под формата на игра и разговор с учителя, в приятна и продуктивна атмосфера на взаимно уважение. Така всяко дете се чувства комфортно и приятно и изпитва радост от постигнатите резултати. В резултат от приложението на иновативните методи и техники в учебно-възпитателната работа родителите също биват въвлечени в училищния живот, включват се по-активно в открити уроци, нетрадиционни родителски срещи, празници и концерти.

Г-жа Кътева и г-жа Кънева споделят: “Тези методи имат предимство в сравнение със стандартните подходи за обучение. За да се постигне успех на учениците, трябва всички ученици, родители и учители да участват активно в образователния процес и да преследват идентични образователни цели, като заедно взимат решения в полза на децата”. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Ако решите да приложите тази практика в своята класна стая, трябва да обърнете внимание на няколко основни неща:

  • Някои неща в преподавателската дейност може и да остават неизменни, но образователната система изисква от съвременния учител непрекъснато да усъвършенства себе си и методите си на преподаване;
  • Поднасяйте учебния материал по интересен начин, чрез който учениците не са наблюдатели, а активни участници. Направете така, че децата да искат да знаят, да мислят и да разсъждават;
  • Интересувайте се от живота на учениците си извън училище. Обръщайте внимание на всяко едно дете поотделно;
  • По-рядко се задържайте пред дъската, повече обикаляйте между децата. Наблюдавайте как работят по групи и изпитват удоволствие от ученето; 

 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали