Как да развием отговорността на учениците – една практика от класната стая на Деница Ангелова

ГЦОУД ОУ Христо Ботев, с. Гложене

За мен

Казвам се Деница Ангелова и работя като учител в ГЦОУД в ОУ „Христо Ботев” с. Гложене. Аз съм участник за втора година по програмата “Нов път в преподаването” на Фондация „Заедно в час”, като през миналата 2019/2020 година преподавах на четвъртокласници, а тази година – на първокласниците в училището. Работя с 22 деца.

Какво ще ви представя?

Практиката, която искам да споделя, е свързана с възлагането на лидерски роли на учениците, като вариант за създаване на мотивация у тях за поемане на отговорност  за собствените действия и взетите решения.

Какви умения и нагласи развива тази практика и за кого е подходяща?

Тази практика позволява на учениците:

  • Да бъдат продуктивни и ангажирани;
  • Да се ориентират в разнообразни контексти;
  • Да работят ефективно в различни условия и да се адаптират към различни задачи и изисквания;
  • Да развият умението да поемат отговорност.

Смятам, че тя е подходяща за ученици от всички класове, като същата може да се адаптира спрямо възрастта на учащите и специфичните нужди на класната стая.

Същност на практиката

В моята практика аз обвързвам лидерските роли с проследяването на поведението чрез тракер за поведението и правилата в класната стая.

1.    Правила в класната стая

Правилата на класната стая се избират и гласуват от учениците, което се удостоверява по някакъв начин – с подпис или първата буквичка от името при първокласниците.

2.    Тракер за поведението

Тракерът за поведението представлява табло за нагледно проследяване на поведението на учениците – в него са записани имената им, датите (учебните дни), при какви условия се получава червена и зелена точка, както и какви са последствията от това.

Наричаме това табло  „Огледало на класа” и то се попълва ежедневно. Червена точка се поставя на ученик, нарушил правилата на класната стая повече от веднъж през деня, а зелена точка се получава от всеки ученик, спазвал правилата.

Ученик, който има червена точка не участва в избора за лидерските роли за деня и взема участие отново, когато тя бъде поправена с три зелени точки. При отбелязани в тракера само зелени точки през цялата седмица, ги награждавам с изненада за класа (балони, принтирани картинки за оцветяване и др.), а при получени три червени точки от ученик провеждам разговор с родител.

3.    Лидерски роли

В началото на всеки учебен ден аз избирам четирима от учениците, на които възлагам следните лидерски роли:

Помощник учител – внимава и помага на учителя за всичко през целия ден. Например: Записва заглавието на урока на дъската, задачи, които трябва да бъдат решени; записва отговорите на задачите, докато други ученици ги диктуват; обяснява със свои думи някаква част от предметното знание, когато това е възможно.

Пазител на реда – следи за спазването на правилата на класната стая, отбелязва в тракера на поведението кой ги спазва и кой не, припомня правилата в началото на часа, отбелязва кой е нарушил правилата и посочва кое правило е нарушено, когато има такъв случай.

Пазител на материалите – помага активно за раздаването на материалите по време на деня, както и за тяхното опазване и съхраняване (с помощта на съучениците си събира и подрежда материалите след часовете, напомня им за отговорността им към всички общи вещи).

Фотограф – заснема избрани моменти от деня, както и продукти, които се създават в часовете – общи или индивидуални такива – проекти, рисунки и др.

Изборът на учениците за лидерските роли за деня се прави на случаен принцип, чрез изтегляне на цветни пръчици, на които са изписани имената на всички ученици. Лидерската роля се удостоверява с бадж, което прави децата още по-горди и самоотвержени в изпълнението им.

Финални думи

Чрез възлагането на лидерски роли на учениците, учителят им предоставя възможност да покажат, че са способни да поемат отговорност, което влияе положително на децата, тъй като те имат нужда от осигуряване на поле за изява, както и желание да докажат, че са способни да се справят с поверените им отговорности. Учителите са едни от основните авторитети в живота им и те изпитват гордост от това да имат този шанс да се представят по подобаващ начин. Лидерските роли спомагат за това учениците да бъдат овластени и да поемат отговорност за своето учене и респективно за ученето на общността на класа и училището като цяло.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали