Prepodavame.bg

Как да научим учениците да поемат отговорност?

Изграждането на чувство на отговорност у децата е сред основните цели на учители и родители. Отговорните деца са тези, които могат да изпълняват задълженията си докрай. Те умеят да предвиждат последствията от действието или бездействието си. Знаят как да самонаблюдават собственото си поведение и на база на това да го коригират. Това са учениците, които изпълняват домашните си задължения, които са внимателни и ангажирани по време на час и които напредват с учебното съдържание. 

Отговорността е свързана и с умението да вземаме решения, да правим избори и да довеждаме плановете си докрай. Безспорно всичко това е ключово, за да бъдат учениците успешни не само в училище, но и в живота след това. 

Искате да развиете чувство на отговорност у своите второкласници? Урокът “Отговорен съм” е създаден именно с тази цел. Той ще помогне на учениците да се вгледат внимателно в своите отговорности и да рефлектират върху отношението, което имат към тях. Ще помислят за начините, по които да направят изпълнението им приятно и забавно. И това не е всичко – децата ще имат възможност да тренират умението да се самонаблюдават и да дават предложения как да подобрят собственото си поведение. 

Урокът “Отговорен съм” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Отговорен съм” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Отговорен съм” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Мечтаното училище

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 1

Как да създадем училище-мечта? Училище, в което ученици и учители са мотивирани и ангажирани с процеса на учене, взаимоотношенията са удовлетворяващи, а резултатите като училищен

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини