Prepodavame.bg

2 клас Емоционална интелигентност

Как да научим учениците да поемат отговорност?

Как да научим учениците да поемат отговорност?

Изграждането на чувство на отговорност у децата е сред основните цели на учители и родители. Отговорните деца са тези, които могат да изпълняват задълженията си докрай. Те умеят да предвиждат последствията от действието или бездействието си. Знаят как да самонаблюдават собственото си поведение и на база на това да го коригират. Това са учениците, които изпълняват домашните си задължения, които са внимателни и ангажирани по време на час и които напредват с учебното съдържание. 

Отговорността е свързана и с умението да вземаме решения, да правим избори и да довеждаме плановете си докрай. Безспорно всичко това е ключово, за да бъдат учениците успешни не само в училище, но и в живота след това. 

Искате да развиете чувство на отговорност у своите второкласници? Урокът “Отговорен съм” е създаден именно с тази цел. Той ще помогне на учениците да се вгледат внимателно в своите отговорности и да рефлектират върху отношението, което имат към тях. Ще помислят за начините, по които да направят изпълнението им приятно и забавно. И това не е всичко – децата ще имат възможност да тренират умението да се самонаблюдават и да дават предложения как да подобрят собственото си поведение. 

Урокът “Отговорен съм” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Отговорен съм” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Отговорен съм” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

За автора

Валерия Симеонова

Валерия Симеонова е психолог. Фокусът на работата й е свързан с развитие на емоционални и социални компетентности у децата. Подкрепя родители и учители в това да създадат онези условия за своите деца днес, така че те да се превърнат в щастливи, успешни и удовлетворени личности утре.
Повече за Валерия Симеонова на www.podobri.se

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас