Как да научим учениците да поемат отговорност?

Изграждането на чувство на отговорност у децата е сред основните цели на учители и родители. Отговорните деца са тези, които могат да изпълняват задълженията си докрай. Те умеят да предвиждат последствията от действието или бездействието си. Знаят как да самонаблюдават собственото си поведение и на база на това да го коригират. Това са учениците, които изпълняват домашните си задължения, които са внимателни и ангажирани по време на час и които напредват с учебното съдържание. 

Отговорността е свързана и с умението да вземаме решения, да правим избори и да довеждаме плановете си докрай. Безспорно всичко това е ключово, за да бъдат учениците успешни не само в училище, но и в живота след това. 

Искате да развиете чувство на отговорност у своите второкласници? Урокът “Отговорен съм” е създаден именно с тази цел. Той ще помогне на учениците да се вгледат внимателно в своите отговорности и да рефлектират върху отношението, което имат към тях. Ще помислят за начините, по които да направят изпълнението им приятно и забавно. И това не е всичко – децата ще имат възможност да тренират умението да се самонаблюдават и да дават предложения как да подобрят собственото си поведение. 

Урокът “Отговорен съм” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени работни листове за ученици и допълнителни насоки за учителя. Следвайте всяка от стъпките внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици! 

Свалете урока “Отговорен съм” тук

———————————————————————————————————————-

Урокът “Отговорен съм” е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен ни от Световната банка.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения във втори клас.

Още полезни статии:

Стратегии

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Цел: 2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група 1.(InnoSupport) Метод 635 е креативна техника, която използва и доразвива принципите на техниката брейнсторминг. 

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за втори клас