От вдъхновение към действия – как prepodavame.bg помага в планирането на учебния час

Различни изследвания сочат, че учителите прекарват между 5 и 15 часа/седмично в планиране на своите уроци. Опитните преподаватели със сигурност могат да планират учебен час за минути, тъй като през годините са се сблъсквали с различни ситуации и неколкократни промени в учебните програми, които са им дали възможност да адаптират, преправят и премислят всяка тема от учебното съдържание. 

Но дори учителите с многогодишен стаж усещат, че съвременните ученици са коренно различни от тези, на които са преподавали в началото на своя път.  Днес информацията е много по-достъпна и това прави учителя не просто носител на цялото знание, а човекът, който трябва да го подреди и свърже с опита на учениците, така че то да придобие смисъл и да има практическо приложение в реалния живот. 

В този смисъл планирането на един качествен урок, който да може да ангажира учениците с темата, изисква много креативност и съсредоточеност. Именно тук материалите в сайта prepodavame.bg могат да помогнат на преподавателите. 

Сайтът като място за вдъхновение

В сайта ни има вече над 1000 статии, които помагат на учителите да прилагат успешни стратегии за ангажиране на учениците и да развиват редица умения. Как обаче могат да са ви полезни те?

Използвайте търсачката

В горното поле на сайта има търсачка, която позволява да търсите по ключова дума онова, което ви трябва – напр. ще преподавате за Великите географски открития и търсите идеи как да направите часа интересен. Ще ви излезе препоръчана стратегия, която съчетава хем предметното знание, хем развитието на социално-емоционалните умения на учениците за създаване на поема от името на изследовател. 

Къде се намира търсачката на сайта

Категория “Методи на преподаване”

От горната лента на сайта може да изберете Ресурси и подкатегория “Методи на преподаване”, която обединява различни важни теми за всеки учител, напр. игрови подход, четивна грамотност, работа в екип и др. 

По този начин може да откриете полезни стратегии или дори споделени добри практики от преподаватели в страната, чрез които да подобрите и разнообразите усилията си за развитие на конкретно умение. 

Меню "Методи на преподаване"

 

Ден за вдъхновение

Препоръчваме създаването на рутина в търсенето на материали в сайта, напр. Изберете деня, в който имате най-малко часове и си запазете 30-40 минути само за четене/гледане на материали от сайта. 

Създадохме специален шаблон, който може да използвате в GoogleSheets, за да си запазвате полезните за Вас статии и да записвате коментари. Може да използвате него или да създадете Ваш начин, напр. в тетрадка, чрез който да сте сигурни, че стратегии, за които сте прочели, няма да бъдат забравени и ще може да се върнете към тях, когато ви потрябват. 

Примерен попълнен шаблон

Може да изберете конкретна категория материали по вашия предмет или за развитие на дадено умение, което ви интересува, или просто да преглеждате новопубликуваните статии в списъка с всички статии

Тази рутина ще ви позволи да разнообразите часовете си и да ги направите по-вълнуващи за учениците, защото дори и изпитаните ефективни стратегии губят своята ефективност, ако не се редуват с нещо ново. 

Сайтът като място за професионално общуване

Учителите имат нужда от различни форми, чрез които да общуват помежду си, да обменят идеи, да работят заедно по конкретни казуси. 

Инициативата “Добрите практики на фокус”

От три години провеждаме инициативата “Добрите практики на фокус”, която има за цел на събере, опише и популяризира добри педагогически практики, които да вдъхновят образователната общност за ефективно преподаване и смислени дейности за учениците.

Чрез включване в конкурса може да минете през процес на рефлектиране върху собствените си силни страни като преподавател. Формата за кандидатстване дава възможност да си зададете въпроси, върху които може би не сте размишлявали и по този начин да откриете кои са онези елементи от практиката ви, които я правят наистина добра и ефективна за вашите ученици. 

Ако все още не сте споделили своя практика в конкурса, може да почерпите вдъхновение от публикуваните добри практики или да се включите в заключителното събитие, което традиционно провеждаме през април. По време на него ще имате възможност не само да се запознаете с други активни преподаватели, но и да научите нови неща по време на съпътстващите работилници.

Групи за професионално общуване

Отскоро в сайта съществува опция за създаване на групи за професионално общуване. В тях могат да се задават въпроси и обменят идеи с други учители.

Как се откриват групите в сайта

 

Към всяко обучение 

Ако сте присъствали на някое от обученията ни с кредит, то сте получили покана за присъединяване към група към обучението. В тях може да продължите да обменяте идеи, да задавате въпроси и да споделяте казуси с учителите, с които сте минали през обучението. 

По други важни теми

Може да инициирате създаването на група, свързана с тема, която смятате за важна. Напр. Съществува такава, свързана със STEM обучението. 

Намери колега и задай въпрос

Ако някоя добра практика ви е направила впечатление, но имате въпроси, може да потърсите неговия автор в списъка с потребители и да му зададете въпрос. 

Ако сте нов учител и имате нужда от професионални контакти, може да потърсите учител по своя предмет и да му зададете въпрос. Може да гледате на тази опция като на “фейсбук за учители”.

 

Сайтът като банка с полезни ресурси

Работни листове

Като част от абонамента за платформата е включен достъп до страница с готови работни листове по различни поводи. Освен там полезни работни листове могат да се намерят и към голяма част от статиите в сайта.

Ако сте се записали да получавате седмичния ни бюлетин, то това е още един начин да получавате по един работен лист всяка седмица директно в пощенската си кутия.

Готови уроци

В сайта може да намерите и готови планове за уроци на различни теми: уроци за развитие на социално-емоционални умения (в начален етап или по различни предмети в гимназия и прогимназия), уроци по екология, уроци по интегриране на права на децата в различни образователни етапи.

Предимствата на този тип ресурси е, че предлагат цялостна структура на уроци, които могат да се прилагат с и без адаптация.

Конкретни стратегии

В сайта може да намерите конкретни стратегии и учебни програми за развитие на 13 ключови умения за 21. век като работа в екип, комуникационни умения, четивна грамотност и др. Може да изберете едно умение за всеки клас, на който преподавате и да използвате описаните стратегии, за да го развиете. 

 

В prepodavame.bg вярваме, че всеки учител познава най-добре учениците, с които работи, така че се стараем да създаваме материали, които вдъхновяват преподавателите и им позволяват да адаптират предлаганите стратегии, така че да постигат успехи в класната стая. 

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали