6 вдъхновяващи идеи за подредба на мечтаната класна стая

Подредба на класната стая

Представете си класна стая, която вдъхновява учениците да учат! Уютна стая, в която те се чувстват спокойни и защитени, която предлага кътчета за писане, четене, рисуване и дори за почивка. Място, в което техният глас е от значение,, постиженията им се празнуват, а целите се преследват с упоритост и постоянство. Пространство, в което те са не просто ученици, а истински изследователи, учени или артисти!

Ще надникнем в няколко мечтани класни стаи от различни кътчета на България и света и ще представим 6 идеи за подредбата им, които със сигурност ще ви вдъхновят.

Стая, в която и стените носят послания

Чрез плакати, табла, картини, разпечатани философски мисли или цитати на значими личности, постери, рисунки, дори графити – стените в тези класни стаи просто говорят на учениците!

6 вдъхновяващи идеи за подредба на мечтаната класна стая

6 вдъхновяващи идеи за подредба на мечтаната класна стая

Когато учениците отворят вратата на този кабинет по немски, се озовават в… Берлин! Фототапетът не просто създава атмосфера. Това е едно своеобразно напомняне, че учим не за оценките в училище, а за живота, който ни очаква след това.

Не забравяйте да включите в изработването и подбора на украсата по стените и самите деца, защото мечтаната класна стая е специално и споделено пространство, в което те имат свободата да изразяват себе си и да творят.

Стая, в която се работи в екип

Работата в екип е умение, което се развива в почти всяка класна стая. Но съвсем не във всяка класна стая пространството е организирано по подходящ за тази цел начин…

Оставете традиционната подредба на чиновете в три колони само за случаите, в които учениците ще правят контролно. Когато предвиждате работа в екип или просто бихте искали децата да си сътрудничат по време на задачите за самостоятелно упражнение, много по-подходяща е да съедините работните маси по две или по три. Не забравяйте да предвидите достатъчно пространство за разминаване между отделните групи!

Ето примери за класни стаи, които по естествен начин предразполагат учениците да се за работа в малки групи:

6 вдъхновяващи идеи за подредба на мечтаната класна стая

Стая с място за книги

 Успешната реализация в живота след училище е немислима за учениците без добре развита четивна грамотност. Ето защо, независимо дали сте класен ръководител в начален етап или преподавате по конкретен предмет, погрижете се да осигурите на децата достъп до книги. Това може да стане чрез обособяване на малка библиотека и кът за четене в класната стая или чрез монтиране на една съвсем обикновена етажерка. Важно е децата да виждат около себе си книги, защото това увеличава вероятността интересът им към тях да бъде събуден. Може да подберете такива, свързани с предмета, който преподавате, или просто да заредите стаята с красиви, съвременни и привлекателни заглавия:

6 вдъхновяващи идеи за подредба на мечтаната класна стая

Стая с мисъл за природата

В съвременното консуматорско общество грижата за околната среда става все по-важна с оглед здравето на хората и бъдещето на нашата планета. Ето защо е важно постоянно да изпращаме към учениците си посланието, че ние хората сме тясно свързани с природата и че нейното опазване е в нашите ръце. Дори малките стъпки имат значение!

6 вдъхновяващи идеи за подредба на мечтаната класна стая

Подредете класната си стая с мисъл за природата! Отделете място за разделно събиране на хартия или пластмасови капачки, използвайте повторно, преди да изхвърлите, украсете с живи цветя и природни материали.

Стая, която предизвиква любознателните

Децата работят с различно темпо и е важно класната стая да бъде съобразена с това. Чудесна идея е да имате в нея обособени кътчета, които ще осигурят допълнителни задачи или занимания за учениците, които са свършили по-рано със задачите от учебника. Ето няколко примера как може да изглежда това:

6 вдъхновяващи идеи за подредба на мечтаната класна стая

Стая, която изненадва

Не на последно място, мечтаната класна стая е динамична, за да отговори на нуждите на всеки отделен клас и на планираното за всеки конкретен час. Смело преподреждайте мебелите, променяйте украсата и плакатите по стените! Така учениците ще бъдат изненадани всеки път, когато отворят вратата на класната стая и ще очакват вашия час с нетърпение.

Съобразете подредбата на стаята с конкретното занимание, което сте подготвили. Ако ще работите по групи, организирайте чиновете по съответния начин. Ако сте поканили гост-лектор или сте планирали дискусия, подредете столовете в полукръг или П-образно. За да се почувстват учениците ви като студенти в университета, подредете стаята като лекционна зала и т.н.

6 вдъхновяващи идеи за подредба на мечтаната класна стая

6 вдъхновяващи идеи за подредба на мечтаната класна стая

Да, разместването на чинове и маси може би ще отнеме малко време от междучасието, но e чудесна възможност да поискате помощ от учениците и да ги направите съучастници в промяната!

Мебелите и украсата на класната стая може и да не са решаващи за качеството на учебния процес… но със сигурност едно вдъхновяващо, уютно, подредено и чисто пространство ще накара учениците да прекарват времето си в него с желание и готовност за учене!

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали