Отличени в есенното дигитално предизвикателство

На онлайн церемония на 12.12.2023 г. бяха отличени ученици и учители, включили се в есенното предизвикателство за развитие на дигитални умения, организирано с подкрепата на Yettel.

В продължение на почти три месеца над 1100 учители от цялата страна преминаха през създадените от нас материали за учители, подкрепящи ги в развитие на ключови дигитални компетентности у учениците.

В подкрепа на игровизацията на ученето бе създадено и специално предизвикателство за гимназисти, в което се включиха над 7600 ученици. Те работиха върху изследване на възможностите и предизвикателствата на изкуствения интелект по въпроси като:

  • В какво AI не може да замени човека в творческите процеси?
  • Интеграция на изкуствения интелект в образованието
  • Перспективи пред бъдещето на работните места
  • Може ли изкуственият интелект да помогне за справяне с климатичните промени?

Част от задачите пред гимназистите в предизвикателството бяха събиране и проучване на информация за създаване на собствено съдържание и подготвяне на дигитална кампания, благодарение на които учениците развиха ключови дигитални умения.

Отличени ученически екипи:
1.Гергана Георгиева, Гергана Ачева, Рая Рангелова, Георги Абрашев
91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“
Преподавател: Ирина Станчева

2.Иван Благов, Даниел Гордошов, Димитър Славов
Английска езикова гимназия ,,Гео Милев’’, Русе
Преподаватели: Светлана Колчева и Силвия Драганова

3.Илия Вълканов, Снежана Минчева
ПГЕЕ, Пловдив
Преподавател: инж. Здравка Георгиева

Отличени учители:
Милена Кантева (СУЕЕ “Константин Кирил-Филосов”- Русе)
инж. Здравка Георгиева (ПГЕЕ – гр. Пловдив)
Ирина Станчева (91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“)

Отличено училище:
51 СУ “Елисавета Багряна” – София

Още полезни статии:

Кариерно ориентиране и личностно развитие

Как избираме професии или кариерно ориентиране?

В тази статия няма да намерите 5 практически съвета за провеждане на часове по кариерно ориентиране. Тази статия по-скоро ще припомни някои реалности, свързани с

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали