Prepodavame.bg

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Всеки учител притежава набор от специфични, понякога определяни като свръхестествени умения, позволяващи му да управлява класната стая като например невероятен слух, за да чува дори най-тихото шушукане или орлов поглед, улавящ опитите за преписване. Един от вечните учителски изрази дори е “По очите ти познавам дали…”. Всички тези умения обаче са почти безполезни при обучение в електронна среда от разстояние. Неработещи микрофони, изключени камери, липса на каквато и да е обратна връзка,  множество тревожни клипове в Тик Ток на гимназисти, пуснали урока си за фон на сутрешната дрямка. Какво може да направи един учител, за да се адаптира в новите условия и електронната учебна среда?

Задаване на ясна дефиниция за “присъствие в часа”

Важно е ученици и учители да споделят една и съща визия какво означава и как изглежда присъствието в часа – дали това означава само логване във връзката, дали означава задължително включена камера, дали означава определен брой отговори на въпроси и т.н. Истината е, че при работа с деца с различен социално-икономически статус, понякога не е възможно всички да разполагат с качествени устройства и стабилна интернет връзка, която да позволи безпроблемно участие в часовете с включена камера и микрофон. Самите платформи понякога работят по-добре, ако част/всички камери са изключени. Водещ фактор за избора на правила трябва да е тяхната адекватност спрямо условията, в които преподава учителят. 

Отговор на въпроси в чата

Най-интуитивното решение за проверка на вниманието на учениците е изискването за това да напишат отговор на въпрос в чата. Това е по-бързо от това всеки ученик да включи микрофона си и да отговори и е удобно за въпроси, изискващи кратък отговор. Ключово обаче е какъв тип въпроси се задават. Както и в традиционната класна стая, въпросите с ЛИ са с ниска степен на ефективност, напр. Прочетохте ли стихотворението на Вазов? Вариантите тук са два – да или не. Но дори и да получите 20 отговора ДА, това по никакъв начин не ви дава възможност да прецените дали наистина текстът е прочетен. По време на присъственото обучение учител би могъл лесно по невербалните знаци да разбере дали има пред себе си ученици, които познават текста и може да “стъпи” на това, за да продължи урока или трябва да отдели време, за да прочетат заедно откъс, който ще е важен за провеждане на часа. 

Какви въпроси да задаваме за отговор в чата?

Въпроси, изискващи пример – даването на пример стъпва на внимание в часа, но също не е особено трудно и има възможност повече ученици да се включат. Напр. С какви определения може да се назове есента? Възможни отговори: златна, китна, красива, уютна и др., т.е. има множество възможни отговори и всеки ученик може да се включи, защото няма един-единствен верен отговор.

Въпроси за самооценка – когато учениците правят дадена задача за първи път, добра практика е да ги питаме как мислят, че се справят, напр. По скалата от едно до десет как мислите, че се справихте с писането на есе – едно означава “Изобщо не ми се получи”, а 10 – “Справих се отлично”. За успешното прилагане на тази практика е важно да е създадена култура на споделяне в класа и учениците да се чувстват сигурни, че могат да споделят реалната си самооценка без да бъдат обект на присмех. Възможно е, ако работите с тийнейджъри да започнете да получавате и отговори 6,77 или 0,14, но те пак изпълняват целта, която искате да постигнете със задаването на въпрос – повишаване на ангажираността в часа. 

Използване на приложения за анкети

Някои от системите, които се използват за обучение в електронна среда дават възможност за създаване на кратки анкети, напр. MS Teams позволява пускането на анкети в канала на даден екип. 

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

 

Изборът на един от няколко възможни отговора е бърз и учителят може да види в реално време кои ученици са фокусирани над работата в часа. 

Mentimeter е приложение, което предлага различни възможности, но една от най-интересните за учениците е тази, в която учител задава въпрос, на който може да се отговори с една дума/словосъчетание, а след това отговорите на учениците се визуализират в “облак от думи”. 

6 идеи как да задържим вниманието на учениците по време на ОРЕС?

Колкото повече ученици са написали една и съща дума, с толкова по-голям шрифт се визуализира тя на екрана. Инструментът е много полезен като вариант на стратегията “мозъчна атака” – в началото на часа при нужда да разберете какво знаят/мислят учениците по дадена тема или в края на часа като обобщение на вече наученото. 

Кратки куизове

Съществуват различни приложения, с които може да направите кратък куиз (Kahoot, Quzilet, Quizizz), за да проверите доколко новият учебен материал е усвоен. Ако практиката се прилага регулярно и учениците знаят, че в последните 5 минути на всеки час, трябва да очакват да пуснете подобна задача, то ангажираността в часа ще бъде по-висока. Физическата дистанция при онлайн обучението създава усещане за това, че може да се отложи научаването на нещо. Неудобство може да е това, че част от приложенията изискват наличието на две устройства – едно, от което учениците да виждат въпросите, и друго, през което да въвеждат отговорите. Освен това влизането във външна платформа отнема време и са възможни допълнителни технически трудности и препятствия.

Използване на отделни “стаи” за онлайн обучение

Нормално е при продължително стоене пред екран вниманието ни да намалява, особено ако правим едно и също нещо. Ако за начален етап часовете в ОРЕС се редуцират на 20 минути, то гимназистите имат дневно по 6-7 часа по 40 минути. В този контекст дори и малка промяна може да има добър ефект. 

MS Teams има функция Breakout rooms, с която участниците в разговор могат да бъдат разпределени автоматично или ръчно в различен брой отделни стаи. В тези стаи учениците могат да общуват само помежду си или да работят в споделен документ, а преподавателят може да прескача от стая в стая и да помага на всяка група или да наблюдава как се самоорганизират. Стаите стоят отворени, колкото време е необходимо. Работата в малки групи – 3-4 човека – повишава ангажираността. Възможно е да се комбинира с условие всяка група да презентира работата си в голямата група или дори двустепенно разделяне – при първо разделяне учениците работят по една тема, при второто разделяне – в групите да попада по един ученик от всяка от първоначалните групи и всеки трябва да сподели с останалите по какво са работили в първите групи. 

Редуване на видовете съдържание

Освен включването на различни дейности в часовете, добре е да се осигури различен тип съдържание, напр. вместо да говорим при представяне на ключовите точки на новия урок, можем да запишем предварително видео с включени повече графични материали и изображения, можем да разпишем текст, който учениците да четат сами и др.

Обучението в електронна среда е различен тип обучение и предполага използването на различен начин на планиране на уроците и модериране на процеса на учене и участие. Автоматичното пренасяне на урок, така както би се провел по време на присъствено обучение, в онлайн среда, често не е достатъчно ангажиращо за учениците, тъй като докато са онлайн, те имат много повече фактори, които да ги разсейват – достъп до други онлайн забавления, членове на семейството, които също учат/работят от вкъщи и т.н. Създаването на култура на виртуалната класна стая и ясно задаване на очаквания какво означава “да съм в час”, ще позволи уроците да са ефективни и да приличат по-малко на спиритуалистичен сеанс с въпроси “Гошо, чуваме ли се?”, “Асене, тук ли си?”. 

 

 

За тази статия е използвана информация от Едутопия, която е допълнена с личния опит на автора – https://www.edutopia.org/article/how-keep-students-attention-virtual-classroom

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Виртуална класна стая

Как да подобрим (виртуалната) класна стая: 5 поуки от дистанционното обучение и колекция от безценни ресурси

Когато училищата бяха принудени да продължат обучението си в дигитална среда с обявяването на извънредното положение през март 2020 година, това бе изпитание за всички

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

Какво представлява подкрепата? Всички участници на “Нов път в преподаването” получават регулярна подкрепа на база индивидуални нужди и предварително планирани преживявания. Всеки участник работи с

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Дигитална грамотност
Дигитално образование и технологии

Дигитална грамотност

Дигитална грамотност Какво представлява умението и защо е важно? Какво е дигитална грамотност?  Смята се, че един от първите изследователи, които използват термина дигитална грамотност,

Дигитално образование и технологии

5 инструмента за подкрепа на учителите по време на дистанционно преподаване

Какво представлява подкрепата? Всички участници на “Нов път в преподаването” получават регулярна подкрепа на база индивидуални нужди и предварително планирани преживявания. Всеки участник работи с

Практически наръчник за подобряване на ученето и преподаването
Управление на учебния процес

Практически наръчник за подобряване на ученето и преподаването [Седемте сили на учителя]

Изследването на гледната точка на учениците за преподаването е инициатива стартирана от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс през есента на 2009 г. Проектът цели

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.