Ученическо и учителско портфолио: Защо да ги приложите в работата си още сега

Независимо дали сте ученик или учител (или се реализирате професионално в друга сфера), портфолиото е един от най-важните инструменти, с чиято помощ да представите успехите си. Доброто портфолио би могло да ви представи пред света дори по-добре от вас самите. То показва колко сте добри в работата си, кои са вашите силни страни, какви успехи сте постигнали… и за всичко това съдържа доказателства! Може да го използвате като мярка за академичен напредък, справка за бъдещи възможности за работа, място за събиране на високи постижения; като основа за рефлексия или инструмент за учене. 

В следващите редове ще поговорим за добавената стойност на ученическото портфолио не само за самия ученик, но и за нас като преподаватели. Ще откриете примери от конкурса “Добрите практики на фокус 2023”, а накрая ще обърнем внимание и на учителското портфолио. 

Ученическото портфолио 

За учениците портфолиото е особено ценно. “Портфолиото представлява комбинация от CV, презентация с най-големите проекти, успехи и постижения на учениците, както и план с целите им в лично, академично и професионално направление. То има голям принос за личното развитие и ангажирането на учениците. Чрез него те могат да се замислят за собствените си амбиции и да почерпят вдъхновение от останалите”, споделя Симеон Кръстев. Мистър Симо, както е познатна учениците си, е учител по математика, информационни технологии и програмиране в ЧПГДН “СофтУни Светлина”. 

Казано накратко, ученическото портфолио представлява компилация от академичната работа на ученика, предоставяща цялостен преглед върху неговите постижения. Тук обикновено се включват работни листове и тестове, грамоти и отличия, успешни авторски проекти на учениците и други образователни доказателства като снимки и друг тип визуализация. Ученическото портфолио има различни форми и може да се развива успешно както в класически папки и класьори, така и в дигитален формат – в онлайн архиви или уебсайтове.

Добре е да представите на учениците си идеята за създаване на портфолиото още в началото на учебната година. Необходимо е да ги запознаете с формата на работа, да ги научите как да го оформят и развиват във времето. Но портфолиото е отличен инструмент за рефлексия в края на учебната година, така че дори да сте пропуснали да го въведете през септември, не се тревожвете. Юни може да се окаже добър старт за вас. 

Защо е важно?

Според преподавателя Симеон Кръстев една от основните ползи на портфолиото е, че помага на децата и младежите да виждат ясно усилията, които всеки от тях полага и резултатите, които постига: “През цялата учебна година учениците са отговорни към портфолиото си, съответно към личното си развитие, а в края на годината могат да погледнат назад във времето и да видят дългия път, който са извървели. Прави впечатление, че учениците, които могат ясно да формулират своите лични и кариерни цели, са по-ангажирани в учебния процес, имат по-висок успех и по-лесно управляват своето поведение”. Мистър Симо споделя още: “Работейки с портфолио в клас, учителят влиза в ролята на HR мениджър или на кариерен консултант. За да изпълни тази роля, неусетно и той развива своите умения за целеполагане, планиране и самооценка. Едно от нещата, които имат най-голяма добавена стойност е, че много бързо опознава учениците си. За първия месец от учебната година, докато учениците изработват своето портфолио учителя разбира за всичко, което учениците му са преживяли, всичко което е важно за тях и всичко, което искат да постигнат. Това ускорява много процеса на сближаване и изграждане на доверие”.

Работейки с портфолио, учениците развиват своите таланти, могат да анализират по-задълбочено своето развитие, подобряват организационните си умения, проучват силните си страни и зоните си за развитие и могат да споделят открито с учителите си своите преживявания, трудности и успехи. Ако планирате представяне на портфолиото пред класа, може да работитите за разиване на комуникационните и презентационните умения – две ключови умения на 21-ви век. Споделянето на напредъка също е и начин за младежите да се заявят като личности, да почерпят вдъхновение един от друг и да опознаят съучениците си от друг ъгъл – чрез техния академичен напредък.

Пет ползи от ученическото портфолио за учителя

 • Помага на учителя да оцени напредъка

Ученическо портфолио може да ни даде ясна представа за напредъка на всеки ученик по конкретно умение или тема. Преминаването през всички задачи дава задълбочен поглед върху работния процес, усилията, които е полагал и развитието му през учебната година.

Съвет: Ако забележите, че учениците не демонстрират нови умения и работата им не показва прогрес, добавете нов тип задачи, предизвикателства и проекти, които да ги провокират да разгърнат нови умения и да усвоят ново предметно знание.

 • Помага да се прецени постигнати ли са очакваните резултати

Инструментът е особено полезен за учителите, които работят по метода на проекто-базираното обучение. С негова помощ може да проверите дали съдържанието на портфолиото отговаря на заложените учебни цели и до каква степен учениците са подготвени за съответния образователен етап или клас.

Съвет: Предлагайте задания на учениците, които са многокомпонентни и изискващи демонстрация на конкретни академични умения и предметно знание. Това ще ви помогне да измерите академичния напредък на децата и младежите, като ви даде пълен и задълбочен поглед. 

 • Повишава ангажираността и мотивацията на учениците

Подреждането на работите в портфолио дава възможност на децата и младежите да оценят, анализират и критикуват собствените си постижения. Те трябва да помислят дали работата им отговаря на техните очаквания и на очакванията на учителя, дали са дали най-доброто от себе си, а това ги мотивира или да бъдат още по-старателни – за да постигнат повече или за да поддържат нивото.

Когато учениците имат възможност сами да подбират какво да включат в портфолиото (по зададени от учителя учебни цели), те стават по-ангажирани в обучението си и подобряват резултатите си. По време на представянето на портфолиото всеки може да види откъде е започнал и как е напреднал до края на учебната година.

Съвет: След приключването на даден проект или задача, давайте на учениците си

конструктивна обратна връзка с насоки за подобрение. Дайте им възможност да поправят работата си и да приложат и поправката с нанесените корекции. Това ще им покаже как да учат от грешките си и ще повиши мотивацията им. 

 • Подобрява комуникацията между родители и учители

За да се осъществи пълноценно обученителният процес, в него трябва да бъдат включени трите най-важни “заинтересовани” страни – ученици, учители и родители. Последните обаче понякога остават леко встрани, тъй като не са пряко ангажирани в него, или поне не в такава степен както децата и преподавателите. С помощта на ученическото портфолио обаче родителите могат да надникнат в ежедневието на детето си – чрез проследяване на възложените задачи и проекти, коментарите на учителя и оценките му. Този допълнителен материал ще позволи на учителите и родителите да се разбират по-добре, тъй като ще им даде конкретика, която да ползват за база на разговорите си, когато обсъждат напредъка на ученика.

Съвет: Ако използвате дигитален вариант на портфолио, споделете връзка към него с родителите (но ги оставете в ролята на “наблюдател”, без възможност за редактиране на съдържанието). Ако използвате физическо портфолио в папка или класьор, може да го носите със себе си по време на родителска среща, индивидуална или групова среща. Дайте достатъчно време на родителите да прегледат работата на детето си, за да може да проведете задълбочен разговор. 

 • Помага за идентифициране на уникалните нужди на всяко дете

Ученическото портфолио позволява на учителя да разбере по-добре личността, трудностите, силните и слабите страни на всеки ученик. С помощта на тази информация може да създаваме учебни материали, които да отговарят на нуждите на нашите ученици, да диференцираме по-осъзнато и да надграждаме с учебно съдържание, когато е необходимо/възможно.

Примерни задачи за портфолио

 • БЕЛ: Създаване на трансформиращ преразказ, който да демонстрира стил на изразяване и усвояване на конкретни езикови правила – в портфолиото учениците прилагат финален вариант на текста;
 • Математика: Изработка на макет на замък, съставен от геометрични тела (призма, конус, пирамида и други) – в портфолиото учениците трябва да приложат изчисления на лице и обем на фигурите, както и самите развивки
 • География: Създаване и анализ на климатограма и хидрограма – в портфолиото учениците съхраняват климатограмите и хидрограмите, както и анализите на всяко изображение;
 • История: Създаване на профил на владетел – в портфолиото си учениците публикуват снимка, лични данни и важни постижения за владетеля;
 • Изобразително изкуство / графичен дизайн: В портфолиото си учениците съхраняват картините си и другите свои проекти като апликации или макети; 
 • Природни науки: Учениците имат задача да проведат наблюдение или експеримент и да приложат снимки, описание, резултати и изводи от експеримента или наблюдението;  
 • Чужди езици: Създаване на съчинение по картинка, в което учениците демонстрират езикова култура и степен на усвояване на конкретни граматически правила – в портфолиото учениците прилагат финалната версия на текста.

И още добри практики за работа с ученическо портфолио

“Традиционно” портфолио по биология

Г-жа Незабравка Пенкова е учител по биология и здравно образование на ученици в гимназиален етап, в 134 Средно училище “Димчо Дебелянов” в столицата. В началото на учебната година нейните деветокласници започват да работят върху флашкарти, които с течение на времето подреждат в портфолио. Допълват го с тестове и работни задачи с различна сложност. Повече за тази добра практика  може да прочетете тук.

Виртуално портфолио по английски език

Г-жа Росица Атанасова-Минева е учител по английски език в начален етап в 5 ОУ „Митьо Станев”, гр. Стара Загора. В началото на учебната година нейните второкласници създават свои профили в платформата Seesaw и започват да попълват ученическото портфолио във виртуалната класна стая, прилагайки доказателства за учене. Всеки месец учениците се самооценяват и рефлектират над напредъка си. Повече за тази добра практика може да прочетете тук

Учителското портфолио 

Ако ученическото портфолио показва силните страни, постиженията и пътя към успеха на децата и младежите ни, то учителското портфолио не се различава особено от него по отношение на тези цели. То представлява колекция от документи и артефакти, които обобщават кариерния път на преподавателя.

Преподавателските портфолиа съхраняват автобиографична информация в комбинация със записи на видео уроци, резюме на учителска философия, описания на добри практики, авторски образователни ресурси и проекти, обратна връзка от училищната общност. По отношение на формата има много възможности – може да се развива успешно както във физически (хартиен) вариант с папки, джобове и класьори, така и в дигитален формат, използвайки необятните възможности, които предлага онлайн пространството.

Учителското портфолио често се използва от образователните институции за оценка на учителя, на неговите квалификация и умения. Но то е и изключително ценен инструмент за саморефлексия. Наред с това в последните години учителското портфолио се използва все повече и за оценка на постиженията и при търсене на нова работа, тъй като за кратко време читателят би открил много информация за нашите силни страни, стил на работа, философия на преподаване и постижения на учениците, както и нашите лични успехи.

Още по темата може да прочетете в статията: “Портфолио в действие: как да го създадем и развием във времето?”

Какво да включим в портфолиото си

 • Професионална история

Учителското портфолио започва с документи, които обобщават кариерния ни път досега. В тази секция най-често съхраняваме нашето CV и мотивационно писмо, които от една страна ни позволяват да се представим на читателя, а от друга – дава контекст на останалите материали, които включваме.

 • Добри практики

Тъй като портфолиото цели да илюстрира как преподаваме и какви методи и стратегии ползваме в учителската си практика, е ценно да споделим конкретни успешни примери. Тази част от портфолиото може да съдържа: 

 • Списък с предметите, които сме преподавали;
 • Авторски учебни програми и критерии за оценяване;
 • Авторски проекти и задачи за домашна работа, които сме поставяли на учениците;
 • Различен тип оценявания, които сме провеждали; 
 • Авторски работни ресурси и планове на уроци; 
 • Видео клипове на уроци.
 • Обратна връзка

Обратната връзка е друг ценен инструмент за професионално развитие, тъй като откроява нашите силни страни и зони за развитие от странична гледна точка. Добре е да изследваме мнението и наблюденията на различните представители на училищната общност върху нашите методи на обучение, оценяване и културата в класната стая. В тази секция обикновено съхраняваме обратна връзка от колеги, работодатели и други експерти, които пряко са наблюдавали работата ни, от учениците ни и техните родители. 

 • Доказателства за успехите на ученици

Ако искаме да придадем дълбочина да нашето учителско портфолио, е добре да включим свидетелства за успеха на нашите ученици като:

 • Есета;
 • Креативни задачи;
 • Проекти;
 • Резюмирани резултати от оценявания;
 • Финални оценки. 

Тези обективни измерители биха дали ясна представа на читателите до каква степен нашата работа е ефективна. 

 • Професионално развитие и принос към училищната общност

В тази част от портфолиото може да съхраним информация за конференции, семинари и обучения, в които сме се включили; да включим публикувани наши статии, авторски обучителни материали и други. 

 • Награди и признания

В тази последна секция на портфолиото е добре без излишна скромност да включим всички отличия, награди или признания, които сме получили, независимо дали са на училищно, регионално или национално ниво. 

Портфолиото е ценен инструмент, който отлично презентира силните страни, постиженията и личностното (академично и професионално) развитие. На учениците то дава пространство, в което да демонстрират своите таланти, за да се подобряват и да се мотивират от собствените си резултати. За учителите това е възможност да съберат в един ресурс информация и доказателства за кариерното развитие, успехите и преподавателската философия, за да го използват както за саморефлексия, така и за откриване на нови кариерни пътеки.

_________

Литература: 

 1. https://www.printivity.com/insights/2022/08/08/creative-portfolio-ideas-for-students/#:~:text=A%20student%20portfolio%20is%20a,to%20online%20archives%20and%20websites
 2. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/teaching-portfolio
 3. Интервю със Симеон Кръстев

Още полезни статии:

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.
Комуникативни умения

Предизвикателство: открий; запиши; избегни.

Учениците наблюдават своите съученици за паразитни думи и дистрактори, записват ги и за определен период от време отбелязват колко често се използват. Целта е да

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали