fbpx
Умение за личностно развитие

Моите силни и слаби страни

Lamp on black board

Учениците получават списък със силни и слаби страни (или гледат PowerPoint презентация), като трябва да оградят, да подчертаят или да извадят тези, които се отнасят за тях по конкретния предмет; в училище като цяло; у дома; в извънкласните им дейности и в проекти.

Резултат: Учениците са идентифицирали своите силните и слабите страни от конкретен списък с такива.

Предимства на стратегията

  • Идентифицирането на силни/слаби страни е улеснено, тъй като са предоставени възможни опции, от които учениците да избират;
  • Предоставянето на ясен контекст като конкретен предмет или извънкласно занимание например също спомага за успешното извършване на задачата;
  • Тази стратегия може да бъде използвана регулярно преди и след всеки раздел като вид оценка на напредъка и като база за рефлексия.

За тази стратегия е добре да имате предвид, че:

  • някои ученици могат да се затруднят повече от други при посочването на силни/слаби страни;
  • на някои от учениците може да им бъде необходимо повече от предвиденото от вас време, за да идентифицират силна/слаба страна;
  • по-затворените в себе си ученици може да откажат да изпълнят задачата или да не бъдат откровени;

някои ученици може механично да изпълнят задачата, без да влагат мисъл и същински анализ.

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.