Мадам Бовари – практика, която обединява литературата, историята и модните тенденции

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • текстове/ работни листове;
 • платове, облекла, фризьорски аксесоари.
Време за активността: месец и половина

Цели по предметно знание

 • умение за търсене, извличане и обработване на информация по една и съща тема от различни източници;
 • систематизиране и затвърждаване на знания и умения;
 • подготовка за публично изказване по морален проблем чрез интерпретиране на различни гледни точки.

Цели по умения

 • работа в екип;
 • комуникативни умения;
 • дигитални умения;
 • самонаблюдение;
 • трансфер на знания;
 • емоционална интелигентност.

Неотложната необходимост от иновации и методи, с които да вдъхновят учениците си и да поддържаме мотивацията им през учебната година е всекидневие за много от нас.

Професионална гимназия по лека промишленост “Райна Княгиня” – град Хасково отговоря на това предизвикателство, като обединява професионалните с общообразователните предмети или по-конкретно – литературата и историята с  технология на облеклото и технология на специалността (фризьорство). Проектът, който гостува като добра практика в настоящата статия, съчетава разнообразни образователни аспекти в образа на Мадам Бовари. А учителите, които му вдъхват живот, са Лидия Георгиева – главен учител, учител по БЕЛ и немски език, д-р Димитър Виденов – преподавател по история и цивилизации, инж. Нина Петкова – учител по технология на облеклото, инж. Станимира Маркова – учител по технология на специалността /фризьорство/, Бонка Делчева – ст. учител Учебна практика.

Свързвайки романа “Мадам Бовари” с модните тенденции и социалните реалности от епохата, учениците не само развиват ключови умения на 21. век, но и обогатяват своята културна компетентност. “Тази интердисциплинарна практика отразява опит от образователния процес с фокус върху трансверсален подход, насочен към формиране на умения и развиване на компетентностите на учениците чрез междупредметни връзки, между общообразователната и професионалната подготовка. Безспорно дава резултатност върху засилване на мотивацията на обучаемите за активно участие в образователния процес”, обобщава г-жа Лидия Георгиева.

Практиката, проведена за месец и половина, осезаемо подобрява успеваемостта на младежите в различните учебни дисциплини, но и ги подтиква към по-активно участие в образователния процес.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Учителите от Професионалната Гимназия “Райна Княгиня” в град Хасково ни представят практика, която далеч надхвърля обичайните рамки на учебния план. Разбира се, първата стъпка е подготовката, която включва определяне на целите.

Учителският екип се фокусира върху изграждане на учебна среда, която не само предоставя знание, но и стимулира креативността и активното участие на учениците в цялостния процес. Трансдисциплинарното обучение обединява предмети като литература, история и технология на облеклото, технология на специалността и модата.

„В професионални училища като нашето, обикновено учениците имат по-голям интерес към професионалните предмети за сметка на общообразователните, а самият роман „Мадам Бовари“ е изключително труден за разбиране от тях. Такава практика дава възможност трудното да стане възможно, а учебните предмети – интересни“, отбелязва г-жа Георгиева.

Планиране на процеса

След определяне на целите учителите се заемат с поетапното планиране. За успешната реализация на практиката те набелязват следните ключови етапи:

1. Избор на литературно произведение

Започвайки от литературния аспект, екипът избира “Мадам Бовари” като централно произведение. Този избор слвдва учебния план и създава платформа за многопластово обучение: „Изборът на “Мадам Бовари” не е случаен. Романът предоставя богат материал за анализ на социалните и културни аспекти на епохата, което напълно отговаря на целите за трансдисциплинарно обучение. Този избор осигурява основа за създаване на мост между литературата, историята и модата. Проектът се оформи като вълнуващо пътуване в света на литературата, подкрепено от исторически контекст и акцент върху модните тенденции от епохата. Този многопластов подход създаде интерес и ученическа ангажираност, които се отразиха положително върху обучението“, обяснява г-жа Георгиева

2. Създаване на междупредметни връзки

Учителите изграждат мостове между предметите, които преподават, осигурявайки трансдисциплинарен опит на учениците си. Връзката между литературата, историята и технологиите води до по-широко разбиране на епохата и социалните влияния върху модните тенденции.

Следва разпределяне на задачите и отговорностите. Преподавателката по  литература поема ангажимент да запознае учениците с романа, колегата по история –  с епохата реализъм, учителките по професионалните предмети – със самата визия на жените във времето, когато се развива действието в романа.

3. Практически дейности

За този етап от проекта ни разказва г-жа Георгиева. Учениците са разделени в 4 екипа, колкото са и предметите, включени в практиката им. Всеки екип има поставени задачи:

Първи екип – Български език и литература:

 1. Да представи сюжета, героите и темите от романа ,,Мадам Бовари“.
 2. Да напише сценарий за импровизиран съдебен процес ,,Виновна ли е Мадам Бовари?“.
 3. Да разпредели ролите и да разиграе съдебния процес.

Втори екипИстория и цивилизации:

 1. Да потърси информация за направлението ,,Реализъм“.
 2. Да представи епохата с нейните характеристики, темите и социалните недъзи.

Трети екип – Технология на облеклото:

 1. Да изработи презентация с тоалети от епохата на ,,Реализма“ и да я представи.
 2. Да направи художествена скица на една от роклите на Ема Бовари.
 3. Да направи описание на модела.

Четвърти екип – Технология на специалността:

 1. Да потърси, обработи и систематизира информация, свързана с развитието на фризьорството през различните епохи.
 2. Да изработи презентация ,,Фризьорството през вековете“.
 3. Да се упражнява в изработването на прическата на Мадам Бовари.
 4. Да избере подходящи аксесоари и стилизиращи продукти.

За реализирането на педагогическата практика се включват и ученици от XII клас със специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“. В часовете по учебна практика те ушиват роклята на Ема Бовари, а учениците от XII клас от специалността “Фризьорство“ обучават четвъртия екип в изработване на прическата на героинята. Момичетата са разделени в две подгрупи: част от тях имат за задача да изберат рокли от епохата на Реализма, а друга – дръзки тоалети от съвременността.

Мадам Бовари - практика, която обединява литературата, историята и модните тенденции

4. Представяне пред публика

Главният стимул за активното участие на екипите е планираното събитие за представяне на знанията и уменията на учениците пред общността: „Всички те трябваше да представят модно риалити в две части на тема “От романтичното минало към дръзкото бъдеще“, като изберат подходяща музика за дефилиране. За провеждане на модното ревю учениците използваха гардероба на училището, а някои от тоалетите им бяха предоставени от Драматичния театър “Иван Димов“ в Хасково“ – разказва г-жа Георгиева.

На официалното представяне освен цялата училищна общност присъстват и учители от училища, с които Професионална гимназия “Райна Княгиня” обменя опит по Национална програма “Иновации в действие”, представители от МОН и други експерти.

Учениците представят сюжета на романа и характеристиката на епохата, в която се развива действието. Под формата на ролева игра разиграват съдебния процес срещу мадам Бовари, като съдебните заседатели са самите гости. Следва представяне на скицата на модела на облеклото, вдъхновено от главната героиня и описание на самия модел. И накрая – прическата на Ема Бовари. Учениците не пропускат да разгледат елементите от тази епоха, които съществуват и днес в официалните прически.

Мадам Бовари - практика, която обединява литературата, историята и модните тенденции

Събитието приключва с френска класическа музика и ревю. Интересен е завършекът на дефилето, който разкрива два образа на Ема Бовари. Една ученичка представя тоалета на Бовари, а друга девойка е символично облечена с бяла рокля. Това е момент за рефлексия и размисъл. Бялата рокля насочва както към началото на романа, който описва сватбата на Ема, така и към неговия край – самоубийството ѝ в бялата рокля. Мисловният процес продължава, като се поставя акцент върху понятието „боваризъм“ – болест на въображението, огромно разминаване между действителността и стремежите на една личност, която живее с илюзии.

Мадам Бовари - практика, която обединява литературата, историята и модните тенденции

ЗАЩО ДА ПРИЛОЖИМ?

Г-жа Георгиева споделя, че забелязва много по-високи количествени и качествени академични резултати в следствие на интердисциплинарния урок. Учениците постигат 100% на последвалия практиката тест.

Учителката акцентира и върху значението на трансверсалния подход за формиране на умения и компетентности и за стимулиране на мотивацията за учене. Добрите резултати и ползите насърчават екипа да повтори практиката: “Обмисляме да продължим в тази насока, например, с “Таз хубост я уби” от „Албена“ на Йовков в 10. клас, обхващайки и географски аспекти и познания за  Добруджа. В нашето училище има представители различни на етноси. Стремим се към спокойна и подкрепяща обстановка, а с осъществяването на подобни инициативи се подобрява приобщаването“, споделя г-жа Георгиева.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Лидия Георгиева
Учител по БЕЛ и немски език
Г-жа Георгиева е учител с 26-годишен стаж, преподава на ученици от гимназиален етап в Професионална гимназия по лека промишленост "Райна Княгиня", град Хасково. „Водещи за мен са думите на литературния историк и езиковед Иван Хаджов, казани още преди повече от 80 години: ,,Учителят да не допусне да се превърне в занаятчия, а да се запази като творец“. И това е така, защото ученето се нуждае от стимули, а изкуството и творчеството са силно мотивиращи“, споделя г-жа Георгиева

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали