Как да се подготвим за “трудна” родителска среща?

Родителската среща е основна част от училищния живот. Ако искаме да сме успешни учители, е необходимо да се научим да водим “правилно” тези срещи (виж Успешната родителска среща ).

В рамките на определено време трябва да успеем да скъсим дистанцията с родителите, за да можем да обсъдим не само хубавите поводи за срещите ни, но и лошите.

За доста педагози е трудно да намерят правилен подход за провеждането на родителска среща, когато поводът за нея е неприятна случка/инцидент. В тези моменти е нормално да имаме притеснение, но може да използваме определени стратегии, за да мине всичко безпроблемно.

Ето и нашите 5 съвета, с които да направим тези трудни родителски срещи да преминат положителни и продуктивни:

1. Какво искаме да постигнем

На всеки учител може да се случи да не успее правилно да изложи причините, наложили свикването на родителската среща. Но да изясним предварително да целите си е особено важно – трябва да знаем какво искаме да постигнем с нея.

Това ще ни да преценим и кой е необходимо да присъства на нея – дали да бъде личен разговор с отделни родители или обща за целия клас среща. Дали пък не може да се проведе  телефонно обаждане или да се напише имейл? 

2. Как да структурираме разговора

Винаги започвайте срещата с целта за нейното провеждане и дневния ред. Може да изготвите и шаблон, в който да си набележите основни моменти, които не трябва да пропускате, както и информация, с които да си правите справка по време на разговора. 

Помислете:

  • как да обясните необходимостта от намесата си – до какво би довел в перспектива поводът (поведението или случката), която е породила тази среща;
  • как да покажете явно интереса си да чуете и да разберете възгледите на отсрещния човек;
  • как да насърчите родителите да решите ЗАЕДНО дадения проблем.

3. Изслушване, не просто слушане

При всеки труден и разговор е необходимо не само да присъстваме, но и да слушаме внимателно. Не трябва да прекъсваме говорещия, а да се опитаме да усетим емоцията, която изпитва. Гледайте и слушайте внимателно – когато човек е разстроен, той е по-емоционален и не само думите, но и цялото му поведение говори.

Не се притеснявайте да задавате въпроси, ако не сте успели да разберете какво ви казват. Старайте се тези допълнителни въпроси да не са с еднозначен отговор, а да са с отворени. Така ще получите повече информация, с която да си изясните възникналата ситуация.

4. Вашият ред за отговор

Ако вашето мнение е различно от това на родителя, оставете го да се изкаже и вземете думата. Използвайте мек и равен тон. Ако сте чули нещо подобно на “Моето дете, при никакъв повод, не би направило нещо подобно. Вероятно някой го е подвел/накарал.” не възразявайте директно. Може да кажете: “Понякога децата в желанието си да се докажат/покажат пред приятелите си грешат и правят не толкова добри неща. Но не е станало нищо фатално, всичко може да се преодолее. Нека заедно да се опитаме да разберем какво го е предизвикало.”.

Ако при провеждането на самия разговор мнението ви се е променило поради получената нова информация, споделете това. Взаимното доверие и откровеността помага да преминем от противникови отбори към партньорство с родителите.

5. Решаване на проблема

След като всяка от страните е изказала своето мнение по дадения въпрос, е време да се обмисли как да се реши проблема. Нека всеки да сподели възможните според него решения или подходи, с които да се постигне резултат. Обсъдете ги внимателно и преценете, какво би било най-ефективно и резултатно.

6. Как да приключим разговора

Краят на тази родителска среща зависи от взетото решение. Бъдете позитивни: “Благодаря Ви, че се отзовахте на срещата! В бъдеще, ако се случи нещо подобно, бих оценил, ако …”.

Ако е необходимо, насрочете нова среща, за проследите заедно с родителите как вървят нещата и дали взетите решения са имали ефект върху поведението на ученика. 

Провеждането на родителски срещи от този тип не е така трудно, когато помислите за всеки един етап от разговора, когато се стараем да говорим спокойно и уважително. Крайният резултат, към не трябва да губим от фокус, е вземането на най-доброто решение съвместно с родителите.

ПРОТОКОЛ ПРИ ИЗВЪНРЕДНА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Как да се подготвим за “трудна” родителска среща?

Допълнителни ресурси

Ако искате да научите повече за подобряване на взаимоотношенията родител-учител, може да почерпите идеи от следните статии по темата:

6 стъпки по пътя към силна училищна общност

Наръчник за ефективна комуникация с родителите

Как родителите да работят за развиване на глобалната компетентност в час

Как да включим родителите в цикъла на формиращото оценяване

 

Източници: Resilient Educator, Edutopia

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали