Как родителите да работят за развиване на глобалната компетентност в час

Работа с родители в час

Представете си училище, което си е заложило за голяма цел да превърне възпитаниците си в граждани на глобалния свят. Ученици, които са толерантни един към друг, приемат различията, любопитни са към света и общуват свободно на чужд език. Ученици, които се адаптират бързо към новите ситуации и които имат нагласата, че от тях зависи да променят света към по-добро.

В тази статия ще ви разкажем за едно училище, което вече е направило първите стъпки, за да превърне тази визия в реалност. Международното училище “Джон Станфорд” в Сиатъл) успешно работи по развиването на глобалната компетентност в час.

Родители в действие 

В началото на всяка година началната учителка Джули Коландо провежда анкета сред родителите, свързана с работата им. Целта на Джули е да запознае учениците си с ролеви модели, чиято професия изисква чести пътувания в чужбина. Конкретната дейност за учениците винаги се планира съвместно с “гост-лектора”. Тези срещи са организирани под формата на мини-TED разговори, насочени към аудитория от първокласници.

Родителите изнасят презентации в класната стая и практически демонстрации за какво ли не – от океанографски изследвания до ваксини и санитария в развиващия се свят” – разказва учителката. – “Един родител, който се занимава с проблеми с питейната вода, показа снимки от личния си архив на домове по целия свят и попита учениците какво им е направило впечатление. След това децата сравниха с какво се хранят хората в различните държави, с какви играчки си играят децата и как изглеждат тоалетните им. Начинът, по който го направи, накара учениците да се замислят как би изглеждал животът им ако не можеха да си мият ръцете, ако нямаха баня или питейна вода”.

Друг учител в начален етап, Никол Силвър, също използва семействата на учениците си като ресурс за развиване на глобалната компетентност. Когато подготвя учебната си програма всяка година, тя отделя време, за да проучи откъде са нейните ученици, какъв е предишният им опит, кой е техният майчин език и към коя култура принадлежат.

Ако решите да използвате този подход в класната си стая, следвайте тези полезни съвети. След като съберете и анализирате информацията за семействата на децата, обмислете как да използвате този ценен ресурс в работата си по преподаване на глобалната компетентност: в кои теми децата могат да презентират за своите традиции/обичаи, кога е важно да се проведат дискусии, за да се споделят различните гледни точки, кога да се възложи проучване или анкета в различните общности и т.н. По този начин чрез задачи, в които по един или друг начин се ангажира семейство на децата, у родителите се създава усещане за екипност и взаимна грижа. Повишава се и тяхното доверие към училището и учебния процес.

Поканете родителите

Ако ви се струва, че родителите на вашите учениците не са толкова ангажирани като тези от училище “Джон Станфорд” в Сиатъл, отделете време да им разкажете за глобалната компетентност на следващата родителска среща. Споделете с тях идеята си да развивате този тип нагласи и умения у децата и им предложете да се включат. Това ще помогне на родителите да не се чувстват като безучастни наблюдатели в класната стая и ще допринесе за създаването на общност, в която те са активни и подкрепящи партньори.

Подробен стъпков модел, който ще ви помогне да включите родителите в училищния живот, са разработили специалистите от Център за приобщаващо образование /ЦПО/. Може да се запознаете с материалите на сайта priobshti.se ето тук:

Още идеи от Международното училище “Джон Станфорд” в Сиатъл за развиване на глобалната компетентност ще намерите в статията ни “Как да развиваме глобална компетентност в час”.

 

Източник: Teaching Global Competence | Edutopia

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали