Въпроси за рефлексия върху резултатите от анектите

Въпроси за рефлексия при измерване мотивацията на учениците

Тъй като анализът на данните може да бъде емоционално преживяване, те насърчаваме да започнеш да разглеждаш отговорите, като просто си отбележиш какво виждаш. Започвайки, като само отбелязваш какво ти прави впечатление – без да скачаш директно към изводите или да мислиш за следващите стъпки – ще ти помогне да установиш областите за фокус и да разбереш по-задълбочено резултатите си.

Гледайки данните, какво забелязвам:

  • Какви компетенции/действия имат най-висок и най-нисък процент благоприятни отговори?
  • Как се разпределят отговорите?
  • Има ли повече ученици, които избират конкретни отговори?

Докато разглеждаш тези данни, започни да правиш хипотези за твоите силни страни и области за подобрение като помислиш по следните въпроси:

  1. Кои са най-силните страни в преподаването ми, идентифицирани от учениците?
  2. Кои са най-големите области за подобрение, идентифицирани от учениците?
  3. Има ли области, в които обратната връзка е значително по-ниска/по-висока от това, което очаквах? Кои? Какви хипотези имам за това?
  4. Какво ме кара да се гордея най-много? Какво е най-изненадващо?

Още полезни статии:

Билетче за рефлексия
Умения за учене

Билетче за рефлексия

Първата стъпка за постигане на целта учениците сами да организират и провеждат рефлексия е свързана с попълване на билетче с въпроси за рефлексия от всеки

Социално-емоционално учене

Как да окуражаваме учениците?

Когато помагаме на учениците да проявят смелост, да изграждат устойчив характер и самостоятелност, да поемат пресметнати рискове, ние всъщност правим точно тава – окуражаваме. Учениците

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали