Prepodavame.bg

Въпроси за рефлексия върху резултатите от анектите

Въпроси за рефлексия при измерване мотивацията на учениците

Тъй като анализът на данните може да бъде емоционално преживяване, те насърчаваме да започнеш да разглеждаш отговорите, като просто си отбележиш какво виждаш. Започвайки, като само отбелязваш какво ти прави впечатление – без да скачаш директно към изводите или да мислиш за следващите стъпки – ще ти помогне да установиш областите за фокус и да разбереш по-задълбочено резултатите си.

Гледайки данните, какво забелязвам:

  • Какви компетенции/действия имат най-висок и най-нисък процент благоприятни отговори?
  • Как се разпределят отговорите?
  • Има ли повече ученици, които избират конкретни отговори?

Докато разглеждаш тези данни, започни да правиш хипотези за твоите силни страни и области за подобрение като помислиш по следните въпроси:

  1. Кои са най-силните страни в преподаването ми, идентифицирани от учениците?
  2. Кои са най-големите области за подобрение, идентифицирани от учениците?
  3. Има ли области, в които обратната връзка е значително по-ниска/по-висока от това, което очаквах? Кои? Какви хипотези имам за това?
  4. Какво ме кара да се гордея най-много? Какво е най-изненадващо?

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Билет за рефлексия

А. Всеки ученик получава билет с въпроси за рефлексия, на които да отговори в края на часа: Кое е най-важното нещо, което научих в днешния

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.