fbpx
Резултати на учениците

Въпроси за рефлексия върху резултатите от анектите

Въпроси за рефлексия при измерване мотивацията на учениците

Тъй като анализът на данните може да бъде емоционално преживяване, те насърчаваме да започнеш да разглеждаш отговорите, като просто си отбележиш какво виждаш. Започвайки, като само отбелязваш какво ти прави впечатление – без да скачаш директно към изводите или да мислиш за следващите стъпки – ще ти помогне да установиш областите за фокус и да разбереш по-задълбочено резултатите си.

Гледайки данните, какво забелязвам:

  • Какви компетенции/действия имат най-висок и най-нисък процент благоприятни отговори?
  • Как се разпределят отговорите?
  • Има ли повече ученици, които избират конкретни отговори?

Докато разглеждаш тези данни, започни да правиш хипотези за твоите силни страни и области за подобрение като помислиш по следните въпроси:

  1. Кои са най-силните страни в преподаването ми, идентифицирани от учениците?
  2. Кои са най-големите области за подобрение, идентифицирани от учениците?
  3. Има ли области, в които обратната връзка е значително по-ниска/по-висока от това, което очаквах? Кои? Какви хипотези имам за това?
  4. Какво ме кара да се гордея най-много? Какво е най-изненадващо?

Tags

1-4 клас 5-7 клас 8-12 клас PISA 2018 STEM БЕЛ Генериране на идеи География Гражданска грамотност Добри практики Ефективност на работа и управление на времето Извлича информация от непрекъснат текст История Компетентности 2020 - Враца Комуникационни умения Креативност Критическо мислене Логическа връзка Логическо мислене Математика Математическа грамотност Нагласа за развитие Обобщава тълкува информация от непрекъснат текст Организация на процеса Осмисля оценява информация от непрекъснат текст Представяне и защита Работа в екип Родители СЕУ 1 Клас СЕУ 1 Клас Модул 1 СЕУ 1 Клас Модул 2 СЕУ 1 Клас Модул 3 СЕУ 2 Клас СЕУ 3 Клас СЕУ 3 Клас Модул 3 Социално-емоционални умения Умение за личностно развитие Умения на 21 век Философски цикъл Четене на текст Четене с разбиране Четивна грамотност Чужд език научна грамотност работа с родители

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.