7 начина, по които да участвате по-активно в училищния живот на детето си

Изграждането на добро партньорство между учителите и семействата на учениците е ключ към успешен и завършен учебен процес. Когато тези “институции” работят в синхрон и взаимно се подкрепят, високите постижения в училище са абсолютно достижими.

Често обаче това взаимодействие е трудно за изграждане. Въпреки това има начини, с които да се включите по-ефективно в училищния живот. 

  1. Още в началото на учебната година е хубаво да предложите кой ще е най-подходящият, бърз и сигурен начин за комуникация. Макар и във век на технологиите, не всеки е длъжен да разполага с най-нов модел телефон, да има профил в различните социални мрежи и др.
  2. Четенето е важно за развитието на нашия мозък. За да имат днешните ученици богата речникова култура, да говорят правилно, да пишат хубави съчинения и преразкази, да четат увлекателно е необходимо да развиваме в тях любов към книгите. Вашата роля е ключова, така че се стремете да измисляте различни варианти на домашни дейности, свързани с книгите като например семейно четене, разходки до книжарници и библиотеки и т.н.
  3. Постарайте се да се включите при подготовката на домашните, особено ако детето ви е в начален етап, защото то все още няма изградени учебни навици. Ако времето постоянно не ви достига, се опитайте да отделите поне 10-15 минути, докато домакинствате вечер, за да разберете какво са научили децата в училище. Дори приказката за лека нощ може оставите да се прочете не от вас, а от детето. Всяка минута, в която показвате на детето, че сте до него, дори и когато срича в началото, ще го окрили да влага повече от себе си в училище. 
  4. Колкото и да е трудно, намирайте време да посещавате родителските срещи. Все пак те не се провеждат ежедневно, а евентуално по веднъж на два-три месеца. Това са срещи, в които освен за успеха на детето и неговия клас, се обсъждат и въпроси свързани с емоционалното състояние за определената възраст. Много често децата не споделят емоциите си вкъщи. Дори и да ви се струват скучни, тези събития показват вашата загриженост и съпричастност към училищния живот на детето. А ако имате предложения за по-ефективно провеждане на родителските срещи, не се колебайте да ги обсъдите с класния ръководител.
  5. Доброволчество –  Работният ви график е претъпкан, а отново ще има някакво училищно събитие. Не е задължително да е винаги, но обсъдете с всички родители как да се редувате при определените за годината екскурзии и посещения на обществени сгради – музеи, библиотеки или дори при подготовка на класната стая за даден празник. 
  6. Споделете какво е полезно за детето ви според вас. По време на консултациите с учителите споделяйте какво според вас би помогнало за по-лесното усвояване на даден материал, ако сте забелязали, че вашето дете има специфичен начин на възприемане на подадената му информация. Стремете се да давате тази информация по начин, с който да помогнете на своето дете, а не за да показвате на учителя къде бърка в метода на преподаване. Ако вашето дете има някаква специфика, е хубаво тя да бъде споделена.
  7. Интересувайте се от правата си като родител. Ако сте пропуснали първата родителска среща, потърсете информация за правилника на училището. Потърсете в него информация относно правата и задълженията на родителите и учениците. Хубаво е да се поинтересувате от тях, за да може при необходимост правилно да формулирате исканията си и да знаете към кого да ги отправите.

Не забравяйте, че трябва да работите в екип с учителите. Когато работите заедно и се включвате активно с идеи, предложения и физическа помощ, превръщате учебната среда в  място, в което всеки ученик развива пълния си потенциал.  

Допълнителни ресурси

Ако искате да научите повече за ролята на родителите в учебния процес, можете да почерпите конкретни идеи и вдъхновение от следните статии по темата:

Как да включим родителите в училищния живот? Част първа.

Как да включим родителите в училищния живот? Втора част.

Кои са 5те характеристики на добрата комуникация с родители?

Наръчник за ефективна комуникация с родителите

 

Източници: Raising Children, Center for Parent and Teen Communication

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали