Супертатковци в училищния двор

Или как едно училище в град Искър дава главна роля на родителите в общностните събития

По-голямата част от деня децата прекарват в училище. Знанията, които получават там, ги подготвят за следващия етап от живота им; в междучасията се създават първите трайни приятелства; извънкласните дейности разпалват неосъзнати до момента интереси; а спечелените състезания носят удовлетворение и гордост. В някои училища има проблеми с агресията, в други се събират ученици от различни населени места и адаптацията може да е трудна. Много са вълненията, които децата изпитват в училище, докато са далеч от своите семейства.

И тъй като не всички деца споделят, е добре родителите да бъдат част от училищната общност (доколкото времето им позволява), да опознаят добре учителите, да са съпричастни към преживяванията на децата си в и извън класната стая.

СУ “Христо Смирненски” в град Искър е едно от петте пилотни училища, с които през 2019 г. стартира съвместната програма на МОН и Уницеф България Стъпки заедно”. Основната цел на програмата е преодоляване на агресията в училище. В работата си участниците са били активно подпомагани от Асоциация Родители, с които ръководството изгражда трайна ползотворна връзка.

СУ “Христо Смирненски” е едно от средищните училища в България. В него учат ученици от 4 населени места, включително всички деца от закритите в село Писарово и село Староселци училища. “В момента предизвикателство е не толкова агресията, колкото адаптацията и приобщаването на децата и семействата им в нашата общност”, споделя заместник-директорът на училището – госпожа Димитрина Шопова. Тази трудност се засилва от разстоянието, на което се намират семействата на част от учениците – не всички могат бързо и лесно да дойдат до училище. Не малко от децата се отглеждат от баби и дядовци (тъй като родителите работят в чужбина) и в тези семейства се усеща тревожност около училищния живот. 

Екипът на СУ “Христо Смирненски” полага много усилия за добра комуникация със семействата от общността си. За да ги улеснят, те провеждат изнесени родителски срещи – кметовете на отделните населени места предоставят зали, а медиатори обикалят на крака семействата и им връчват лично покани за всяко събитие. В годишния план за комуникация със семействата са заложени различни по вид и тематика родителски срещи – въвеждаща за 1. клас, информационни за етапите с НВО. Отделно внимание се отделя на адаптацията за 5. клас. Тъй като в региона има не малко случаи на ранни бракове (след 8.- 9. клас), за родителите на десетокласниците има специална среща, на която се дискутира със семейството колко е важно да не се прекъсва образованието.

За училището е много важно да привлече родителите към неговата общност, да се опознаят добре родители и учители и да се изгради взаимно доверие. В разговори с Асоциация Родители се стига до заключението, че дори когато се организират общностни събития, семействата на децата са в ролята на публика, която не е достатъчно ангажираща. Така се заражда идеята на родителите да бъде дадена главна роля в тези мероприятия. 

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име: Общностните събития с участието на родителите

Подходяща е за: ученици в начален и прогимназиален етап (в конкретната практика обхваща ученици в 1. и 4. клас)

Прилага се: според училищния календар за празници и тържества (в този случай две събития в рамките на учебната година)

Необходими материали: в зависимост от избраните дейности (в СУ “Христо Смирненски” – специално произведени тениски, медали, наградни чинии, продукти за кулинарно състезание)

Цели: 

  • формиране на сплотена и устойчива училищна общност с участието на родителите (и фокус върху бащите);
  • изграждане и заздравяване на взаимно доверие между ученици, родители и учители;
  • създаване на неформални връзки между всички членове на училищната общност – ученици, учители, родители, непедагогически състав;
  • вдъхване на спокойствие в семействата, чиито деца пътуват от други населени места, че децата им са на сигурно място през деня;
  • повишаване на усещането за принадлежност на всички членове на училищната общност;
  • споделени позитивни емоции.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Стъпка 1 – Предварителна подготовка

Първо трябва да се определят целите на практиката. В началото на годината училището провежда анкета сред родителите, за да установи какви са техните нужди. Резултатите в СУ “Христо Смирненски” показват, че на семействата е необходимо повече спокойствие по отношение на децата им. Адресирането на тази нужда съвпада и с плана на училището чрез тази практика да приобщи семействата, да им даде главна роля в организираните събития и по този начин да се достигне до по-добро взаимно опознаване и надграждане на доверието между родители и учители. На фокус са конкретно бащите, тъй като те често отсъстват от училищния живот на СУ “Христо Смирненски”.

Практиката е насочена към два определени випуска: първи клас – с цел улесняване прехода на малките ученици и семействата им към училищния живот; и четвърти клас, тъй като към него са се присъединили нови деца от затвореното в Писарово училище.

Идеята се обсъжда предварително по време на родителска среща. На семействата се дава достатъчно предизвестие, за да могат да организират личните си ангажименти така, че да са свободни в дните, избрани за събитията в училище.

Стъпка 2 – Лична покана

За се подчертае значимостта на събитието за най-малките участници, поканите към семействата са от две части – една от името на училището и втора – лично от децата, написана на ръка от четвъртокласниците за двамата родители. Неслучайно децата пишат “Мили мамо и тате” – важно е да присъстват и двамата и да се покаже на бащата желанието той да е съпричастен с училищния живот на децата си. 

Супертатковци в училищния двор

Стъпка 3 – Провеждане на събитията

В плана са заложени две събития с участието на родителите за учебната 2021-2022 г.:

  • Кулинарно състезание с участието на мама или баба „Да приготвим вкусна и здравословна салата“ с ученици от I „а“ клас, проведено в края на м. април и
  • Фамилатлон – спортен празник „Спортувай и се забавлявай, да раздвижим родителите“ – футболна среща на ученици от IV „а“ клас срещу бащи, която се провежда около 10. май – Световен ден на физическата активност.

Двете събития се провеждат на територията на училището в неработни дни, А другото общо между тях е, че и двете бележат голям успех: всички участници са ентусиазирани и мотивирани, събрала се е публика, която да ги подкрепя. Първокласниците влагат креативност в интерпретацията на заданието – има зеленчукови и плодови салати. Училището предоставя продукти за участие на семействата, които се затрудняват да донесат такива. В един от отборите дете-възрастен дори самоотвержено се включва дядо, за да не изпадне от състезанието вдъхновеният първокласник. Състезателите са били изправени пред сериозно жури: в ролята на председател влиза готвачът на училищния стол, а госпожа Шопова и директорът на училището са останалите членове.

Супертатковци в училищния двор

Четвъртокласниците пък формират футболен отбор и се изправят срещу бащите си на игрището. Паралелката се състои от 26 деца, така че няма липса на играчи, дори децата се разпределят в различни отбори за всяко полувреме. От училище са произвели специални тениски за случая – учениците получават синя с името си на гърба и училищния герб отпред, а на гърбовете на бащите е изписано СУПЕР ТАТКО НА СУПЕР ДЕТЕ.

Госпожа Шопова лично води спортната дейност на децата от 4. клас. Тя е подготвила отборите по футбол. Заедно са разучавали внимателно правилата на играта и са тренирали много. “Казвах им “Бийте ниско долу, че бащите са много високи”, смее се тя. Дербито стига до дузпи и в крайна сметка побеждават учениците (като бият толкова дузпи, колкото са необходими за победа).

Споделени емоции

Малки и големи взимат присърце тези събития и влагат всичко от себе си. Една от майките дори си прави собствена тениска в подкрепа на съпруга и сина си. Кулминацията на двете събития е церемонията по награждаване на победителите: за първите три места в кулинарното състезание училището е подготвило специални наградни чинии, а четвъртокласниците сами слагат медали на бащите си. За възрастните спортисти има и допълнителна изненада – по една книжка Седмицата на Супертатковците от Здрава Каменова, подарена с пожелание да я прочетат заедно с децата си.

Супертатковци в училищния двор

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Когато родителите са част от училищната общност, децата са по-спокойни. Те усещат споделената грижа и растат уверени. Обратно, когато има изградено доверие в учителите и администрацията, родителите също са спокойни за благосъстоянието на децата си. Споделените интересни и отборните спортове пък спомагат за адаптацията на децата в училище, за сплотяването им и създаването на усещането, че са “от един отбор”, което на свой ред води до намаляване на агресията. Прилагането на тази практика води само до позитиви за всички участници в училищната общност.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ? 

Правилното планиране и навременното уведомяване на семействата са особено важни, за да бъде приложена успешно тази практика. Госпожа Шопова има идеи за още събития, които да се провеждат и в бъдеще с по-горните класове, тъй като при порастването на децата се наблюдава известно отдръпване от страна на родителите.

Един съвет от нея за тези, които биха опитали: да се помисли за повече насърчителни награди. В случая на четвърти клас е било много хубаво, че е имало предвиден медал за всеки, но за кулинарните състезатели трите чинии са били недостатъчни.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали