Как да се изслушваме въпреки различията?

Конфликтните ситуации, възникнали в час или през междучасието, са част от ежедневието на всеки начален учител. И въпреки че сравнително лесно можем да “заповядаме” на децата да пазят тишина или да седят мирно и да слушат, трудно ще ги накараме наистина да чуят какво се опитва да обясни учителят или съученикът, с когото имат разногласия.

Умението да слушаме активно, особено в ситуация на конфликт, е полезно не само в класната стая и ще служи на учениците през целия им живот. Затова си струва да отделите малко време и да им предадете този ценен урок. Ние сме насреща да ви помогнем! Споделяме ви един подробно разписан урок, който ще покаже на вашите четвъртокласници как да се уверят, че разбират какво се опитва да им каже някой.

Както сами ще се уверите, урокът “Парафраза” е разписан изключително подробно и буквално можете да си го свалите и приложите в час дума по дума. Учениците ви ще учат с помощта на увлекателни въпроси за дискусия, ролеви игри и работа по двойки. Ще привлечете вниманието им и с интересната история на Лили и Марко, които не са в никак добри отношения, но в крайна сметка намират начин да се помирят, защото всеки ден трябва да делят един чин.

Към урока ще намерите работни листи и допълнителна информация по темата, концепции, съвети и често задавани въпроси, които можете да споделите както с колегите си в училище, така и с родителите на вашите ученици. А как точно се помиряват Лили и Марко, ще разберете само ако си свалите урока.

Свалете си урока тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Парафраза” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в четвърти клас.

Още полезни статии:

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Работа в екип
Работа в екип

Работа в екип

Работа в екип Какво представлява умението и защо е важно? Какво е работа в екип?  Според една от най-кратките дефиниции за работа в екип това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за четвърти клас