Prepodavame.bg

Как да научим децата да се справят с конфликтите?

Едно от най-трудните неща за началния учител е справянето с многобройните конфликти в класната стая. Тъй като учениците в начален етап са по-импулсивни, често дребните препирни преминават във физически сблъсък. Част от децата пък се стъписват при нападки от техните съученици и се превръщат в редовна мишена за подигравки.

Всичко това затруднява учебния процес изключително много. Атмосферата в класа е натоварваща и негативна, а конфликтите се пренасят и между родителите. Учителят се прибира вкъщи изтощен от опитите да разплита безкрайните конфликти без да изостава от учебния план.

Затова и много учители се чудят как да научат децата да се справят с конфликтните ситуации сами без да се стига до физическа или вербална агресия. В тези ситуации може да ни помогне умението да отстояваме позицията си твърдо, но без да нараняваме другите.

Способността да отстояват позицията си помага на учениците да:

  • се справят сами със спорове без те да ескалират;
  • да не се превръщат в жертва и мишена за тормоз от съучениците;
  • да общуват свободно и да са уверени в себе си.

Как да развието това умение с вашите третокласници? Предлагаме ви урока “Ясно и твърдо”. Чрез него децата ще анализират различните видове реакции в конфликтна ситуация и последиците от тях. Учениците ще дискутират възможните подходи и ще обобщят кои са най-ефективни в напрегнатите моменти. Те ще имат възможност да се замислят за собственото си поведение и да направят изводи как да постъпват при спорове в бъдеще.

Урокът “Ясно и твърдо” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени допълнителни насоки за учителя и още идеи как да развием умението за отстояване на позиция у децата. Следвайте всяка от стъпките в урока внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите малки ученици!

Свалете урока “Ясно и твърдо” тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Ясно и твърдо”  е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен на преподаваме.бг от Световната банка.  

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в трети клас.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Социално-емоционално учене

Как да разрешаваме конфликти по мирен начин с „Колелото на избора“?

Умението за мирно и конструктивно разрешаване на конфликти е част от социално-емоционалното образование в училище. Изграждането на тези умения може да послужи в много житейски

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за трети клас

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.