Prepodavame.bg

“Това съм аз” или как намирам общ език с всичките си съученици

Представете си една приветлива класна стая, пълна с много и различни първокласници, които учат, работят и играят заедно в пълно разбирателство. Няма спорове за това кой до кого ще седне или кой в коя група трябва да бъде. Никой не е мишена за подигравки, а напротив – всеки знае, че винаги може да разчита на съучениците си за морална подкрепа или съвет. Подобна хармония не е нито илюзорна, нито случайна.

Всеки учител, който се е сблъсквал с предизвикателството, наречено “новосформиран клас”, много добре знае колко време, труд и усилия отнема създаването на приятелски взаимоотношения, основани на взаимно доверие между децата. Когато класът не е сплотен, децата не се чувстват комфортно в час, а учебният процес буксува, независимо от това колко старание е вложил учителят в уроците.

Ако в момента се намирате в подобна ситуация, можем да ви помогнем! Споделяме ви урока “Това съм аз”. Целта му е да помогне на децата да открият нещата, които ги правят такива каквито са и да им покаже, че всички си приличаме и различаваме по нещо.

“Това съм аз” е подходящ урок не само за новосформиран клас, но и когато в класа възникнат конфликти или децата са разделени на няколко групи, които враждуват помежду си и непрекъснато се съревновават.

Урокът е разписан изключително подробно и буквално можете да си го свалите и приложите в час дума по дума. В края на урока всеки ученик ще разполага със собствен автопортрет. Можете да направите импровизирана галерия в класната стая, която казва: “Това сме ние и всеки от нас е прекрасен по свой собствен начин – трябва да ценим както приликите, така и различията помежду ни”.

Свалете си урока тук.

Урокът “Това съм аз” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Гражданско образование

Как да обясним на учениците какво е разделение на властите, демокрация и (не)демократично управление?

Независимо дали преподавате гражданско образование или друг предмет, който засяга темата за демокрация и демократично управление, тук ще намерите полезни идеи и ресурси, които да

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини