“Това съм аз” или как намирам общ език с всичките си съученици

Представете си една приветлива класна стая, пълна с много и различни първокласници, които учат, работят и играят заедно в пълно разбирателство. Няма спорове за това кой до кого ще седне или кой в коя група трябва да бъде. Никой не е мишена за подигравки, а напротив – всеки знае, че винаги може да разчита на съучениците си за морална подкрепа или съвет. Подобна хармония не е нито илюзорна, нито случайна.

Всеки учител, който се е сблъсквал с предизвикателството, наречено “новосформиран клас”, много добре знае колко време, труд и усилия отнема създаването на приятелски взаимоотношения, основани на взаимно доверие между децата. Когато класът не е сплотен, децата не се чувстват комфортно в час, а учебният процес буксува, независимо от това колко старание е вложил учителят в уроците.

Ако в момента се намирате в подобна ситуация, можем да ви помогнем! Споделяме ви урока “Това съм аз”. Целта му е да помогне на децата да открият нещата, които ги правят такива каквито са и да им покаже, че всички си приличаме и различаваме по нещо.

“Това съм аз” е подходящ урок не само за новосформиран клас, но и когато в класа възникнат конфликти или децата са разделени на няколко групи, които враждуват помежду си и непрекъснато се съревновават.

Урокът е разписан изключително подробно и буквално можете да си го свалите и приложите в час дума по дума. В края на урока всеки ученик ще разполага със собствен автопортрет. Можете да направите импровизирана галерия в класната стая, която казва: “Това сме ние и всеки от нас е прекрасен по свой собствен начин – трябва да ценим както приликите, така и различията помежду ни”.

Свалете си урока тук.

Урокът “Това съм аз” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Още полезни статии:

Четивна грамотност
Четивна грамотност

Четивна грамотност

Що е то четивна грамотност и какво ни казва статистиката? Според определението на PISA грамотността е „разбиране, използване, осмисляне на писмени текстове за постигане на

Емоционална интелигентонст
Социално-емоционално учене

Какво представлява социално-емоционалното учене?

Какво общо имат социално-емоционалните умения с ученето? Нека разберем заедно! Учителите влияят не само върху учебния процес. Изследователите в областта на образованието отдавна отбелязват факта,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас