5 лесни стъпки за разрешаване на конфликти

В статията „10 съвета за директори за предотвратяване на конфликти между учителите“ ви предложихме няколко полезни идеи как да избягвате възникването на конфликтни ситуации между членовете на екипа в училище. Но ако спорът се окаже неизбежен, не се отчайвайте! Въпреки че конфликтите предизвикват стрес и влошават работната атмосфера, опитайте се да ги приемете като ценно преживяване и възможност за промяна и развитие. В тази статия ще прочетете как като директори лесно и конструктивно да се справяте с разногласията между учителите.

Ролята на директора в разрешаването на конфликти

Вашата роля в процеса на разрешаване на конфликти е от съществено значение. Подвластни на емоциите, за спорещите страни е почти невъзможно да постигнат консенсус или да се вслушат в собствените си разсъждения. Затова е необходима намесата ви като ръководител: 

 • обективно да изслушате недоволството на двете страни;
 • да зададете уточняващи въпроси;
 • да представите нов поглед към проблема;
 • да начертаете пътя към приятелското разрешаване на конфликта;
 • да насърчите сътрудничеството помежду им.

Важно е да успеете да запазите здравословния баланс между конструктивните различия в мненията на учителите и да избегнете разрушителните последици от конфликтите. Чрез ефективното справяне с неразбирателствата ще успеете да създадете по-силни отношения в училищния екип и ще подобрите способността си да вдъхновявате и ангажирате учителите. 

Как успешно да разрешавате конфликти?

За да се справяте успешно с разрешаването на конфликти, ви предлагаме да следвате тези стъпки:  

 • Приемете конфликта. 

Когато конфликтът възникне, не го отбягвайте сякаш нищо не се е случило. С течение на времето напрежението ще нараства и ситуацията ще се влошава. Затова решете проблема възможно най-скоро, преди да се превърне в пречка за изпълнение на ежедневната работа. 

 • Идентифицирайте причината/причините за конфликта. 

Необходимо е първо да разберете основната причина за конфликта, преди да предприемете каквито и да било по-нататъшни действия за разрешаването му. Проучете внимателно обстоятелствата около спора. Изслушайте и двете страни, за да можете да изясните фактите. С колкото повече информация разполагате, толкова по-лесно ще можете да предложите решения на проблемите.

 • Организирайте среща на всички страни, участващи в спора.

Организирайте среща, на която страните в конфликта да могат да изразят притесненията си, без да бъдат прекъсвани. Важно е да ги изслушате внимателно, преди да обсъдите възможни решения. Ето и няколко насоки как да проведете срещата.

– Организирайте срещата в рамките на пет дни след възникването на ситуацията, която е предизвикала безпокойството. 

– Проведете срещата в удобно за всички участници време.

–  Оставете вратата на помещението за срещи отворена или помолете двама души да присъстват на дискусията като свидетели. Понякога е полезно срещата да се проведе в среда, различна от обстановката, където е възникнал конфликтът. Например може да се окаже добра идея да се поразходите из двора на училището.

–  Изисквайте уважителни отношения между участниците в дискусията.

–  Обърнете внимание на езика на тялото си. Тъй като чрез него предавате информация на спорещите страни, е важно да излъчвате спокойствие и непредубеденост. Ето как да го постигнете:

 • поддържайте зрителен контакт с говорещите; 
 • отпуснете мускулите на врата и раменете си;
 • избягвайте да кръстосвате ръцете и краката си;
 • слушайте с емпатия;
 • използвайте неутрален тон с умерена височина на гласа.

–  Задавайте уточняващи въпроси, ако е необходимо.

–  Ограничете разговора по време на срещата до обсъждане на проблема и вероятните му решения. 

 • Обмислете възможни решения и разработете план за действие. 

Най-съществената процедура за разрешаване на конфликта е да обмислите възможни решения. Насърчете спорещите страни да предложат различни идеи и да определят кои са най-приемливи и справедливи. В идеалния случай бихте намерили решение, което е печелившо за всички участници. Ако обаче това не е постижимо, потърсете компромисен вариант, с който да се удовлетворят поне част от потребностите и на двете страни. 

Добре е да документирате конфликта. Разработете план, очертаващ стъпките, които ще се предприемат за разрешаването на спора и задайте краен срок за изпълнение на договорените действия. Официалният документ, подписан и съгласуван от страните в конфликта, ще допринесе за гарантиране на окончателността на решението. Примерен шаблон за разрешаване на конфликти можете да ползвате тук.

Шаблон на работен лист за разрешаване на конфликти

5 лесни стъпки за разрешаване на конфликти

 • Поддържайте контакт с участниците в спора, докато се възстанови  разбирателството.

Учителите се чувстват значими, когато показвате заинтересованост към техните проблеми. Затова продължете да поддържате контакт със спорещите страни и след приемането на решение. Проследете дали ситуацията се е нормализирала и поискайте обратна връзка относно процеса на разрешаване на конфликта. 

За да бъдете ефективни в справянето с неразбирателствата, ви предоставяме и допълнителен списък със стратегии за разрешаване на конфликти

 • Не гледайте на възникналата ситуация като на състезание, в което едната страна трябва да победи, а другата – да загуби. 
 • Съсредоточете се върху проблема, а не върху позицията си по въпроса. 
 • Не забравяйте, че целта на изслушването при разрешаването на спора не е само да се запознаете с фактите, а да подпомогнете говорещия да разбере собствените си мисли и чувства относно конфликта, в който участва.
 • Приемайте и уважавайте индивидуалните мнения дори ако те се различават от вашето. 
 • Не правете предположения и прибързани заключения относно чувствата или мислите на участниците в спора. 
 • Запомнете, че конфликтът е разрешен само когато и двете страни са съгласни и удовлетворени от решението.
 • Усмихнете се и благодарете на участниците, когато постигнат споразумение и удовлетворят потребностите си. 

Разрешаването на конфликти е труден процес. Но това не означава, че трябва да оставите статуквото да продължава. За учителите е важно да намерят начин да работят заедно, като премахнат двусмислието помежду си и преодолеят недоразуменията стъпка по стъпка. Подкрепяйте ги и ще се радвате на по-добри резултати.

 

Използвани източници:

Conflict Resolution Worksheet Template

The Six-Step Method for Resolving Conflict 

9 Key Steps for Conflict Resolution at Work

 

 

Още полезни статии:

Училищно лидерство

Учителят – пазител на цивилизацията

Британският философ, математик и интелектуалец Бъртранд Ръсел нарича учителите повече от всяка друга група пазители на цивилизацията . Според Ръсел учителят е този, който може

Ефективно сътрудничество

Какво е професионална учеща общност(ПУО) и 4 съвета как да си я направим в училище?

Усещате ли понякога парадокса на учителската професия? Работата е едновременно удовлетворяваща и изтощителна. Учениците запълват класната стая и целия ви ден, енергията им е заразителна,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали