8 лесни стъпки за разработване на правила за професионална учеща общност (ПУО) и защо те са важни

Във всяка връзка – лична и професионална – поведението ни се ръководи от набор от социални норми. Казваме „моля“ и „благодаря“, поздравяваме, не прекъсваме събеседника си в разговор, поддържаме визуален контакт… списъкът е дълъг. Това са неписани правила, които са общоприети в обществото.

В екип обаче, когато няколко души заедно обсъждат проблеми и вземат решения, е важно да се съгласуват правила.

Защо екипните норми са важни?

В ПУО нормите са необходими, за да насочват членовете как да работят съвместно, за да постигнат общите цели. Процесът на установяване на правила е неразделна част от дейността на общностите. Така се задава професионален тон и се създава усещане за сплотеност. Затова е от съществено значение всеки екип да разработи свои собствени норми, които отразяват визията на отделните членове, насърчават участието им и установяват отчетност.

Не се колебайте да утвърдите правила в екипа си, защото чрез тях: 

 • изграждате доверие помежду си;
 • участвате в открит и конструктивен диалог относно разногласията;
 • поемате ангажименти и сте отговорни един към друг;
 • се фокусирате върху резултатите.

8 лесни стъпки как да разработите екипните норми

Членовете на ПУО подхождат към определянето на правилата по различен начин. Някои започват с празен лист хартия и ги обмислят заедно. В други случаи ръководителят на екипа налага набор от общоприети норми за сътрудничество.        

Предлагаме ви да следвате няколко лесни стъпки за разработването на правила в ПУО.

1. Обяснете на участниците в екипа, че ефективните ПУО трябва да разполагат с правила, които управляват индивидуалното поведение, улесняват работата на групата и ѝ позволяват да изпълни задачите си.

2. Представете примери за норми. Ето няколко идеи: 

 • Започваме и приключваме срещите навреме.
 • Придържаме се към темата на срещата и следваме дневния ред.
 • Поддържаме положително отношение по време на всяка среща.
 • Спазваме поверителност. 
 • Проявяваме търпение, когато действията ни не водят към желаните резултати.

3. Раздайте материали за писане и помолете участниците да обмислят и запишат своите предложения. Насърчете ги да изразят нещата, които им харесват (участниците в екипа се изслушват един друг; участниците се отнасят с уважение един към друг и др.) или не им харесват (участниците се прекъсват взаимно; членовете на екипа закъсняват за срещите и др.). Напомнете им да формулират нормите, използвайки положителен изказ. Например вместо „Не закъсняваме!“ по-насърчително звучи изразът „Винаги сме навреме!“.

4. Съберете листчетата и прочетете написаното на глас, като групирате тези със сходно съдържание. Използвайте табло за показване, на което да залепите листчетата, така че присъстващите да могат да ги виждат. Осигурете им време да обсъдят всяка идея.

5. Когато листчета са сортирани, изберете предложените правила и ги запишете в шаблон за разработване на екипни норми.

6. Прегледайте предложените норми с участниците в екипа. Преди да ги приемете окончателно, помислете дали всички членове ще бъдат в състояние да ги изпълняват. За да улесним работата ви, споделяме шаблон, в който да запишете избраните правила.

7. Помолете участниците в ПУО да подпишат попълнения документ. Техните подписи върху документа с договорените правила ще затвърдят неговата значимост.

8. На следващата среща на екипа раздайте на всеки член копие от финализирания документ.

Няколко съвета как да поддържате ефективността на екипните норми

 • Ограничете броя на нормите до 5 – 7, за да се улесни изпълнението им.
 • Помолете член на екипа да припомня правилата в началото на всяка среща.
 • Обсъждайте нарушенията на нормите.
 • Не гледайте на нормите като правилник за спазване на реда. Приемете ги като ръководство за извършване на успешна работа. 
 • Ако нов член се присъедини към екипа, предложете му възможност да допринесе за подобряване на нормите. 
 • Преглеждайте правилата поне два пъти през учебната година, за да разберете дали са ефективни и дали имат нужда от промяна. 

Като членове на ПУО трябва да проявявате отговорност за спазването на нормите. Добре е от време на време да си задавате въпроси като: 

 • Спазваме ли нормите, които си поставяме? 
 • Трябва ли да премахнем, преразгледаме или добавим някакви правила? 
 • Всички членове на екипа ли допринасят за развитието на нормите? 
 • Работим ли заедно, за да постигнем целите си?

Предлагаме ви чрез анкетно проучване да проследявате ефективността на екипните правила.

Как да гарантирате, че нормите ще се спазват?

Ако член на екипа постоянно нарушава правилата, как ще реагирате? Помислете за това по какъв начин да се гарантира спазването на нормите

Можете да се позабавлявате, изпълнявайки кратки ролеви игри, в които умишлено нарушавате нормите и търсите различни възможности за справяне. Например някой участник може да злоупотребява с ползването на телефона си по време на срещата, а групата прилага разнообразни средства да му напомни, че не се придържа към определеното правило. Използването на хумор може да помогне на екипа за това – повдигане на вежди, докосване на брадичката, тананикане и др. Подобни шеговити жестове осигуряват начин участниците да се придържат към споделените си обещания.

Екипните норми установяват ясно и договорено поведение как ще бъде свършена работата и какво могат да очакват членовете на общността един от друг. Внимателното разработване и придържането към правилата улеснява способността на учителите да се справят с критични проблеми и гарантира успеха на ПУО.

 

Използвани източници:

Norms and Protocols: The Backbone of Learning Teams

Professional Learning Community PLC Handbook

The Power of Team Norms

 

Още полезни статии:

Емоционална интелигентонст
Социално-емоционално учене

Какво представлява социално-емоционалното учене?

Какво общо имат социално-емоционалните умения с ученето? Нека разберем заедно! Учителите влияят не само върху учебния процес. Изследователите в областта на образованието отдавна отбелязват факта,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали