Как се преподава интерактивно преди, по време и след пандемия

Навярно сте забелязали, че когато отсъстват от училище, след това децата трудно наваксват пропуснатия материал и при част от тях това води до натрупване на пропуски по предмета. Г-жа Татяна Видолова, учител по информационни технологии, твърдо вярва, че учениците трябва да имат непрекъснат достъп до учебния процес и да разполагат с учебни материали, дори когато нямат учебник.

“Ако ученик и учител имат непрекъснат достъп до ресурс, няма причина да има пропуск” – коментира г-жа Татяна Видолова. Тя обръща внимание на факта, че в една обикновена, недигитална класна стая учителят по информационни технологии трудно (и дори почти невъзможно) може да предаде знания и умения на учениците, които отсъстват. 

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: Интерактивно преподаване: сайт с учебни материали

Цели:

  • всяко едно дете да има достъп по всяко едно време до учебен ресурс;
  • развиване на дигитална грамотност. 

Подходяща е за: ученици в прогимназиален и гимназиален етап; ученици на самостоятелна форма на обучение

Училището: СГСАГ “Христо Ботев”, гр. София 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА

Идеята на практиката е всяко едно дете да има достъп до учебния материал по всяко време. За целта се разработва сайт, в който се публикуват различни ресурси, свързани с учебния предмет. Практиката е подходяща за всички етапи на училищното образование, включително за самообучаващи се ученици и младежи, искащи да надграждат уменията си.

“Желанието е първата стъпка към постигането на продукт като този” – отбелязва г-жа Видолова. Разбира се, който иска да приложи сходна практика, трябва да има някои технически умения: необходимо е да се запознае със съответната платформа за създаване на сайт и с нейните основни функции (за своя сайт и неговата сигурност самата тя се спира на WordPress). Г-жа Видолова смята, че създаването на сайт е по силите на всеки съвременен преподавател, дори да не е специалист по информационни технологии: “Защо не всеки един учител да може да го прави? Виждам като напълно възможно учителите да преминат през подобен тип обучения” – казва тя. Допълва, че има и различни варианти за безплатен хостинг.

По-важният момент според учителката е създаването на визия – учителят трябва да помисли как ще изглежда този сайт, до каква информация е необходимо да осигури достъп на децата, какво съдържание ще се публикува в платформата и как ще бъде структурирано то.

Следващата стъпка е създаването на самия сайт или генерирането на страници в използваната платформа и представянето му на учениците. След това сайтът трябва да се управлява с подходящи публикации, които да се поддържат във времето. Добре е да предвидите и възможност за надграждане на учителското си портфолио.

“Този подход ни помогна много при първата вълна на пандемията, когато всеки още се чудеше по какъв начин да преподава на своите ученици. Презентациите са достъпни на сайта ми в раздел “Методически разработки” – по класове са налични страниците. За всеки клас е споделена учебната програма, има линк към електронния учебник и ресурсите към него, които са последвани от хронологично подредените презентации. В работа си използвам активно Teams и бележника OneNote – за споделяне на план на урока и за индивидуални задачи за учениците, както и Assignments за задаване на групови и индивидуални задачи. С Insights проследявам цялостното участие на ученика в обучението – присъствие, участие и представяне на заданията в срок. В раздела оценки се вижда успеваемостта на всяка задача. В края на часовете често използваме дигиталните инструменти Kahoot и LearningAPP за проверка на знанията или за въвеждане към нови знания” – споделя г-жа Татяна Видолова.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

“В началото …[учениците] са учудени, че имат непрекъснат достъп до ресурс” – споделя г-жа Видолова. Тук вече няма размита отговорност – учителят е положил усилия, за да осигури достъп до учебния материал, а всички ученици знаят, че отговарят за собственото си учене. Научават се да бъдат по-организирани, да търсят информация и да разпределят времето си по-ефективно. Тази практика подпомага не само предметното знание, а и дигиталните умения на децата.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

“Единствен проблем, който виждам, е достъпът до интернет – не всяко училище, не всяко дете …има. Ако то присъства – не виждам пречка за тази практика”– отбелязва г-жа Видолова.

За да подплати своята платформа, учителят трябва да използва достоверни източници на информация. Необходимо е да си предвиди и време за управлението на сайта – например веднъж на два-три дни.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали