Prepodavame.bg

За екипната работа, уменията за самостоятелно учене и работата по проекти – урок на Емилиян Кадийски

Емилиян Кадийски, ПТГ “Н. Й. Вапцаров” град Враца

За мен

Казвам се Емилиян Кадийски и преподавам Програмиране в ПТГ “Н. Й. Вапцаров” град Враца. Практиката, която искам да споделя с вас е включването на работа по проекти в учебния процес.

За кои класове и предмети е подходяща тази практика?

  • Работата по проекти е приложима за ученици на всякаква възраст и за всеки предмет. Аз лично работя с ученици 9-11 клас.
  • Какво умение или нагласа развива в учениците работата по проекти?

Работата по проекти може да развива изключително много умения и нагласи – зависи от целите, които сте си поставили с учениците.

Аз лично се фокусирам върху:

  1.  Работа в екип – ученици работят в екипи по 2-4 човека;
  2. Самостоятелно учене – един от критериите за оценяване на проекта е да включат неща, които не сме учили в часовете;
  3. Планиране и целеполагане – учениците сами избират тема за своя проект, разпределят роли и си поставят крайна цел за проекта. А тъй като работят няколко седмици по него, трябва да управляват добре времето си.

Какви материали, работни листи и стъпки са необходими за тази практика?

Работа в класната стаяВсичко това зависи от конкретния проект. Преди да дам задачата на учениците, разписвам внимателно изисквания за проекта – тоест какво очаквам да представят учениците, по какъв начин и в какъв срок. След това представям на учениците критерии за оценяване – кои са изискванията, които трябва да бъдат покрити, за да получи един проект висока оценка. Накрая поставям срок за изпълнение.

Кои са предимствата на тази практика за развиване на дадено умение?

Работата по проекти ни помага да отпразнуваме наученото по време на срока или учебната година – да видим “крайният продукт”, който сме създали чрез собствените си знания и умения. И така си даваме отговори на въпроса “Защо учим всички тези неща в училище?”

За какво да внимаваме, ако решим да използваме работата по проекти в нашите часове?

По трите умения върху които се фокусирам срещам следните предизвикателства, които ще опиша с цитати от ученици и вие- учителите най-вероятно сте ги чували:

  • Работа в екип – “Не искам да работя с него!”, “Той нищо не прави!”;
  • Самостоятелно учене – Какво означава “нещо ново”?”;
  • Планиране и целеполагане – “Има много време до крайния срок, ще го направим…”, “Не знаем как да започнем”.

Тези реплика на учениците са част от нормалния процес на работа. И точно заради тях толкова много си заслужава да работим по проекти и да развиваме техните умения и нагласи!

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

“Бягащ” тест

Често учителите и родителите се притесняват за адаптацията на децата при прехода от домашната обстановка към детската градина или от предучилищната група към първи клас.

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Разделяне по групи чрез влизане в роля
Работа в екип

Разделяне по групи чрез влизане в роля

Предварително разпишете ролите, в които трябва да влязат учениците по време на часа, като имате предвид учебното съдържание. Ролите могат да бъдат групови и индивидуални.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.