Да напишем книга с Леля Приказка – как да насърчим учениците в начален етап да творят

Тази практика беше споделена от Божидара Ангелова, учител на ученици в индивидуална форма на обучение в СУ “Петко Рачов Славейков” в гр. Кърджали. Божидара Ангелова е автор на детска литература и носител на множество награди от международни литературни конкурси, а от 2011 г. влиза и в ролята на Леля Приказка. Тя споделя, че “Леля Приказка се среща с ученици, разказва им свои приказчици, обяснява им как те да напишат своя приказна история в книга, изработена от тях, и ги поканва да го сторят”. Учениците влизат в ролята на автори на книга, като едновременно с това развиват творческия си потенциал. Като резултат Божидара споделя, че “децата осъзнават колко дълъг и трудоемък е процесът по създаването на една книга и съответно каква е ценността на книгите като цяло”.

Да напишем книга с Леля Приказка - как да насърчим учениците в начален етап да творят

Визитка на практиката

Име на практиката: “Да напишем книга с Леля Приказка“

Подходяща е за: ученици от 2. до 5. клас

Необходими материали: За реализирането на практиката не са необходими допълнителни материали, освен нужните за изработката на книгата. Децата имат пълна свобода да създадат своя продукт с материали по тяхно желание.

Ако задачата включва оценяване, то можете да осигурите на децата символични награди по Ваша преценка.

Цели на практиката

Учениците ще могат да:

 • упражнят своето творческо мислене;
 • се запознаят с правилата на писане на творчески текст;
 • влязат в ролята на на автори и създатели на книги; 
 • приложат досегашните си познания по БЕЛ;
 • пишат, изграждат и редактират текст;
 • илюстрират и представят пред публика готовия си продукт.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Образът на Леля Приказка може да бъде променен, за да пасва на нуждите на групата. Практиката може да бъде реализирана в часовете по Български език и литература или пък в час по друг предмет.

Предварително трябва да определите в кой час учениците ще се срещнат с Леля Приказка.

Първа стъпка: Срещата започва с представяне на Леля Приказка и кратка визитка. По време на срещата се провежда дискусия между героя и учениците. Темите за дискусия могат да бъдат свързани с нуждите на групата, като например: “Как да пишем литературен текст?”, „Как се създават приказки?“, “Защо книгите са ценни?”, “Защо е важно да пишем правилно?” и други.

Втора стъпка: Леля Приказка представя на учениците частите на една приказна история: въведение, завръзка, развитие на сюжета, кулминация, развръзка, финал и накратко им обяснява в какво се състои всяка от тях.

Трета стъпка: Леля Приказка дава на децата творческа задача. Можете да модифицирате упражнението в зависимост от възрастта на учениците и техните индивидуални способности. Леля Приказка може да даде на децата конкретна тема, заглавие, герои, които могат да използват, или пък вече започната с няколко изречения приказна история, която те трябва да довършат по свой начин. Тази стъпка може да бъде реализирана по време на часа или да бъде дадена за домашна работа.

Четвърта стъпка: В рамките на часа учениците получават и инструкции за задачата. Те трябва да създадат сюжетната линия, да работят най-напред на чернова, да се саморедактират, а след това да препишат текста на белова и да направят илюстрации и корици. За тази задача се дава по-дълъг срок за изпълнение, например месец. Докато създават продукта, учениците могат да помолят учителя си за съдействие при изпълнението.

Пета стъпка: Подготвените от децата авторски книжки се събират от учителя и биват оценени от жури. Журито може да се състои от класен ръководител и по възможност още един учител, например преподавател по БЕЛ.

Шеста стъпка: В предварително планиран ден бива организирана нова среща, на която учениците, предали свои авторски приказки, представят пред съучениците си своите творби. Това е моментът, в който най-добрите продукти биват наградени. Наградите могат да бъдат например: „Приз за най-интересна приказка“ – първо, второ и трето място, заедно с поощрителни награди. Или пък „Приз за най-красиво изработена книжка“. Критериите за оценка включват: оригинален сюжет, правопис, оформление на книгата.

Да напишем книга с Леля Приказка - как да насърчим учениците в начален етап да творят

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Срещата с вдъхновяващ образ като Леля Приказка стимулира любовта на децата към четенето и тяхното творческо мислене. Тази практика дава възможност на децата да превърнат в реалност своите идеи и да бъдат наградени за положените усилия.

Това комплексно упражнение дава възможност за:

 • затвърждаване на знанията по БЕЛ на учениците и усвояване на нови техники за писане на творчески текст;
 • усвояване на умения за грамотно писане, редактиране и оформление на текст;
 • работа в конкурентна среда и влизане в роля на автор, редактор и илюстратор;
 • упражняване на уменията за презентиране.

Да напишем книга с Леля Приказка - как да насърчим учениците в начален етап да творят

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Божидара Ангелова съветва:

 • Не е необходимо да преповтаряте образа на Леля Приказка, но подходете творчески, с въображение и интересна, интригуваща идея.
 • Въвлечете децата във вашата “игра” и ги убедете, че те могат да се справят с такова предизвикателство, а ако се съмняват – насърчете ги, като им припомните, че те все пак още се учат и няма как да усвоят тези знания и умения, ако не опитат.
 • Насърчете положения труд и опита на всяко дете, дори и тези, които не са се справили успешно със задачата.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

STEM

STEM проект: Състезание с макарони!

STEM проект за 7. – 12. клас Много учители споделят, че предмети като физика, химия и математика се възприемат от учениците като трудни за разбиране

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали