Prepodavame.bg

Аз съм оригинален или как да насърчим творческото мислене на децата

Творческото мислене не е запазена марка само за художниците, поетите и писателите. То е свързано с умението да гледаме по нестандартен начин на света и да измисляме оригинални решения. Ето защо творческото мислене е силно свързано със способността ни да решаваме сложни проблеми. Творческо мислене проявяват всички изследователи, откриватели, учени. Но и всички успешни личности, които намират нестандартни решения на трудностите, пред които се изправят. 

И това не е всичко – творческото мислене е свързано с умението ни да оценяваме “различното” като нещо положително. Така хората, които проявяват творческо мислене, са всъщност по-толерантни и по-любопитни към заобикалящите ги. 

Искате ли вашите ученици да бъдат тези, които ще променят света ни към по-добро? Тогава им помогнете да развият творческото си мислене! Как да направите това? Ние ще ви подкрепим с урока “Аз съм оригинален”.

Урокът “Аз съм оригинален” цели да покаже на третокласниците, че всеки може да дава нестандартни решения и с това да подобрява заобикалящата ни среда. Чрез този урок децата ще имат възможност да тренират собственото си творческо мислене и  способността да решават сложни проблеми. Това включва и задачите със звездичка от сборника по математика!

Урокът “Аз съм оригинален” е разписан изключително подробно, за да бъде изпълнението му максимално лесно за вас! Към него са добавени допълнителни насоки за учителя и още идеи как да развиете творческото мислене и умението за решаване на проблеми у децата. Следвайте всяка от стъпките в урока внимателно. И не забравяйте да се забавлявате заедно с вашите ученици! 

Свалете урока “Аз съм оригинален” тук. 

———————————————————————————————————————-

Урокът “Моят стресови профил”  е част от Сборника “Стъпка по стъпка” за развиване на социални и емоционални умения, любезно предоставен на преподаваме.бг от Световната банка. 

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в трети клас.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Социално-емоционално учене

Как да разрешаваме конфликти по мирен начин с „Колелото на избора“?

Умението за мирно и конструктивно разрешаване на конфликти е част от социално-емоционалното образование в училище. Изграждането на тези умения може да послужи в много житейски

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за трети клас

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.