За родители: на какъв език да четем на децата билингви?

Български език за деца в чужбина

Ако живеете в България, но майчиният Ви език е различен от български, ако говорите на различни езици с партньора си или пък живеете в чужбина и официалният език на държавата не е майчин за Вас, то Вие спадате към световното мнозинство на хората билингви. А ако имате малко дете, може би се чудите как да подходите по отношение на езиците.

Някои двуезични родители използват само майчиния си език, защото смятат, че детето така и така ще научи официалния език извън семейството. Други родители предпочитат да говорят у дома само на официалния език, за да може детето им да го научи бързо и да не се обърква

А нещата, разбира се, никога не са черно-бели!

Буквар за деца билингвиАко живеете в среда, чийто официален език е различен от майчиния Ви, е важно е да насърчавате и подкрепяте усилията на малкото дете бързо да научи официалния език. Но това не значи да пренебрегвате родния си език – изключването на родния език може да има негативни последици в дългосрочен план върху доверителната връзка в семейството. Ако детето буквално не говори с родителите си на един език, то ще е по-малко склонно да споделя у дома своите мисли и чувства, да разказва за какво мечтае, какво го вълнува или притеснява

Ограниченото използване на майчиния език намалява шансовете детето да го усвои активно. Колкото повече езиков материал получава то на дадения език, толкова по-голяма е вероятността да го научи. В крайна сметка многоезичната среда не гарантира автоматично, че детето ще проговори активно на два езика! Особено в ранна детска възраст е добре родителите да общуват с детето си на езика, в който самите те са се чувстват най-сигурни. Научаването на официалния език може да бъде инициирано от ранна грижа в детска ясла или кооператив (1).

Изследванията са категорични: ако четем на децата на своя майчин език, ще ги улесним в усвояването на официалния език за страната, в която живеем. Ползите са още по-големи за малчуганите, които се научават да четат първо на родния си език. А създаването на богата езикова среда стимулира когнитивното, езиковото и социалното развитие на детето и изгражда умения за ранна грамотност.

Ето някои идеи как да включите майчиния си език в създаването на богата езикова среда:

  • Четете с детето книжки на майчиния си език всеки ден;
  • Разговаряйте за историите, които сте прочели заедно;
  • Играйте с римуване и пейте песни/слушайте музика на майчиния си език;
  • Насърчавайте детето да пише на родния ви език;
  • Дръжте на видно място у дома книги, поздравителни картички, списания и вестници на родния си език;
  • Насърчавайте детето да общува с вас на родния ви език;
  • Учете детето на нови думи, посочвайте и именувайте обекти и интересни за него неща;
  • Упражнявайте произношението;

Библиотеките, книжарниците и читалищата в квартала може би предлагат печатни материали на различни езици. Дори да нямате възможност да закупите голямо количество книжки, нищо не пречи с детето да си създадете традиция на специални „пътувания за четене“ до подобни места. Обсъдете с други приятелски двуезични семейства възможностите да съберете колекция от книги и ресурси, които да ползвате съвместно.

Така децата билингви ще имат шанса да се превърнат в компетентни носители на цели два езика! Не е ли това едно от най-добрите неща, което можем да направим за тях в днешния глобален и мултикултурен свят?

Буквар за билингви

______________

(1) Monika Rothweiler, Tobias Ruberg, Der Erwerb des Deutschen bei Kindern mit nichtdeutscher Erstsprache, 2011

Aдаптирано от: Mrs. Allen’s Site / Read to your Child – in your home language! (antioch34.com)

 

Още полезни статии:

Girl in library reading a book
Четивна грамотност

Свързване на въпросите с нещо лично

Учениците четат първо въпросите и ги свързват с нещо лично, което са преживели или на което са били свидетели, като си водят бележки и тълкуват

Ролята на учителя
Четивна грамотност

Защо четенето за удоволствие е важно за учениците

Всички си спомняме списъците със задължителна литература, които ежегодно получавахме за четене през лятото – първоначално от класните си ръководители, по-късно от учителите по български

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали