5 мита за децата билингви

Митове за децата билингви

Чуждоезиковото обучение в България е с добри традиции и нашите ученици учат и владеят на базисно ниво поне един втори език. Но знаете ли, че над 60 % от децата по света владеят на ниво “майчин език” цели два езика? Това са децата билингви, които говорят на два различни езика в семейството си или на майчиния си език плюс официалния език за държавата, в която живеят.

Най-новите изследвания показват, че ползите от двуезичието са големи – децата билингви притежават добре развит езиков усет и култура, стабилна памет, както и някои удобства като това да гледат филми без субтитри. В специализираната литература са описани най-различни процедури и методи за езикова диагностика и езикова подкрепа, но те не са добре познати на повечето учители. Затова сред педагогическите специалисти се наблюдава известна несигурност при работата с деца билингви. Отделно от това, в обществото като цяло циркулират някои големи заблуди относно многоезичието и дискусията за неговите ползи продължава.

В настоящата статия ще представим някои от най-често срещаните митове за децата билингви и ще обсъдим дали в тях има и зрънце истина:

Мит 1: Общуването с бебета и малки деца на повече от един език може да доведе до забавяне в речевото им развитие

Всъщност етапите в доезиковото развитие при децата билингви са същите като тези при техните едноезикови връстници. С малки изключения малчуганите изговарят първите си думи (“мама”, “тати”, “баба”) на възраст около годинка. При децата билингви е възможно това да се случи първо само на единия, или и на двата езика едновременно. Към две години повечето от тях вече използват и на двата езика фрази от по две думи (например “моята топка”, “искам сок”). Общият брой думи в речника им, сумарно на двата езика, е съпоставим или по-често по-голям от броя на думите, използван от дете на същата възраст, говорещо един език.

Ако едно двуезично дете има определен говорен проблем, то той ще се прояви и на двата езика. Билингвизмът обаче в никакъв случай трябва да се посочва като причина за това!

Мит 2: Изучаването на два езика обърква децата 

Наистина децата билингви от време на време смесват граматични правила или думи от двата езика в едно изречение. Но това е нормална част от двуезичното езиково развитие и не означава, че детето е объркано. С порастването си децата все по-рядко смесват езиците и обикновено след 4-годишна възраст вече ги разделят правилно. 

Мит 3: Двуезичните деца срещат затруднения в училище

Буквар за деца билингвиЗа съжаление в някои случаи в този мит има известна доза истина. Когато говоримият език в семейството е различен от официалния език в държавата по местоживеене, децата често нямат достатъчно добре изградени речеви умения на официалния език до момента, в който постъпят в детската ясла/градина. А между втората и четвъртата година на детето изучаването на език се усвоява по по-различни механизми от тези при новородените и това трябва да се има предвид от учителите и възпитателите. За да не срещнат затруднения в училище, добре е да се направи езикова диагностика и при необходимост, да се осигури езикова подкрепа. Като цяло изследванията показват множество академични предимства на билингвизма, сред които умения за решаване на проблеми и повишена когнитивна гъвкавост. Не е задължително двуезичните деца да срещат затруднения в училище!

Мит 4: Ако детето не научи втория език, докато е много малко, никога няма да го владее свободно.

Въпреки че в първите 1-2 години от живота си детето преминава през период на по-бързо развитие на мозъка и учи език най-лесно, по-големите деца и дори тийнейджърите все още могат да усвоят отлично втория език. Учените посочват няколко различни групи фактори1, освен възрастта на детето, които оказват влияние в този процес: 

  • индивидуални предпоставки (например фонологична памет);
  • интензивност на контакта с втория език;
  • обхват и качество на езиковото предлагане;
  • мотивация за учене на езика;
  • използване на езика в семейството;
  • оргазнизация на учебната среда.                                                                                                       

Мит 5: Ако детето не владее еднакво и двата езика, то всъщност не е двуезично

Всъщност при повечето хора билингви има един доминиращ език, като той може да се променя с времето, в зависимост от това колко често се използва. Говоренето и слушането, четенето и писането и на двата езика е много важно – то ще помогне на децата да запазят и развият уменията си дългосрочно.

Чували ли сте и други митове за двуезичните деца? Със сигурност има и други подобни, защото макар и правило, а не изключение в световен мащаб, билингвизмът все още не е достатъчно добре познато понятие.

Ако темата е интересна и важна за вас, не пропускайте да прочетете още: “Какво е да не разбираш езика на училището”

Буквар за билингви

_________________________

1Monika Rothweiler,Tobias Ruberg, “Der Erwerb des Deutschen bei Kindern mit nichtdeutscher Erstsprache. Sprachliche und außersprachliche Einflussfaktoren. Eine Expertise der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte”

Mатериалът е адаптиран от: 7 Myths and Facts About Bilingual Children Learning Language – HealthyChildren.org

 

Още полезни статии:

Деца Билингви
Билингви

Кои са децата билингви?

Енергични, чувствителни, емоционални, спокойни, срамежливи, експресивни или вглъбени – децата са различни, а всяко е прекрасно по свой собствен начин. Ако има нещо общо между

Проектно базирано обучение

Пролетни празници и обичаи – как да ангажирате учениците и техните родители

“Една от най-големите трудности при нас е задържането на учениците от ромски произход в образователната система. Много от учениците отпадат от училище поради социални и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали