Игра на думи в първи клас – стратегията “Промяна на буквата”

Игра на думи за първи клас

Да умеем да играем със звуците в една дума всъщност е важна стъпка в процеса по ограмотяване – ще го потвърди всеки учител или родител, който е помагал на някое дете да се научи да чете и да пише. Но, както всяко друго нещо, слуховата способност да възприемаме и да различаваме различните фонетични единици на речта изисква време… и упражнение. 

Затова в настоящата статия ще се спрем на стратегията “Промяна на буквата” – познат за всички начални учители, но леко позабравен трик за развиване на усета към езика и разбирането на неговите звукови структури

Стратегията е подходяща за първокласници, за деца със затруднения в четенето, деца билингви, а защо не и за начинаещи в часовете по чужд език.

Същност на стратегията

Стратегията “Промяна на буквата” представлява точно това, което съобщава и наименованието й – промяна на буква в дадена дума, така че с промяната на звука да образуваме нова дума. Ето петте основни стъпки:

  • Пишем думата: вана
  • Прочитаме думата: „вана“
  • Подчертаваме, ограждаме или отделяме буквата, която ще заместваме: вана
  • Променяме буквата: к-ана
  • Прочитаме новата дума: „кана“

Може да напишете думата на дъската, в тетрадките или на работен лист, да използвате за целта букви от игра тип “Скрабъл” (както е показано на снимките), магнитни букви или пък изрязани от картон.

Игра на думи в първи клас - стратегията "Промяна на буквата" Игра на думи в първи клас - стратегията "Промяна на буквата"

Как да подходим

На първо място – подгответе думите си! Добре е първоначално да моделираме една или две думи с класа, за да сме сигурни, че учениците са разбрали какво се очаква да направят. Може да заменяме различни звуци в дадена дума – първия, последния, или някой в средата. Първоначално може да запишем в страни от работната дума буквите, с които ще заместваме, за да получим нова дума. 

Когато децата добият повече опит, нека ги оставим да помислят по въпроса сами. Достатъчно е да даваме кратки инструкции и да ги окуражаваме да изпробват различни звуци, докато получат правилен отговор. Със сигурност с течение на времето теще се нуждаят от все по-малко напомняния, защото фонетичните им умения ще се подобрят.

За да разнообразите дейността, разиграйте я в различни варианти: с и без зададени букви за замяна, с подсказки за думата, която очаквате да се получи, като групова задача или като състезание за най-много измислени думи. Като следваща задача може да предизвикате децата да измислят изречения, текст или дори стихче с измислените думи.

Защо тази стратегия помага

След като учениците осъзнаят, че думите се състоят от отделни звуци, те вече лесно могат да изолират звуците в различни части на думата, да я прочетат и запишат.

Учениците с обучителни затруднения като дислексия изпитват трудности при четенето на думи, отчасти именно защото имат проблеми с обработката на звуците. За тях, а и за всички останали деца в класа, стратегията „Промяна на буквата“ е много ефективна – насочва вниманието им именно върху това умение1.

Е, готови ли сте да измисляте думи? 

Непременно споделете с екипа ни как модифицирахте стратегията и  хареса ли се на учениците!

 

____________

 

1 Изследванията зад тази статия:

Steven A. Stahl, Ann M. Duffy-Hester, Katherine Anne Dougherty Stahl, “Everything you wanted to know about phonics (but were afraid to ask)”, Reading Research Quarterly

Linnea C. Ehri, Simone R. Nunes, Steven A. Stahl, Dale M. Willows, “Systematic phonics instruction helps students learn to read: Evidence from the National Reading Panel’s meta-analysis,” from Review of Educational Research

 

Адаптирано от: Literacy Strategy: Change a Letter | Understood – For learning and thinking differences

Още полезни статии:

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали