Prepodavame.bg

Как да научим децата да четат на английски чрез техниката “Съчетаване на звуци”

Произношение на английски език

Обръщали ли сте внимание как малките деца се учат да четат на български език? Те първо “разшифроват” отделните букви, след което ги преливат плавно един в друг в срички и произнасят написаното. М-А: ммааа… МА-МА: мааа-ммааа

В обучението по английски език обаче тази техника не е достатъчно застъпена, вероятно поради значителния брой думи с неправилен фонетичен запис – т.нар. irregular spelled words. А съчетаването на звуци – преливането им един в друг до прочитането на думата – би могло да доведе до отлични резултати!

Настоящата статия дава конкретни насоки за прилагане на техниката “Съчетаване на звуци” в часовете по английски език. 

За начинаещите по английски език звуковото преливане всъщност е особено важно, защото много от звуците са нови за тях или различни от тези в майчиния им език. Допълнителната практика при произнасянето и смесването на английските звуци ще помогне на децата да напреднат с четенето и ще ги мотивира в изучаването на езика.

Какво представлява техниката “Съчетаване на звуци” и защо работи

Съчетаването на звуци е начин за учениците да декодират думите като сливат заедно отделните звукове в една дума. На английски техниката се обозначава като phonics blending, sounding out, visual blending или synthetic phonics.

Съчетаването на звуци се упражнява с едносрични думи (като например jam). Учениците произнасят всеки един звук-буква поотделно (/j/, /ă/, /m/), след което бавно смесват тези звуци (“jjjaamm”) и накрая прочитат думата (“jam”). По този начин могат да се четат отделни срички или да се “подпяват” по-дълги думи.

Изследванията1 показват, че преливането на звуците един в друг помага на учениците да четат непознати думи, защото им осигурява последователен подход към тях. Редовното упражняване на тази стратегия ще доведе до по-гладко четене,  по-бързо декодиране на думата и повече фокус върху разбирането на това, което четат.

По този начин учениците ви ще избегнат някои общи и често допускани грешки при четене. Сигурно се е случвало да чуете pig вместо pit или bat вместо bag! Понякога децата четат началото на дадена дума правилно, но след това се опитват да предположат останалата част от думата, въз основа на вече познати думи или звуци, и съответно грешат.

Техниката “Съчетаване на звуци” ще помогне на учениците да се съсредоточат върху всеки звук, а не просто да налучкват думата.

Как да се подготвите

Ето няколко стъпки, които ще ви помогнат да въведете съчетаването на звуци като практика в часовете си:

 • Важно е учениците да имат някои основни умения за грамотност, преди да започнат да съчетават звуците. Уверете се например, че всяка избрана дума включва само звукове-букви, които вече сте преподавали изрично или сте сигурни, че вашите ученици знаят;
 • Набележете предварително думите, които ще преподавате. За всеки учебен час избирайте пет до седем едносрични нови думи, които да преподавате, и от пет до седем думи, които трябва да бъдат преговорени (общо 10 до 14 думи);  
 • Проверете думите! За първия си урок проверете дали всяка избрана дума е подходяща за декодиране (като jam), а не е от типа думи с неправилен фонетичен запис (като does). Може да включите неправилни думи на по-късен етап. Използвайте ги като шанс да обясните, че не при всички думи в английския език броят на звуците (фонемите) и буквите (графемите) съвпада. Подчертайте, че техниката “Съчетаване на звуци” може да не работи за някои от тях. За думите с неправилен фонетичен запис може да използвате техниката “Зрителни думи.
 • Упражнявайте съчетаването ето на звуци ежедневно: 5 до 10 минути всеки час ще са достатъчни на учениците ви да започнат използват стратегията самостоятелно, докато четат. 

Как включите съчетаването на звуци в часовете 

 1. Изберете дума, напишете я на дъската или на флашкарта.
 2. Обяснете на учениците, че ще им покажете как да произнесат звука зад всяка отделна буква, да съчетаят звуците заедно и да прочетат думата. Например, докато посочвате всяка буква в думата “sit“, може да кажете : “Първият звук е /s/, следващият звук е /ǐ/, а последният звук е /t/.” 
 3. Обяснете, че ще смесите звуците бавно, без да спирате: sssiiittt. Докато правите това, използвайте пръста си, за да посочвате всяка буква. След това посочете под думата и я изговорете: sit.
 4. Кажете на учениците, че е техен ред да опитат. Ако произнесат неправилен звук или направят твърде дълга пауза между звуците, спрете упражнението и демонстрирайте отново. След това нека децата повтарят процеса със същата дума, преди да преминете към нова. Може да ги помолите и да се самооценят!
 5. След като са преодолели няколко примера, учениците са готови да се упражняват самостоятелно. 

Ако класът е твърде голям, може да разделите децата по двойки или да ги подканите да работят индивидуално с помощта на флашкарти.

За да започнат учениците да прилагат стратегията автоматично, използвайте съответните подкани: “Първи звук, следващ звук, последен звук; преливане на звуците един в друг; думата се прочита”. Заедно с децата може да направите плакат за тези стъпки, а защо не и да измислите подходяща песен за запомнянето им!

Е, готови ли сте да опитате?

 

Не забравяйте да споделите с нас впечатленията си от стратегията!

 

Използвана литература: 

1 Armbruster, B. B., Lehr, F., Osborn, J., & Adler, C. R. (2003). Put reading first: The research building blocks of reading instruction: Kindergarten through grade 3 (3rd ed.). National Institute for Literacy.

University of Oregon Center on Teaching and Learning. Big ideas in beginning reading.

Статията е адаптирана от: https://www.understood.org/en/school-learning/for-educators/teaching-strategies/evidence-based-literacy-strategy-phonics-blending 

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Задаване на въпроси по текста

Дават се няколко минути за прочитане на текста в зависимост от дължината му. След това всеки изписва поне 2 въпроса, свързани с ключовите моменти от

Stack of notebooks

Правене на репортаж

След като прочетат текста внимателно, учениците създават репортаж със свои думи, като перифразират текста, обобщавайки го. Нужно е да бъде зададен обемът на репортажа и

Структурата на текста

Разделяне на структурата на текста на герои, последователни действия, места (топоси), завръзка и развръзка и др. в карта на историята

Учениците внимателно прочитат текста. След това в рамките на 12 минути по групи го разделят на отделни характеристики – герои, последователни действия, места, композиция, и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Презентации
Комуникативни умения

Презентации

Презентациите в клас са възможност учениците да демонстрират разбиране/усвояване по дадена тема и да я обяснят пред публика. Внимателно подготвеното представяне и систематизираната обратна връзка

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини